Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

- Tên Bên mời thầu: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu


- Tên gói thầu: “Sửa chữa xe ô tô Mitsubishi biển số 25C-0260”

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 08 giờ ngày 12 tháng 04 năm 2017 đến  08 giờ ngày 18 tháng 04 năm 2017. (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: xã San Thàng - TP Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 08h giờ, ngày   tháng 04 năm 2017 tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Số điện thoại: 02133876209. 

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu

Chú ý: Thời gian phát hành HSYC chào hàng kể từ ngày đăng tải đầu tiên tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX (báo giá).

Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX (báo giá) tối thiểu là 5 ngày.


Các tin tức khác