Tập huấn kỹ năng sinh hoạt Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững

(BLC) - Lớp tập huấn được Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Than Uyên phối hợp với UBND các xã: Mường Kim, Mường Than, Mường Cang tổ chức trong 2 ngày (20 -21/5).

Học viên biểu diễn văn nghệ tại Lễ ra mắt Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững ở xã Mường Cang.

225 học viên là thành viên, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; Địa chỉ tin cậy của 15 bản thuộc 3 xã: Mường Kim, Mường Cang, Mường Than đã được tiếp thu những kiến thức những cơ bản như: Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Quy chế hoạt động Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình. Đặc biệt là 16 kỹ năng sinh hoạt câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững như: giám sát đánh giá; quản lý điều hành một buổi sinh hoạt Câu lạc bộ; thuyết trình; khen thưởng, phê bình; huy động nguồn lực tạo Quỹ cho câu lạc bộ hoạt động; ứng xử trong gia đình; phát triển kinh tế gia đình và can thiệp phòng chống bạo lực gia đình…

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong việc xây dựng các chuyên đề sinh hoạt Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, cũng như các kỹ năng can thiệp phòng chống bạo lực gia đình ở cơ sở.

Tại lớp tập huấn, các xã Mường Kim, Mường Than, Mường Cang cũng tổ chức ra mắt Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững.

Chiến Hữu – Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch

Các tin tức khác