Chủ nhật, 21/04/2019, 14:12 [GMT+7]

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thứ năm, 15/10/2015 - 20:03'
* Đồng chí Nguyễn Khắc Chử tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy (BLC) - Sau 2 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm cao, hôm nay (15/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã thành công tốt đẹp.

>> Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Kết quả Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XIII đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Khắc Chử tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí: Giàng Páo Mỷ, Đỗ Ngọc An, Vũ Văn Hoàn được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. BCH đã bầu 10 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Văn Lương được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIII.

Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII.

Đại hội cũng bầu Đoàn Đại biểu của Đảng bộ tỉnh gồm 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội. Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh đồng chí Nguyễn Khắc Chử – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu nhận nhiệm vụ và xin hứa trước Đại hội: Phát huy thành tựu sau 12 năm chia tách, thành lập tỉnh, kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2010-2015 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể và những giải pháp phù hợp trong tổ chức thực hiện. Tập trung trí tuệ quyết định những chủ trương, giải pháp quan trọng để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Nỗ lực phấn đấu, cùng với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Lai Châu thành tỉnh phát triển trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã chia tay các đồng chí Tỉnh ủy viên khóa XII không tham gia vào BCH khóa XIII.

Đại hội đã tập trung thảo luận dân chủ và nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; báo cáo kiểm điểm công tác lãnh, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Vương Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông qua báo cáo giải trình, tiếp thu về thảo luận Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH khóa XII.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn Đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng - Bí thư Huyện ủy Than Uyên thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội. 100% đại biểu dự Đại hội biểu quyết nhất trí tán thành.

Bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XII và thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội; phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, nhận định thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức; bàn và thống nhất, thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020. Thành công của Đại hội là động lực tinh thần to lớn cổ vũ Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm xây dựng Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, trở thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020.

… biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Ngay sau Đại hội, các tổ chức Đảng thực hiện tốt việc nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh về kết quả Đại hội; đồng thời, tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Tin tưởng rằng, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIII được Đại hội tin tưởng, giao trọng trách sẽ đem hết sức mình, tăng cường đoàn kết, không ngừng nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đẩy mạnh thi đua, nỗ lực phấn đấu, xây dựng Lai Châu ngày càng phát triển; góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội biểu quyết thông qua 10 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020:

1. Tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%/năm. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 20%; Công nghiệp, xây dựng 38%; Dịch vụ 42%. GRDP bình quân đầu người 40 triệu đồng.

2. Tổng sản lượng lương thực có hạt trên 200.000 tấn; diện tích cây chè 4.500 ha; tỷ lệ che phủ rừng trên 50%; 35-40% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

3. Thu ngân sách trên địa bàn trên 2.000 tỷ đồng.

4. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng bình quân trên 10%/năm; giá trị xuất khẩu hàng địa phương tăng bình quân trên 7%/ năm.

5. 100% xã có đường ôtô đến trung tâm xã mặt đường được cứng hóa; trên 90% thôn, bản có đường xe máy, ô tô đi lại thuận lợi; trên 95% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; trên 95% dân số đô thị được sử dụng nước sạch; trên 85% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh.

6. Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia các cấp học: Mầm non 37%, Tiểu học 44%, Trung học cơ sở 33%, Trung học phổ thông 39%.

7. Trên 70% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 12 bác sỹ/1vạn dân; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,9%/năm; tỷ lệ giảm sinh bình quân 0,5‰/năm; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 20%.

8. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3-4%/năm; giải quyết việc làm trên 7.000 lao động/năm; đào tạo nghề trên 6.000 lao động/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 50%.

9. 85% hộ gia đình, 65% thôn, bản, khu phố, 95% cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa.

10. Trên 60% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; hằng năm kết nạp trên 1.000 đảng viên; trên 80% tổ chức chính quyền cơ sở đạt khá và tốt; trên 75% tổ chức cơ sở của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đạt vững mạnh. 

P.V

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đào chín rộ, giá giảm mạnh
(BLC) - Thời điểm từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4, sản phẩm đào chín sớm của huyện Tam Đường có giá từ 30 - 50 nghìn đồng/kg. Thời điểm hiện nay, toàn bộ diện tích đã vào chính vụ thu hoạch, đầu...
Những báu vật và tác phẩm nghệ thuật tại Nhà thờ Đức Bà Paris
Nhà thờ Đức Bà Paris (bắt đầu xây dựng từ năm 1163 và hoàn thành vào năm 1345) là nơi lưu giữ rất nhiều bảo vật và các tác phẩm nghệ thuật của Thiên Chúa giáo. Sau vụ hỏa hoạn vừa qua, cả thế giới...
Năng động phát triển kinh tế
(BLC) - Sau nhiều đêm trăn trở, vợ chồng chị Phạm Thị Thủy ở tổ 15 (phường Tân Phong, thành phố Lai Châu) mạnh dạn vay vốn ngân hàng, người thân, xây dựng mô hình kinh tế trang trại tổng hợp. Từ...
Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử
Ngày 18-4, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) tổ chức hội thảo, tập huấn "Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử".