Thứ sáu, 19/04/2019, 22:29 [GMT+7]

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Phong Thổ: Yêu cầu từ thực tiễn (kỳ 1)

Thứ tư, 07/11/2018 - 11:24'
Những năm qua, Đảng bộ huyện Phong Thổ chú trọng củng cố tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ). Trong đó, đổi mới sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng được Đảng bộ huyện đặt lên hàng đầu.

Đồng chí Má Văn Thơm - Bí thư Chi bộ bản Chi Bú (xã Khổng Lào) hướng dẫn Nhân dân thu hoạch lúa đảm bảo kỹ thuật.

Nhiều bất cập

Ngược dòng về thời điểm trước khi chia tách, thành lập tỉnh (2004) và điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Phong Thổ có tổng số 18 xã, thị trấn thì có tới 13 xã có đường biên giới; điểm xuất phát kinh tế thấp, sản xuất hàng hóa chậm phát triển; giao thông khó khăn, nhất là mùa mưa, 3 xã chưa có đường ôtô đến trung tâm. 70% cán bộ chủ chốt cấp xã chỉ có trình độ văn hóa cấp tiểu học. Một số cấp ủy, tổ chức Đảng ở cơ sở chưa làm tốt công tác triển khai, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, liên tục. Các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, di cư tự do... nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Nhiều chi bộ cơ sở sinh hoạt còn hình thức, đến chỉ để điểm danh; nội dung sinh hoạt chưa có nhiều đổi mới; sinh hoạt chuyên đề ít; ghi chép biên bản cuộc họp sơ sài; định hướng sinh hoạt chi bộ của cấp ủy cấp trên chưa thường xuyên khiến nhiều chi bộ rơi vào tình trạng “nói không được, làm không xong”.

Địa bàn xa trung tâm, giao thông khó khăn, trình độ dân trí thấp dẫn đến một số chi bộ khu vực biên giới dù thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ nhưng thiếu sổ ghi nghị quyết, thậm chí không ghi biên bản cuộc sinh hoạt, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, đơn điệu, nặng về thông báo tình hình. Đơn cử như Chi bộ bản Ma Can và San Cha (Đảng bộ xã Dào San). Đây là 2 bản xa nhất, cách trung tâm xã 18km, đến bản vào mùa mưa không dễ dàng, bởi phải trải qua quãng đường đầy nguy hiểm với những đập tràn nước chia cắt. Để nắm bắt tình hình của 2 bản thời điểm này, Đảng ủy, UBND xã chủ yếu liên lạc qua điện thoại. Anh Doãn Khắc Diễn - Phó Bí thư Đảng ủy xã Dào San cho biết: Không thể kiểm tra, giám sát và nắm bắt tình hình hoạt động thường xuyên nên việc tổ chức sinh hoạt định kỳ của 2 chi bộ đều hạn chế. Nội dung không rõ ràng, chất lượng sinh hoạt thấp, thậm chí không tổ chức sinh hoạt, không đề ra được giải pháp để phát triển kinh tế, xã hội cũng như phát huy vai trò của đảng viên. Đây chính là lí do bao năm đói nghèo đeo bám; khối đại đoàn kết nội bộ 2 bản không bền chặt.

Hay như Chi bộ bản Lùng Than (Đảng bộ xã Mù Sang), đồng chí bí thư không biết viết biên bản, sổ nghị quyết. Tổ chức họp chỉ thông qua tình hình chung của chi bộ, của bản, vì vậy đảng viên không thể nắm bắt, tham gia xây dựng kế hoạch thực hiện của chi bộ hàng tháng, quý, năm. Không  thể hiện rõ vai trò của người đứng đầu nên đảng viên “mạnh ai nấy làm”, tinh thần tự phê bình và phê bình hạn chế. Không có sự thống nhất trong lãnh, chỉ đạo và thực hiện giữa chi bộ và chính quyền, các đoàn thể. Hệ quả là nhân tố tích cực thiếu động cơ phấn đấu vào Đảng.

Một vấn đề đáng bàn nữa là trình độ đội ngũ cán bộ cấp ủy còn hạn chế do tuổi cao, khả năng truyền đạt, điều hành có hạn, thiếu hiểu biết về công tác Đảng. Dù nội dung sinh hoạt chuẩn bị đầy đủ nhưng các bước tiến hành lúng túng, thiếu khoa học dẫn tới đảng viên tham dự không biết tham gia như thế nào. Chưa phân công nhiệm vụ cụ thể, hợp lý cho từng đảng viên cũng như kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm với các tiêu chí thi đua, bình xét hàng năm. Sinh hoạt còn mang tính hình thức, đảng viên không được quán triệt tinh thần các chủ trương của Đảng ủy cấp trên, nhất là chủ trương, định hướng, chính sách mới trong phát triển kinh tế, xã hội. Bí thư chi bộ không nắm được tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tâm lý của đảng viên, không đề ra giải pháp cụ thể cho những vấn đề còn tồn tại và xác định trách nhiệm của đảng viên.

Đây chính là căn nguyên của nhiều vấn đề trên địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa nhiều năm về trước: đói nghèo, lạc hậu đeo bám, an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Năm 2007, Đảng bộ huyện còn 70 bản, 32 trường học, 15 trạm y tế chưa có tổ chức Đảng. đổi mới sinh hoạt chi bộ trở thành yêu cầu bức thiết hơn bao giờ hết để mỗi chi bộ - hạt nhân chính trị ở cơ sở phát huy vai trò lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện.

Làm đâu chắc đó

Chi bộ yếu - chính quyền không mạnh, đó là lý do Huyện ủy Phong Thổ quan tâm triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ. Trong đó, tập trung thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư và Thông tri số 05-TT/TU, ngày 24/5/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 2/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ”.

Trao đổi nghiệp vụ công tác Đảng giữa Đảng ủy 3 xã: Dào San, Mù Sang và Tung Qua Lìn (huyện Phong Thổ).

Theo đó, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bám sát Chỉ thị số 10 gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... làm cho nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực, bảo đảm đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp trên để chi bộ thực sự là nơi trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.

Huyện ủy tổ chức kiện toàn các tổ chức Đảng mới thành lập, nhất là ở vùng sâu, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách xã yếu kém cùng với các Đảng ủy viên phụ trách chi bộ, trực tiếp tham dự, hướng dẫn thực hiện biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt. Hằng năm, tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống ở cơ sở. Quan tâm xây dựng, củng cố các chi, Đảng bộ yếu kém, nhất là xã biên giới. Thống nhất chủ trương bố trí cán bộ biên phòng xuống xã giữ chức vụ chủ chốt.

Đẩy mạnh công tác quán triệt, học tập nghị quyết. Khi có nghị quyết mới, tổ chức tuyên truyền, quán triệt sớm. Đồng thời, đổi mới cách ra nghị quyết của các cấp ủy từ huyện tới cơ sở; vấn đề gì cấp thiết mới ra nghị quyết và phải tổ chức thực hiện bằng được. Thời gian tổ chức sinh hoạt định kỳ của chi bộ cũng được quy định chi tiết. Đối với loại hình chi bộ nông thôn tổ chức từ ngày 1 - 5; loại hình chi bộ cơ quan sinh hoạt ngày mùng 3, nếu trùng vào thứ bảy hoặc chủ nhật có thể bố trí trước hoặc ngày thứ 2 của tuần tiếp theo; loại hình chi bộ doanh nghiệp sinh hoạt vào ngày mùng 3 - 5.

Nội dung tổ chức sinh hoạt chi bộ đảm bảo quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó, tập trung thông tin tình hình thời sự nổi bật; phổ biến chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên, nhất là những vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nắm tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ để kịp thời có biện pháp giải quyết hoặc báo cáo cấp trên. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng trước: những việc đã làm, chưa làm được, nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phát sinh.

Cùng với sinh hoạt chính trị là sinh hoạt chuyên đề theo quý với nội dung thiết thực, phù hợp. Chi bộ thôn, bản sinh hoạt chuyên đề về xây dựng thôn, bản văn hóa; xây dựng nông thôn mới; đấu tranh phòng chống tiêu cực và các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Chi bộ cơ quan sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tạo nguồn phát triển đảng viên...

Đồng chí Vũ Thanh Xuân - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Phong Thổ khẳng định: Với nhiều giải pháp thiết thực, nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên về vị trí, vai trò của TCCSĐ cũng như ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nâng lên. 95% chi bộ duy trì tốt chế độ sinh hoạt chi ủy, chi bộ định kỳ. Nội dung sinh hoạt từng bước cải tiến, nâng cao chất lượng. Công tác sinh hoạt tư tưởng gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các chi bộ thực hiện nghiêm túc. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ đạt 95%. Vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được phát huy, cống hiến tâm sức xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Nhiều chi bộ gắn việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quan tâm lãnh đạo củng cố, đổi mới hoạt động của các đoàn thể, tạo nguồn phát triển đảng viên. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ thực hiện nghiêm túc; đề cao tự phê bình và phê bình, xây dựng đoàn kết nội bộ... góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đổi mới sinh hoạt chi bộ còn tạo hiệu ứng tích cực nâng cao chất lượng TCCSĐ, đảng viên. Năm 2002, toàn Đảng bộ mới có 641 đảng viên, 25 thôn, bản “trắng” đảng viên, đến năm 2013 tăng lên 2.314 đảng viên, 184/185 thôn bản, 61/65 trường học, 12/18 trạm y tế có chi bộ, chỉ còn 1 bản, 4 trường học, 6 trạm y tế có chi bộ sinh hoạt ghép. Hết tháng 10/2018 đã có 3.047 đảng viên; không còn thôn bản, trường học, trạm y tế sinh hoạt ghép; trên 93% TCCSĐ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có TCCSĐ yếu kém. đây là dấu ấn quan trọng và là tiền đề để Đảng bộ huyện Phong Thổ lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

(Còn nữa)

Thắm - Oanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đào chín rộ, giá giảm mạnh
(BLC) - Thời điểm từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4, sản phẩm đào chín sớm của huyện Tam Đường có giá từ 30 - 50 nghìn đồng/kg. Thời điểm hiện nay, toàn bộ diện tích đã vào chính vụ thu hoạch, đầu...
Những báu vật và tác phẩm nghệ thuật tại Nhà thờ Đức Bà Paris
Nhà thờ Đức Bà Paris (bắt đầu xây dựng từ năm 1163 và hoàn thành vào năm 1345) là nơi lưu giữ rất nhiều bảo vật và các tác phẩm nghệ thuật của Thiên Chúa giáo. Sau vụ hỏa hoạn vừa qua, cả thế giới...
Năng động phát triển kinh tế
(BLC) - Sau nhiều đêm trăn trở, vợ chồng chị Phạm Thị Thủy ở tổ 15 (phường Tân Phong, thành phố Lai Châu) mạnh dạn vay vốn ngân hàng, người thân, xây dựng mô hình kinh tế trang trại tổng hợp. Từ...
Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử
Ngày 18-4, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) tổ chức hội thảo, tập huấn "Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử".