Rà soát, sắp xếp viên chức theo vị trí việc làm phù hợp

(BLC) - Đó là một trong những đề nghị của đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hôm nay (19/4).

>> Giám sát công tác quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp tại Bảo tàng tỉnh, Đoàn Nghệ thuật tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện có 8 phòng chuyên môn, 7 đơn vị sự nghiệp với 237 công chức, viên chức, trong đó biên chế hành chính 46 người; biên chế sự nghiệp 191 người (Hợp đồng theo Nghị quyết 68/CP của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp: 11 người).

Quang cảnh buổi giám sát.

Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa chức danh, vị trí việc làm và công tác bổ nhiệm, kiện toàn chức danh lãnh đạo, năm 2016 Sở đã cử 2 cán bộ học đại học; 7 cán bộ học trung cấp lý luận chính trị; 8 cán bộ bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính; 6 cán bộ bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên; 9 cán bộ học chữ, tiếng dân tộc Mông; 10 cán bộ bồi dưỡng kiến thức viết lời bình, dẫn chương trình và nghiệp vụ đấu thầu. Thực hiện việc xây dựng Đề án tinh giản biên chế theo quy định, năm 2016 Sở đã tinh giản 3 biên chế viên chức; hoàn thiện hồ sơ tinh giản biên chế 2 viên chức trình Sở Nội vụ xét vào đợt II năm 2017. Phấn đấu đến năm 2021, giảm 10% biên chế so với biên chế được giao theo đúng Đề an được UBND tỉnh phê duyệt…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị: Có chính sách đặc thù đối với sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành văn hóa – nghệ thuật: ca, múa, nhạc, hội họa, điện ảnh có trình độ chuyên môn, có năng lực và phẩm chất đạo đức, tình nguyện lên công tác lâu dài tại tỉnh ta; tỉnh nên xem xét và lên kế hoạch tuyển dụng viên chức, tổ chức thi hoặc xét tuyển chuyển ngạch cho viên chức để yên tâm công tác…

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp. Đồng thời, đề nghị Sở sớm kiện toàn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tổ chức rà soát, sắp xếp việc làm cho viên chức theo đúng vị trí việc làm phù hợp; xây dựng kế hoạch đào tạo hợp lý, phù hợp với vị trí việc làm và tình hình của đơn vị trên tinh thần tập trung dân chủ; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện chuyên môn của từng đơn vị thuộc sở; việc tổ chức, cử cán bộ đi học nâng cao trình độ cần bám sát với vị trí việc làm và chuyên môn…

Các kiến nghị, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn tổng hợp gửi cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Vương Trang

Các tin tức khác