Thứ tư, 13/11/2019, 16:16 [GMT+7]

Đảng bộ huyện Sìn Hồ với công tác xây dựng Đảng

Thứ tư, 18/12/2013 - 15:02'
(BLC) - Đảng bộ huyện Sìn Hồ hiện có 60 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (25 đảng bộ, 35 chi bộ) có 310 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số 2.973 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, với quan điểm phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, Huyện uỷ đã chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thông qua đó từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, góp phần quyết định vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được Đảng bộ huyện quan tâm triển khai toàn diện, hiệu quả; tăng cường công tác giáo dục, nắm tình hình diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện, đặc biệt các địa bàn vùng sâu, vùng xa, khó khăn. Việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác xây dựng đảng về tư tưởng chính trị và coi đó là trách nhiệm của các cấp ủy, trước hết là người đứng đầu các cấp ủy. Xuất phát từ những vấn đề nổi cộm và yếu kém tại một số chi, đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn 3 tổ chức cơ sở Đảng để tập trung, chỉ đạo điểm. Qua thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị, cấp ủy cơ sở trong toàn Đảng bộ huyện đã làm tốt công tác đưa nội dung học tập làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác xây dựng chuẩn mực tư tưởng đạo đức cán bộ, đảng viên. Nhiều cấp ủy đã chỉ đạo có hiệu quả trong việc cụ thể hóa nội dung chỉ thị theo chức trách, nhiệm vụ và đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị và bản thân.

Đồng chí Giàng A Tính - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sìn Hồ (thứ 2 từ phải sang) thăm hỏi dân bản Chang, xã Sà Dề Phìn. Ảnh: Bích Phương

Công tác xây dựng tổ chức Đảng là nội dung đặc biệt được Đảng bộ quan tâm lãnh đạo; ngay sau Đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung kiện toàn bộ máy các cơ quan, đoàn thể huyện; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong nửa nhiệm kỳ đã cử 1.277 lượt cán bộ, công chức các cấp đi đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị; mở 2 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 136 cán bộ. Từ thực trạng huyện còn nhiều Đảng bộ cơ sở yếu kém và có những đảng bộ yếu kém kéo dài; Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp bàn nhiều biện pháp về củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Đẩy mạnh công tác củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; lựa chọn, thực hiện đề án kiện toàn, củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở đối với các xã Pu Sam Cáp, Sà Dề Phìn và Tủa Sín Chải. Trong nửa đầu nhiệm kỳ đã luân chuyển 8  đồng chí lãnh đạo các cơ quan huyện xuống cơ sở đảm nhận các chức vụ lãnh đạo chủ chốt xã, thị trấn; chỉ đạo và hướng dẫn kiểm tra đối với cấp ủy, chi bộ cơ sở trong việc xây dựng và hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; thường xuyên rà soát, kịp thời kiện toàn bổ sung đội ngũ cán bộ cấp ủy cơ sở đảm bảo đủ về số lượng và nâng cao chất lượng. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Trung bình hàng năm có trên 50% tổ chức đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Công tác phát triển Đảng được Đảng bộ quan tâm và chú trọng; sau nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Đảng bộ kết nạp được 597 đảng viên mới, thành lập mới được 10 tổ chức cơ sở Đảng, 29 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo tổ chức được 32 hội nghị quán triệt, triển khai với 3.258 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp cơ sở nghiêm túc trong việc lấy ý kiến góp ý của các tổ chức và cá nhân trước khi kiểm điểm, yêu cầu các tập thể và cá nhân nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết. Kết quả kiểm điểm của các tập thể, cá nhân đã bám sát vào 3 vấn đề của Nghị quyết Trung ương 4, gắn trách nhiệm của cá nhân được phân công phụ trách các lĩnh vực công tác; quá trình kiểm điểm tại các chi, đảng bộ đều thực hiện nghiêm túc; các ý kiến phê bình với thái độ chân thành, thẳng thắn, khách quan, không nể nang, né tránh; sau kiểm điểm, hầu hết các cấp ủy và cá nhân đã nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng quy định của Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng, phục vụ thiết thực nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên đã phát huy tác dụng tích cực trong việc đấu tranh, phòng ngừa vi phạm, góp phần gìn giữ sự trong sạch của Đảng.

Với những biện pháp chỉ đạo cụ thể, sát thực đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh hằng năm đạt 50%, không còn tổ chức cơ sở Đảng yếu kém kéo dài.

Giàng A Tính - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sìn Hồ

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Sữa bột Việt khó cạnh tranh với sữa ngoại
Qua tìm hiểu thị trường, chúng tôi thấy các dòng sữa bột của trẻ em, bà bầu, trung niên, tiểu đường… đa phần là sữa ngoại, còn sữa mang thương hiệu Việt hoặc liên doanh với nước ngoài chiếm tỷ lệ...
Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng
Suốt 12 năm làm trưởng bản Mường 3, xã Mường Than (huyện Than Uyên) ông Hà Văn Nùi (SN 1975, dân tộc Thái) luôn nhiệt tình, cố gắng làm tròn trách nhiệm của người trưởng bản để người dân trong bản...
Thu kinh phí công đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước: Đôi điều trăn trở
Tài chính công đoàn là điều kiện, nguồn lực, công cụ phục vụ đắc lực cho các hoạt động của tổ chức công đoàn, là điều kiện đảm bảo cho tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; chăm lo,...