Triển khai nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại

(BLC) - Ngày 6/7, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 

Các đồng chí: Trần Đức Vương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác TTĐN tỉnh; Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo công tác TTĐN tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, sự kiện, nhiệm vụ của cấp ủy, Ban Chỉ đạo công tác TTĐN tỉnh chủ động tham mưu Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác TTĐN của tỉnh. Các cấp, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo đã nâng cao nhận thức và quan tâm tăng cường công tác TTĐN, đẩy mạnh quan hệ ngoại giao Nhân dân, bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ, đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường tuyên truyền quảng bá, giới thiệu hình ảnh, miền đất, con người, văn hóa và tiềm năng Lai Châu trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua lễ hội, hội diễn văn nghệ quần chúng, đại hội văn hóa thể thao các dân tộc… Các ngành chức năng tăng cường cung cấp thông tin, biên soạn sách, ấn phẩm giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của Lai Châu, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, danh mục đầu tư, sản phẩm nông sản hàng hóa đặc trưng của Lai Châu nhằm thu hút đầu tư, tạo cơ hội cho Lai Châu phát triển.

Cùng với đó, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về pháp luật quản lý biên giới, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), các tỉnh Bắc Lào, tổ chức ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức nước ngoài đến làm việc với tỉnh. Qua đó, nhằm mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác TTĐN của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn và hạn chế: Thông tin, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế Lai Châu còn ít. Cơ sở vật chất phục vụ công tác TTĐN còn nghèo. Công tác thông tin tuyên truyền chưa đa dạng, phong phú, chưa phù hợp với từng đối tượng. Phối hợp, dự báo, nắm tình hình và xử lý thông tin liên quan đên TTĐN còn chậm. Một số đia phương chưa chủ động trong công tác thông tin, tuyên truyền, chủ yếu còn dựa vào định hướng của cấp trên…

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo công tác TTĐN tỉnh đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ TTĐN theo tinh thần chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương. Tăng cường quản lý và định hướng công tác TTĐN. Tích cực quảng bá hình ảnh con người, văn hóa, tiềm năng lợi thế Lai Châu. Đa dang hóa các hình thức TTĐN, đẩy mạnh công tác TTĐN thông qua hoạt động ngoại giao, tăng cường đối ngoại Nhân dân. Tăng cường phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, nắm và xử lý kịp thời thông tin nhằm nâng cao chất lượng TTĐN…

Phát biểu Chỉ đạo tại Hội nghị, các đồng chí: Trần Đức Vương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo công tác TTĐN tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác TTĐN của tỉnh ta 6 tháng đầu năm. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác TTĐN 6 tháng cuối năm, các đồng chí đề nghị: Các thành viên Ban Chỉ đạo cần nâng cao hơn nữa công tác dự báo, theo dõi, nắm tình hình và xử lý tốt các thông tin liên quan đến công tác đối ngoại. Thực hiện công tác TTĐN phải đa dạng, phong phú, phù hợp từng đối tượng. Tăng cường công tác phối hợp thực hiện tốt công tác TTĐN và chủ động xây dựng kế hoạch TTĐN năm 2019. Chuẩn bị các điều kiện thực hiện phát sóng truyền hình vệ tinh tháng 9/2018…

K. Phượng

Các tin tức khác