Trợ sức cho đồng bào dân tộc thiểu số

(BLC) - Với sự chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ công tác, hướng trọng tâm hoạt động về vùng khó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ đầu năm đến nay, Ban Dân tộc tỉnh từng bước đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, chính sách, công tác dân tộc đảm bảo hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện, củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng.

Trao đổi với chúng tôi, bà Lò Thị Vương - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, các cấp, ngành trong tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tổ chức các chương trình, chính sách dân tộc phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương. Đồng bào các dân tộc tích cực hưởng ứng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội văn hóa truyền thống. Công tác tuyên truyền, phổ biến giúo dục pháp luật đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện... Đó chính là tiền đề, điều kiện quan trọng giúp Ban thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cán bộ Ban Dân tộc tỉnh hướng dẫn đồng bào La Hủ (xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè) làm đất trồng cây màu theo Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống”.

Xác định công tác dân tộc là nhiệm vụ khó, bởi đặc thù tỉnh ta có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí hạn chế, đời sống khó khăn, nhiều dân tộc sinh sống biệt lập, không tập trung... Do vậy, công tác phối hợp, tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình công tác luôn được Ban đặc biệt chú trọng. Ban đã chủ trù, phối hợp với các sở, ngành chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh giao kế hoạch thực hiện chương trình, dự án, chính sách cho các huyện, thành phố. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 - 2020”; Đề án thực hiện chính sách triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017; xây dựng Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020...

Trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017, Ban hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố tổ chức thực hiện chương trình, chính sách dân tộc đúng kế hoạch. Phân định vùng núi và dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển, phân định xã, huyện, tỉnh là miền núi và cùng cao gửi Ủy ban Dân tộc phê duyệt. Rà soát các dự án định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tham mưu văn bản điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Công văn số 991/UBND-VX ngày 7/4/2016 của UBND tỉnh thuộc Đề án “Hỗ trợ 3 dân tộc Mảng, La Hủ, Cống”.

Cùng với đó, trong 9 tháng năm 2017, Ban tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 180 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; đưa Đoàn người có uy tín 4 huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Phong Thổ đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Ngãi. Một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa và được đồng bào địa phương ủng hộ đó là các lớp tập huấn kỹ thuật, kiến thức được sản xuất Ban Tổ chức cho người dân thuộc Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống” năm 2017. Với địa hình vùng cao, sản xuất nông nghiệp của đồng bào chủ yếu là làm nương nhưng phương thức canh tác lại theo lối truyền thống, ít đầu tư chăm sóc hay chuyển đổi giống cây trồng, vì vậy năng suất, giá trị kinh tế không cao. Do đó, với việc “cầm tay chỉ việc”, cán bộ Ban trực tiếp cùng bà con làm đất, xuống giống, theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, thu hái phần nào giúp đồng bào thay đổi thói quen, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần đảm bảo an ninh lương thực.

Đơn vị còn tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc: Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nâng cao năng lực; Dự án sắp xếp ổn định dân cư 2 xã Tà Tổng, Mù Cả; chính sách đối với người có uy tín; cấp phát báo, tạp chí; Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhận cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số”... tại huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, thành phố Lai Châu. Trong đó, huyện Nậm Nhùn còn một số tồn tại như: triển khai nguồn vốn các chính sách chậm, kinh phí chuyển nguồn lớn; công tác kiểm tra chưa thường xuyên dẫn đến thực hiện chính sách có lúc, có nơi, có việc chưa đúng quy định. Ban đã kịp thời nhắc nhở, yêu cầu huyện điều chỉnh, khắc phục, đảm bảo lợi ích cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, Ban tổ chức thăm hỏi, tặng quà 4 hộ nghèo dân tộc thiểu số, 6 gia đình chính sách trong tỉnh, Nhân dân xã Tá Pạ (huyện Mường Tè), công chức Phòng Dân tộc 2 huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn. Tiếp nhận và bàn giao (30 suất) quà tết từ Ủy ban Dân tộc đến các huyện, thành phố cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, người có uy tín có hoàn cảnh khó khăn. Thăm và hỗ trợ 9 suất quà cho gia đình người dân tộc thiểu số có người tử vong trong vụ ngộ độc thực phẩm ở xã Ma Ly Chải (huyện Phong Thổ)...

Đề cập những khó khăn trong công tác dân tộc ở tỉnh ta, bà Vương trăn trở, đặc thù của tỉnh vùng cao, biên giới như Lai Châu về điều kiện tự nhiên, kinh tế (cơ sở hạ tầng, thu ngân sách...), xã hội (điều kiện cư trú, đói nghèo...) ảnh hưởng không nhỏ tới việc triển khai, thực hiện công tác dân tộc. Trình độ, nhận thức của một bộ phận không nhỏ Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là vùng sâu, vùng xa hạn chế, còn biểu hiện trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của nhà nước, chưa tự vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, việc phân cấp cho các xã làm chủ đầu tư dự án phát triển cơ sở hạ tầng thuộc các chính sách dân tộc gặp nhiều khó khăn do trình độ, năng lực hạn chế. Giá trị giải ngân các chương trình, chính sách đến nay còn thấp (Chương trình 135 của Chính phủ; chính sách hỗ trợ trực tiếp theo quyết định 120/2009/QĐ-TTg, ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc diện hộ nghèo ở vùng khó khăn). Nguyên nhân do việc triển khai thực hiện phân bổ nguồn vốn còn chậm; nguồn vốn Trung ương phân bổ cho tỉnh chưa đảm bảo nhu cầu nên khó khăn trong xây dựng nội dung thực hiện để phân khai nguồn vốn (vốn sự nghiệp Đề án 3 dân tộc Mảng, La Hủ, Cống); muộn phê duyệt, công nhận các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2017. Một số chính sách khó thực hiện do định mức hỗ trợ thấp.

Đảm bảo các chương trình, chính sách triển khai kịp thời, đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số, ngoài kiến nghị, đề xuất với Trung ương, Ban đã và đang chủ động triển khai nhiều giải pháp quyết liệt tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch công tác năm 2017. Hy vọng, với sự trợ lực của các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tiếp tục giúp sức để đồng bào các dân tộc an cư và lạc nghiệp, chung sức xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng khởi sắc.

Hoàng Nam

Các tin tức khác