Thứ hai, 06/07/2020, 08:11 [GMT+7]

10 tập thể và 15 cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng

Thứ ba, 26/05/2020 - 22:46'
(BLC) - Ngày 25/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UB MTTQ) thành phố Lai Châu tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.  Đồng chí Đao Thị Thiệp - Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh dự Hội nghị.

5 năm qua, UB MTTQ thành phố Lai Châu đã không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...  đã thu hút đông đảo Nhân dân tham gia hưởng ứng, trở thành những cuộc vận động chính thể hiện rõ nét sự phối hợp hành động giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên với chính quyền các cấp.

 Đồng chí Chu Thanh Minh – Phó Chủ tịch UB MTTQ thành phố tặng Giấy khen cho các tập thể điển hình tiên tiến.

 Đồng chí Chu Thanh Minh – Phó Chủ tịch UB MTTQ thành phố Lai Châu tặng Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến.

Từ các cuộc vận động đã phát huy được tiềm năng của cộng đồng dân cư, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc, khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái trong các tầng lớp Nhân dân, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc. Việc duy trì tổ chức thực hiện cuộc vận động đã trở thành hoạt động thường xuyên trong hệ thống Mặt trận các cấp. Hàng năm, 100% xã, phường, khu dân cư đã triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động và đạt kết quả tích cực.

Thông qua đó đã góp phần động viên Nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp đỡ nhau về vốn, giống, cây trồng vật nuôi, kinh nghiệm sản xuất. Có nhiều hộ gia đình trên địa bàn thành phố đã vận dụng sáng tạo nội dung của cuộc vận động vào thực tiễn cuộc sống như: gia đình bà Đỗ Thị Hà, ông Bùi Văn Hải - phường Quyết Tiến; ông Lê Xuân Sang, bà Đèo Thị Sớp - phường Đoàn Kết; ông Nguyễn Văn Tựa, ông Trần Văn Nhung - xã San Thàng; ông Chu Văn Đại, ông Phê A Vừ - xã Sùng Phài... là những gia đình tiêu biểu, đi đầu trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng mô hình trang trại, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Đến nay, trên địa bàn thành phố có 2/2 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 2 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 1 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 52 tuyến đường, phố văn minh đô thị. Thành phố Lai Châu được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba tại Lễ tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Giai đoạn 2020 - 2025, UB MTTQ thành phố xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, thành phố về các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, điển hình; khích lệ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên, Nhân dân phát triển kinh tế, sản xuất. Tổ chức thăm quan, học tập kinh nghiệm, thường xuyên phát động các phong trào thi đua tạo không khí phấn khởi, hăng say lao động, sản xuất, kinh doanh trong nhân dân, coi trọng việc phát hiện mô hình, xây dựng điển hình và nhân tố mới để nhân ra diện rộng. Triển khai thực hiện tốt 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các cuộc vận động khác. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, sự tham gia của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội...

Nhân dịp này, 10 tập thể và 15 cá nhân điển hình tiên tiến được UB MTTQ thành phố biểu dương, khen thưởng.

Trong 5 năm (2015-2020) với những thành tích của các tập thể, cá nhân trong thực hiện các phong trào thi đua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lai Châu đã đề nghị các cấp, các ngành khen thưởng cho 55 tập thể và 57 cá nhân; UB MTTQ Việt Nam thành phố khen thưởng cho 47 tập thể và 103 cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động.

Bình Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Bất cập tiêu chí xét hộ nghèo đa chiều
Ngày 19/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg (gọi tắt là Quyết định 59) về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. Đến nay,...
Xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp
Đổi mới tư duy, chuyển hướng sản xuất theo nhu cầu thị trường và áp dụng hiệu quả kiến thức được học qua các lớp đào tạo nghề, anh Tòng Văn Dung (bản Bút Dưới, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên) đã...
Nghề báo và những chuyến đi
(BLC) - Tôi sinh ra và lớn lên trên chính quê hương Lai Châu, lại được công tác tại Báo Lai Châu - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh. Nghề báo luôn đem đến những trải nghiệm thú vị, những bài học...