Sử dụng, phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006 – 2010: Hiệu quả chưa cao

(BLC) - Đó là kết luận của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau khi nghe báo cáo của UBND tỉnh, các huyện, một số đơn vị có liên quan và kiểm tra thực tế một số công trình dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn 7 huyện, thị tại buổi làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan vào ngày 2/10.
Đoàn giám sát thực tế tại Công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh.
Qua giám sát, Đoàn Đại biểu quốc hội đánh giá: Việc triển khai thực hiện các dự án, công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) đã được các đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật về xây dựng cơ bản từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư. Từ nguồn vốn TPCP, đã có 203km đường giao thông nông thôn rải nhựa, cấp phối, mặt bêtông hoàn thành và đưa vào sử dụng, nâng tổng số xã có đường ôtô đến trung tâm xã từ 86/94 xã (năm 2006) lên 97/98 xã (năm 2010); 2 công trình thủy lợi đã đưa vào sử dụng và khai thác, dự kiến hết năm 2010 sẽ có thêm 2 công trình hoàn thành và bàn giao sử dụng với năng lực tưới tiêu của 4 công trình là 550ha; y tế 2 công trình với 200 giường bệnh cũng được đưa vào sử dụng và hết năm 2010 dự kiến hoàn thành 100% kế hoạch số phòng học, phòng công vụ.
Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng vốn TPCP còn một số hạn chế dẫn đến chưa phát huy được hiệu quả của nguồn vốn như: chủ trương đầu tư chưa đồng bộ dẫn đến dự án phải điều chỉnh vốn, thời gian thi công nhiều lần như: dự án nâng cấp, cải tạo đường Dào San – Sì Lở Lầu (Phong Thổ), dự án đường Thân Thuộc – Nậm Cần- Nậm Sỏ; dự án nâng cấp cải tạo đường Mường Tè – Pắc Ma điều chỉnh vốn giảm 1/3 lần so với tổng mức đầu tư ban đầu khi đã tổ chức đấu thầu xong.
Tiến độ thực hiện dự án: nhiều công trình, dự án chậm tiến độ theo quy định, chủ yếu là các dự án có tổng mức đầu tư lớn như: y tế, thủy lợi, giao thông, mặc dù một số dự án đã được UBND tỉnh gia hạn nhưng vẫn không đảm bảo tiến độ như: thủy lợi Chu Va 12 (Tam Đường); đường Pa Vệ Sủ - Sín Chải…
Công tác lập, thẩm định và phê duyệt hay dự án đầu tư còn hạn chế, lập dự án khi quy hoạch chưa được duyệt, chưa bố trí kế hoạch vốn dẫn đến một số chủ đầu tư nợ thanh toán khối lượng thi công cho các nhà thầu. Công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật trong xây dựng cơ bản chưa được thực hiện thường xuyên…
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đề nghị UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý việc phân bổ và sử dụng nguồn vốn TPCP theo đúng quy định của pháp luật, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ; chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân, thanh quyết toán nguồn vốn TPCP, chấm dứt tình trạng chậm tiến độ, kéo dài thời gian thi công phải điều chỉnh thiết kế gây lãng phí nguồn vốn; thành lập tổ công tác chuyên môn, tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng một số công trình nhà văn hóa xã, trường tiểu học và nhà công vụ giáo viên, trường THCS tại điểm TĐC xã Nậm Hăn (Sìn Hồ); có giải pháp kiên quyết đối với nhà thầu thi công chậm tiến độ…
Từ vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP), tỉnh ta được Trung ương phân bổ nguồn vốn từ năm 2006 – 2010 gần 2.600 tỷ đồng để thi công xây dựng, 18 công trình giao thông; 10 công trình thủy lợi; 1.016 phòng học và nhà công vụ giáo viên; 9 công trình y tế và 350 tỷ đồng các dự án TĐC thủy điện Sơn La. Đến nay, tổng khối lượng thực hiện các dự án sử dụng nguồn TPCP là trên 2.500 tỷ đồng; giải ngân kế hoạch vốn TPCP ước đạt gần 2.400 tỷ đồng (93% vốn kế hoạch). Đến hết năm 2009 đã có 466 dự án đã hoàn thành, trong đó thủy lợi: 2, giao thông: 3, kiến cố hóa trường lớp học: 357. Dự kiến hoàn thành trong năm 2010 là 157 dự án gồm: thủy lợi, giao thông, kiên cố hóa trường lớp học, y tế, các dự án TĐC thủy điện Sơn La, các công trình còn lại hoàn thành vào năm 2011 – 2012…
 
 
 
 

 

Hà Linh

Các tin tức khác