Thứ ba, 21/05/2019, 06:52 [GMT+7]

Báo chí Lai Châu trên đà phát triển

Thứ năm, 21/06/2018 - 17:42'
Gần 15 năm qua (từ khi chia tách, thành lập tỉnh năm 2004) với những nỗ lực không ngừng nghỉ, báo chí Lai Châu luôn sát cánh cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, vượt qua bao gian khó, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh nhà.

Hiện nay, báo chí Lai Châu đã có bước phát triển vượt bậc về quy mô và loại hình: từ báo in đến báo điện tử, từ phát thanh đến truyền hình. Báo Lai Châu thường kỳ, báo Lai Châu cuối tuần, báo Lai Châu dành cho đồng bào dân tộc vùng cao đã đến được những bản vùng biên xa xôi nhất của tỉnh, báo Lai Châu điện tử cập nhật thông tin hàng ngày. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã phủ sóng rộng khắp trên địa bàn tỉnh, qua vệ tinh đến các tỉnh bạn. Các bản tin nội bộ, các trang thông tin điện tử của các ngành phát triển về số lượng và không ngừng nâng cao về chất lượng. Thông tấn xã Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân tăng số lượng phóng viên thường trú, góp phần thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về Lai Châu với cả nước. Các cơ quan báo chí đã tạo dựng được mô hình hoạt động đa phương tiện, có cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại. Báo chí Lai Châu thực sự là một kênh đi đầu trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của tỉnh. Báo chí Lai Châu bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ động triển khai nhiệm vụ tuyên truyền. Dành nhiều dung lượng tuyên truyền chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phán ánh sinh động các hoạt động của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

Lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh duyệt chương trình trước khi phát sóng. Ảnh: Tùng Phương

Trên lĩnh vực kinh tế, báo chí đã tuyên truyền về đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, phát triển toàn diện nông, lâm nghiệp gắn với công nghiệp chế biến. Phát triển diện tích cây cao su, thâm canh cây chè; chăn nuôi đại gia súc theo vùng với quy mô phù hợp. Di dân tái định cư các công trình thủy điện, khai thác lợi thế các hồ thủy điện, thủy lợi trên địa bàn, nuôi trồng thuỷ sản. Tăng cường quản lý, khoanh nuôi, bảo vệ, tái sinh rừng và trồng rừng mới. Phát triển nông, lâm nghiệp gắn với triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh các hoạt động tài chính, ngân hàng. Tập trung xây dựng chợ nông thôn, chợ biên giới, hệ thống các trung tâm thương mại ở thành phố, thị trấn, thị tứ. Nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu địa phương, tạo bước phát triển mới về kinh tế cửa khẩu. Khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch; xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo...

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, các cơ quan báo chí, các cơ quan có ấn phẩm mang tính báo chí đã tích cực tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng Đảng; tập trung tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tôn vinh những tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; những cán bộ, đảng viên quần chúng tiêu biểu, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, công tác đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh; những điển hình trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; chiến sỹ biên phòng giúp dân làm kinh tế; những tấm gương vì nước quên thân, vì dân phục vụ trong lực lượng vũ trang. Phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; phê phán những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội.

Đến nay, toàn tỉnh có trên 300 người làm việc trong lĩnh vực báo chí, trong đó bao gồm cả cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên làm việc trong các cơ quan báo chí, các cơ quan có các trang thông tin điện tử, có ấn phẩm mang tính báo chí và các đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện, thành phố. Phẩm chất chính trị, trình độ nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo ngày một nâng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của nền báo chí cách mạng và yêu cầu thực tiễn đặt ra. Những người làm báo Lai Châu đều có bản lĩnh chính trị, hành nghề trung thực, tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.

Từ chỗ chỉ có báo in, nay đã có thêm báo điện tử, một kênh thông tin hữu ích cho việc thông tin tuyên truyền tới mọi tầng lớp Nhân dân. Báo Lai Châu thường kỳ từ chỗ chỉ có 2 số/tuần hiện đã tăng 3 số/tuần, báo Lai Châu cuối tuần xuất bản tháng 10/2015 và ra vào thứ 7 hàng tuần, báo dành cho đồng bào dân tộc vùng cao từ 1 số/tháng đã tăng 3 số/tháng.  Đặc biệt, tờ báo Lai Châu dành cho đồng bào dân tộc vùng cao được bà con các dân tộc yêu thích nhờ cách trình bày đẹp, hấp dẫn, nội dung truyền tải đơn giản sát với thực tế và phù hợp với trình độ nhận thức của người dân. Báo Lai Châu điện tử đi vào hoạt động từ tháng 9/2010 với trung bình 2.000 lượt người truy cập/ngày đã tạo ra bước đột phá cho báo chí của tỉnh, giúp việc trao đổi thông tin hai chiều từ Đảng, chính quyền Nhà nước đến người dân và ngược lại một cách nhanh chóng, tiện lợi, góp phần hiện đại hóa báo chí tỉnh nhà. 

Những người làm báo Lai Châu không ngừng được nâng cao trình độ chuyên môn và khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ báo chí. Với ý thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ vững vàng những người làm báo Lai Châu đã góp trí, góp sức phát triển báo chí theo hướng không ngừng mở rộng thời lượng, nâng cao chất lượng và từng bước hiện đại.  

Đài PT-TH tỉnh thực hiện sản xuất và phát sóng mỗi ngày 1 bản tin thời sự buổi trưa, 1 chương trình thời sự buổi tối; sản xuất chương trình truyền hình tiếng Thái, Dao, Mông, mỗi thứ tiếng sản xuất 1 chương trình tổng hợp, 1 chương trình chuyên đề/tuần; gửi phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam VTV mỗi thứ tiếng 3 số/tháng. Sản xuất chương trình phát thanh với 5 thứ tiếng, trong đó: tiếng phổ thông sản xuất 5 chương trình/tuần; 4 tiếng dân tộc: Thái, Dao, Mông, Hà Nhì, mỗi thứ tiếng sản xuất 4 chương trình/tuần.

Phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài đã tích cực ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất chương trình, đổi mới phương pháp tiếp cận và tác nghiệp báo chí. Phóng viên thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt sự kiện, phát hiện vấn đề, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo sự chỉ đạo của cơ quan. 

Tạp chí Văn nghệ Lai Châu tiếp tục có những bước phát triển, hàng ngàn sáng tác văn học - nghệ thuật viết về đất nước, quê hương, con người Lai Châu, về công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được phổ biến rộng rãi đến công chúng.

Các ấn phẩm mang tính báo chí và các kênh thông tin khác như Cổng thông tin điện tử tỉnh đã tích hợp các ứng dụng của các cơ quan, các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố trên toàn tỉnh, tạo thành kênh cung cấp thông tin xuyên suốt đến Nhân dân, giúp người dân truy cập thông tin nhanh chóng, thuận tiện, hiệu quả và chính xác. Vừa nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước vừa nâng cao độ tin cậy của người dân đối với chính quyền địa phương.

Phóng viên của các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh đã kịp thời thông tin các hoạt động chính trị, thời sự, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh việc phản ánh các mặt tích cực, các báo Trung ương cũng đã kịp thời phản ánh những khó khăn diễn ra trên địa bàn được đông đảo độc giả, thính giả cả nước quan tâm, theo dõi. 

Để nâng cao chất lượng tuyên truyền, các cơ quan báo chí đã tiến hành nhiều giải pháp, đó là thường xuyên tổ chức học tập, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong cơ quan, tạo sự nhất quán trong công tác tuyên truyền. Chỉ đạo chặt chẽ các phòng chuyên môn, các phóng viên trong việc thực hiện kế hoạch tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm. Giáo dục đào tạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn giỏi, có tâm trong sáng, thực hiện tốt những quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Bạn đọc mong muốn mỗi bài viết, dòng tin của người làm báo đều phản ánh đúng sự thật với ý thức trách nhiệm là người truyền tải đưa thông tin thuần túy, mà còn biết chọn lọc những thông tin có ích, đáp ứng đúng và trúng những mong muốn chính đáng của đông đảo bạn đọc. Báo chí Lai Châu thường xuyên cử phóng viên tác nghiệp ở cơ sở nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nắm bắt thông thin tuyên truyền kịp thời trên báo, trên sóng phát thanh - truyền hình. Duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thêm nhiều thể loại bài viết, phản ánh đa dạng cuộc sống, trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngoài đội ngũ phóng viên, các cơ quan báo chí còn quan tâm phát triển đội ngũ cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Đội ngũ này gần dân, sát cơ sở nên có khả năng thông tin nhanh và chính xác những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, giúp báo chí nâng cao hiệu quả, chất lượng tuyên truyền.

Trong thời gian tới, báo chí Lai Châu tiếp tục đổi mới nội dung, chất lượng tuyên truyền. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân các dân tộc. Khẳng định những thành tựu của đất nước, của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, động viên Nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội của Đảng bộ tỉnh đề ra. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp, trách nhiệm xã hội, ý thức đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị cho những người làm báo. Xây dựng báo chí là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng và mỗi người làm báo là một chiến sỹ cách mạng.

Khoàng Văn Thành - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Lai Châu

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Pan Khèo bao giờ thoát nghèo?
(BLC) - Cách trung tâm xã chưa đầy 8km, nhưng hiện gần như cả bản Pan Khèo (xã Thèn Sin, huyện Tam Đường) là hộ nghèo. Lời giải nào để Pan Khèo bứt phá vươn lên đang là nỗi lo canh cánh và trăn...
Đừng để trang thông tin thiếu... thông tin
Bệnh Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện đến nay đã được 3 tháng. Đã có hơn 1,2 triệu con lợn mắc bệnh bị tiêu hủy và con số cuối cùng chắc chắn sẽ không dừng ở đó. Vậy nhưng, bệnh dịch này chưa được...
Lò Thị Dọn chăm ngoan, học giỏi
(BLC) - Chăm chỉ học tập, nhiệt tình tham gia các hoạt động lớp, nhà trường phát động, em Lò Thị Dọn, dân tộc Thái, học sinh lớp 12C1, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (DTNT) tỉnh xứng đáng là tấm...
Mùa "khát” ở Phăng Sô Lin
(BLC) - Trong những tháng mùa khô vừa qua, nhiều hộ dân ở xã Phăng Sô Lin (huyện Sìn Hồ) phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Trong khi chờ các cấp, ngành đầu tư hệ thống đường ống...