Chủ nhật, 19/05/2019, 14:38 [GMT+7]

Đổi mới, thiết thực, phù hợp

Thứ ba, 07/08/2018 - 15:01'
(BLC) - Với phương châm hành động đó, sau nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ khóa IV, xã Nậm Cần (huyện Tân Uyên) có 9/12 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết, còn lại một số chỉ tiêu nhỏ cũng đạt trên 60% trở lên; duy trì bền vững các tiêu chí của xã chuẩn nông thôn mới; hình thành vùng trồng rừng kinh tế, chăn nuôi đại gia súc, nuôi trồng thủy sản tập trung...

Thi đua lao động sản xuất, nông dân tất bật quanh năm, thu nhập tăng nhờ vào nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước thông qua các dự án trồng quế, sơn tra, chi trả dịch vụ môi trường rừng cùng với sự mạnh dạn, dám nghĩ dám làm của Nhân dân trong xã đầu tư chăn nuôi, trồng chè, nuôi cá lồng, trồng ngô vùng bán ngập... Đó là những gì tôi được nghe, được thấy khi có dịp quay lại vùng đất Nậm Cần từng một thời chỉ độc canh cây lúa, sắn.

Nhờ thực hiện mô hình nuôi bò sinh sản, Nhân dân bản Phiêng Áng (xã Nậm Cần) hình thành thói quen chăn nuôi có đầu tư, chăm sóc, bảo vệ.

“Bản làng khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng/năm; học sinh trong độ tuổi được huy động ra lớp; sức khỏe Nhân dân chăm sóc đủ đầy; hạ tầng nông thôn đầu tư, nâng cấp, cải tạo thuận lợi về giao thông, điện, trường, trạm; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng các điển hình về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị được Nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn giữ vững... Đây là những kết quả nổi bật trong 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã. Điều này thể hiện rõ nét sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong công tác lãnh, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện” - anh Lò Văn Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nậm Cần khẳng định.

Được biết, tại Đại hội lần thứ IV, Đảng bộ xã quyết định 12 chỉ tiêu chủ yếu, xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, 5 nhóm giải pháp cơ bản, 2 Nghị quyết chuyên đề về phát triển chăn nuôi gia súc gắn với nuôi trồng thủy sản và phát triển kinh tế rừng. Ban Chấp hành Đảng bộ xã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách chi bộ, ngành, lĩnh vực; chỉ đạo chi bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết theo tinh thần đổi mới, thiết thực, đúng đối tượng.

Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, Đảng bộ xã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm, đồng bộ ưu tiên thực hiện 3 chỉ tiêu: thu nhập đầu người, tổng sản lượng lương thực có hạt; trồng rừng mới, tỷ lệ che phủ cũng như tốc độ tăng đàn gia súc. Theo đó, xã chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khai hoang ruộng nước, tận dụng diện tích đất bán ngập trồng ngô. Tận dụng triệt để, kịp thời phân bổ, thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của Chính phủ, tỉnh, huyện (xây dựng, tu sửa hệ thống mương phai, hỗ trợ giống ngô, lúa, nông cụ sản xuất) đến các hộ trong diện được thụ hưởng. Cán bộ nông nghiệp xã phối hợp với cơ quan chuyên môn huyện bám sát đồng ruộng, tư vấn, hỗ trợ nông dân kỹ thuật chăm sóc, làm đất, bảo quản nông sản. Nhờ đó, cả diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng có hạt tăng. Toàn xã canh tác 40ha đất bán ngập trồng ngô, diện tích lúa tăng 10ha/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2017 đạt 1.697 tấn (đạt 117,9% Nghị quyết), ước thực hiện cuối năm nay là 1.724 tấn.

Thực hiện Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế rừng giai đoạn 2016 - 2020, xã chú trọng kết hợp giữa bảo vệ, bảo tồn, phát triển rừng với khai thác; trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng với bảo vệ diện tích rừng hiện có. Phát triển kinh tế rừng gắn với bảo vệ, giữ gìn môi trường sinh thái. Hết năm 2017, Nậm Cần đạt tỷ lệ che phủ 25,65% (đạt 95,6% mục tiêu kế hoạch giai đoạn, đạt 134,5% chỉ tiêu Nghị quyết) và ước đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ che phủ rừng sẽ tăng lên 28,5%. Trồng rừng mớt đạt 633ha (chỉ tiêu Nghị quyết là 600ha), ước hết năm nay trồng mới 215ha, nâng tổng diện tích lên 848ha. Từ chính sách đồng bộ, phù hợp đối với công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, Nhân dân xã Nậm Cần đến thời điểm này có thể khẳng định bước đầu sống được nhờ vào nguồn hỗ trợ trồng rừng mới; chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tăng trên 2 tỷ đồng/năm, trung bình đạt 5 triệu đồng/hộ/năm.

Tận dụng diện tích đồng cỏ có thể quy hoạch nhiều bãi chăn thả; khí hậu phù hợp phát triển chăn nuôi đại gia súc; nông sản dồi dào; nguồn lợi từ lòng hồ thủy điện, sông Nậm Mu, xã khuyến khích nông dân đầu tư chăn nuôi dê, bò, trâu, cá lồng. Hiện tổng đàn vật nuôi đạt 2.806 con; tỷ lệ tăng đàn đều với 7%/năm (đạt 110% so với Nghị quyết); sản lượng thủy sản năm 2017 đạt 45 tấn (vượt 10,5 tấn so với Nghị quyết).

Những thành quả trên không thể thiếu vai trò nòng cốt, tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, hội viên thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng phong trào thi đua của địa phương, tổ chức Hội các cấp, các đoàn thể của xã cũng định hướng, tạo vốn vay ưu đãi tín chấp với ngân hàng, thí điểm thực hiện các mô hình kinh tế giúp đoàn viên, hội viên thêm điều kiện phát triển kinh tế.

Điển hình là Hội Nông dân xã thực hiện Dự án nuôi trâu sinh sản tại bản Nà Phát cho 13 hộ vay tổng số tiền 650 triệu đồng từ nguồn Quỹ hỗ trợ Hội Nông dân tỉnh. Tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho 271 hộ hội viên vay tổng dư nợ đến tháng 6/2018 đạt gần 8 tỷ đồng phát triển kinh tế. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Rèn luyện phẩm chất: Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” và 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Từ đó, chị em phụ nữ ngày càng chú trọng học tập nâng cao hiểu biết, khẳng định vị thế trong gia đình, công tác xã hội...

Hệ thống chính trị được củng cố, quan tâm; đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ, phát triển đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng. Thực hiện có chiều sâu việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XI) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đó, nâng cao nhận thức chính trị và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội.

Ngay sau khi tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội, qua đánh giá, phân tích những thành tựu đạt được, nguyên nhân tồn tại, hạn chế, Đảng bộ xã đề ra nhiệm vụ trọng tâm, nhóm giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu còn lại. Trong đó, duy trì danh hiệu xã chuẩn nông thôn mới. Tập trung sản xuất nông nghiệp: tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi với việc tăng cường đưa giống mới vào sản xuất theo hướng hàng hóa; duy trì tốc độ tăng đàn trong chăn nuôi 7%/năm, quy hoạch vùng chăn thả tập trung, trồng thêm cỏ. Khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ diện tích rừng hiện có; phát triển diện tích trồng quế, sơn tra theo Đề án của tỉnh...

Khởi sắc và vững tiến, đó là những cụm từ chúng tôi đúc kết sau khi được trải nghiệm vùng đất Nậm Cần. Tin rằng, với sự lãnh, chỉ đạo, định hướng đúng, trúng của cấp ủy, chính quyền và đoàn kết, đồng lòng vượt khó vươn lên của Nhân dân các dân tộc địa phương, Đảng bộ xã sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra.

 

Hoàng Phong

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Pan Khèo bao giờ thoát nghèo?
(BLC) - Cách trung tâm xã chưa đầy 8km, nhưng hiện gần như cả bản Pan Khèo (xã Thèn Sin, huyện Tam Đường) là hộ nghèo. Lời giải nào để Pan Khèo bứt phá vươn lên đang là nỗi lo canh cánh và trăn...
Đừng để trang thông tin thiếu... thông tin
Bệnh Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện đến nay đã được 3 tháng. Đã có hơn 1,2 triệu con lợn mắc bệnh bị tiêu hủy và con số cuối cùng chắc chắn sẽ không dừng ở đó. Vậy nhưng, bệnh dịch này chưa được...
Lò Thị Dọn chăm ngoan, học giỏi
(BLC) - Chăm chỉ học tập, nhiệt tình tham gia các hoạt động lớp, nhà trường phát động, em Lò Thị Dọn, dân tộc Thái, học sinh lớp 12C1, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (DTNT) tỉnh xứng đáng là tấm...
Mùa "khát” ở Phăng Sô Lin
(BLC) - Trong những tháng mùa khô vừa qua, nhiều hộ dân ở xã Phăng Sô Lin (huyện Sìn Hồ) phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Trong khi chờ các cấp, ngành đầu tư hệ thống đường ống...