Thứ ba, 09/03/2021, 17:29 [GMT+7]

Tổng kết công tác cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 – 2020, định hướng giai đoạn 2021 – 2030

Thứ năm, 25/06/2020 - 22:06'
(BLC) - Hội nghị được UBND tỉnh tổ chức sáng nay (25/6). Đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Các đồng chí đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC tỉnh); đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố dự Hội nghị.

Đánh giá về CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 nêu rõ: Công tác CCHC được quan tâm chỉ đạo thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Nhiều TTHC được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định, tỷ lệ cắt giảm thời gian giải quyết trung bình đạt 41,35% so với quy định. Năm 2019, đã thành lập và đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động với 100% TTHC của 15/15 cơ quan chuyên môn. Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được đẩy mạnh triển khai, đáp ứng cơ bản nhu cầu của cá nhân, tổ chức. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp với cơ quan hành chính, TTHC, cán bộ, công chức, viên chức đạt trên 80%.

Đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện công tác CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

Đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện công tác CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

Công tác CCHC đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Tỷ lệ thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp được cải thiện đáng kể. Tính đến năm 2020, toàn tỉnh có 1.567 doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Giai đoạn 2011 - 2020 thu hút được 175 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư khoảng 80.387 tỷ đồng. Đặc biệt trong năm 2019, đã có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn đến nghiên cứu, tìm hiểu, khảo sát và đề xuất các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh như: Tập đoàn Vingroup, SunGroup, FLC, Hiệp hội kinh tế - văn hoá Hàn Quốc, Tập đoàn Quế Lâm, Công ty NaFood Tây Bắc, Hiệp hội Mắc Ca Việt Nam, Tập đoàn Phú Thái...

Việc thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức, đơn vị được thực hiện bảo đảm tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Sau sắp xếp các tổ chức bộ máy đã nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc xây dựng vị trí việc làm, thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở với quyết tâm cao. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ, năng lực hoàn thành nhiệm vụ theo vị trí việc làm.

Hạ tầng công nghệ thông tin từng bước được đầu tư, đến thời điểm hiện nay hầu hết văn bản của các cơ quan Nhà nước các cấp được trao đổi trên môi trường mạng bằng văn bản điện tử thay cho văn bản giấy. 100% các đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã và sự nghiệp công lập thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001. Trụ sở của các cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã đầy đủ, hiện đại, văn minh, đáp ứng tốt yêu cầu của hoạt động công vụ.

Giai đoạn 2021 – 2030 công tác CCHC tỉnh tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm thực hiện chủ trương của Đảng về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn mới. Tiếp tục rà soát cắt giảm và nâng cao chất lượng cung cấp TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước, nhất là TTHC liên quan tới người dân, doanh nghiệp; thực hiện cải cách TTHC để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực của xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm điều kiện cho nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững. Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn nhưng phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một cách phù hợp; đổi mới công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức nhằm lựa chọn được những người có phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách để triển khai xây dựng Chính quyền điện tử; xây dựng các chính sách ưu tiên đầu tư, hỗ trợ cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; tạo môi trường pháp lý thuận lợi, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư cho phát triển công nghệ thông tin…

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu nêu lên kết quả đạt được trong công tác CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 tại cơ quan, đơn vị mình. Qua đó, nêu lên nhiều bài học kinh nghiệm, giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế thực hiện hiệu quả công tác CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao kết quả các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố đạt được trong tổng thể CCHC giai đoạn qua. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối thực hiện Chương trình tổng thể CCHC theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ. Để tiếp tục xây dựng một nền hành chính Nhà nước cấp tỉnh hoạt động hiệu quả trong thời gian tới các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, xã tích cực phát huy kết quả đã đạt được, nghiêm túc đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của cơ quan, đơn vị trong thời gian qua, đề ra các giải pháp khắc phục, tập trung vào định hướng nhiệm vụ CCHC tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Tại Hội nghị đã công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh, tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện công tác CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp
Anh Mào Văn Định - Giám đốc Hợp tác xã Thương mại dịch vụ Hải Bình (xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn) đã hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp độc đáo với sản phẩm đầu tiên được chứng nhận OCOP trên địa...
Trồng, thay thế cây xanh trên một số tuyến đường: Bảo đảm cảnh quan đô thị
(BLC) – Những ngày qua, thành phố Lai Châu tổ chức chặt hạ nhiều cây xanh trên một số tuyến đường. Theo kế hoạch thì việc này sẽ được hoàn tất trong năm 2021 nhằm đảm bảo cảnh quan đô thị.