Thứ sáu, 24/05/2019, 03:07 [GMT+7]

Củng cố hệ thống chính trị huyện Sìn Hồ: Vực dậy tổ chức cơ sở Đảng yếu kém (bài 3)

Thứ hai, 15/10/2018 - 14:24'
(BLC) - Hết năm 2010, toàn Đảng bộ huyện Sìn Hồ còn 1 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) yếu kém kéo dài là Đảng bộ xã Pu Sam Cáp và một số Đảng bộ hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Điều này đồng nghĩa với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các TCCSĐ này bị hạn chế. Do đó, cần phải chỉ rõ những yếu kém đi đôi với đề ra giải pháp khắc phục một cách triệt để. 

>> Củng cố hệ thống chính trị huyện Sìn Hồ: Tập trung xóa bản “trắng” chi bộ, đảng viên

Yếu đâu bù đó

Đồng chí Trương Quang Phiệt - Bí thư Huyện ủy Sìn Hồ cho biết: Huyện ủy chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức với phương châm “yếu đâu bù đó”. Trước hết, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Đảng bộ huyện quan tâm triển khai toàn diện; tăng cường nắm tình hình diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc, đặc biệt là địa bàn vùng sâu, vùng xa, khó khăn. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Buổi họp đột xuất của Đảng ủy xã Tả Phìn (huyện Sìn Hồ) giao nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Chấp hành về 3 bản khó khăn vận động học sinh đến trường.

Ngay sau Đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung kiện toàn bộ máy các cơ quan, đoàn thể huyện; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cơ sở. Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên. Chỉ đạo cấp cơ sở lấy ý kiến góp ý của các tổ chức và cá nhân trước khi kiểm điểm; yêu cầu các tập thể và cá nhân kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết. Kết quả kiểm điểm bám sát 3 vấn đề của Nghị quyết Trung ương 4 gắn trách nhiệm của cá nhân được phân công phụ trách các lĩnh vực công tác. Sau kiểm điểm, yêu cầu cấp ủy và cá nhân chủ động triển khai thực hiện biện pháp khắc phục, sửa chữa nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện được thực hiện tuân thủ quy định của Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của Trung ương. Chỉ đạo chặt chẽ công tác đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên hàng năm theo hướng sát, đúng với thực tế; kịp thời biểu dương, khen thưởng những TCCSĐ, đảng viên có thành tích xuất sắc và tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm để nhân rộng. 

Chọn điểm

Xác định củng cố TCCSĐ yếu kém là nhiệm vụ lớn, đòi hỏi cả quá trình với những bước đi vững chắc, thận trọng, Đảng bộ huyện lựa chọn, xây dựng Đề án củng cố, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh nông thôn, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội xã Pu Sam Cáp giai đoạn 2012 - 2015 (gọi tắt là Đề án); ban hành kế hoạch về củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở 2 xã: Sà Dề Phìn và Tủa Sín Chải. 

Theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Thành, năm 2011 về trước, hệ thống chính trị xã Pu Sam Cáp xếp loại yếu kém kéo dài. Đảng bộ xã có 5 chi bộ trực thuộc với 46 đảng viên; 1 bản, 2 trường học, 1 trạm y tế chưa thành lập được chi bộ. Trong đó, 20 đảng viên mới tốt nghiệp tiểu học; 25 đảng viên chưa qua đào tạo về chuyên môn, lý luận chính trị. Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 - 2015 thiếu 3 đồng chí ở cơ cấu Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Trưởng Công an xã. 

Ngay sau Đại hội, Đảng ủy xã xây dựng được quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các Đảng ủy viên nhưng quy chế làm việc của Đảng ủy không phù hợp thực tế; một số đảng viên chưa gương mẫu thực hiện quy chế; tập thể Đảng ủy thiếu sự tập trung thống nhất, còn bè phái, cục bộ, không phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể yếu, lúng túng về nội dung và phương thức hoạt động. Thậm chí Ban Chấp hành các đoàn thể không có quy chế làm việc, hầu như không tổ chức sinh hoạt; công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, xây dựng cơ sở Hội hạn chế. Bên cạnh đó, tình hình an ninh nông thôn diễn biến phức tạp, các hoạt động lợi dụng tự do tôn giáo, kích động di cư tự do tác động xấu đến đời sống - xã hội. Kinh tế chậm phát triển, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 4,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo 63,2%; chất lượng giáo dục thấp, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu.

Quán triệt thực hiện Đề án gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã tiến hành kiểm điểm tập thể Đảng ủy và kiểm điểm, đánh giá toàn bộ cán bộ, đảng viên. Riêng vấn đề yếu kém do nội bộ mất đoàn kết, bè phái, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phối hợp cùng cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo cấp ủy cơ sở mở hội nghị đảng viên ở từng chi bộ, khơi dậy tính chiến đấu, ý thức tự phê bình và phê bình của tập thể, đảng viên. Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ từ xã đến bản theo hướng sử dụng cán bộ tại chỗ. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh quy định; đẩy mạnh phát triển đảng viên, tổ chức Đảng.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, đến năm 2016, hệ thống chính trị xã được củng cố, kiện toàn, lề lối phong cách làm việc chuyển biến tích cực, duy trì chế độ thường trực, giao ban, giải quyết kịp thời công việc hàng ngày. An ninh trật tự được giữ vững. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, công tác, không di dịch cư tự do. Đặc biệt là tin tưởng vào vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 40,6%; thu nhập bình quân tăng lên 13 triệu đồng/người; đạt 8/19 tiêu chí nông thôn mới.

Các mục tiêu của Đề án cơ bản hoàn thành nhưng chưa bền vững. Chất lượng cán bộ, công chức còn nhiều hạn chế. Do vậy, ngày 4/10/2016, Huyện ủy quyết định tiếp tục thực hiện Đề án giai đoạn 2016 - 2020, mục tiêu là tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, điều hành của chính quyền, hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể; đẩy mạnh sản xuất, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; xây dựng Pu Sam Cáp đến năm 2020 trở thành xã trung bình của huyện. Với “luồng sinh khí mới”, Pu Sam Cáp khởi sắc với những con người cũ nhưng tư duy mới, cách làm mới và hơn hết là đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương. Những năm gần đây, Đảng bộ luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Sùng A Di - Bí thư Đảng ủy xã Tủa Sín Chải cho biết: Riêng năm 2012, Đảng bộ không kết nạp được đảng viên hay phát triển chi bộ, trong khi 5 bản, 1 trường học, 1 trạm y tế xã chưa thành lập được chi bộ. Đội ngũ cán bộ có tới hơn 50% chưa qua đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị; thực hiện nề nếp làm việc chưa nghiêm. Song chỉ sau 2 năm thực hiện Kế hoạch số 23-KH/HU, ngày 6/5/2013 của Huyện ủy Sìn Hồ về củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở xã Tủa Sín Chải, Ban Chấp hành Đảng bộ xã được kiện toàn và ban hành quy chế làm việc, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của tập thể, cá nhân. Tổ chức cho cán bộ, công chức ký cam kết thực hiện quy chế làm việc. Cụ thể hóa nghị quyết của Đảng về công tác phát triển đảng phù hợp với thực tiễn. Hết năm 2015, Đảng bộ xã có 94 đảng viên sinh hoạt ở 17 chi bộ (tăng 40 đảng viên, 7 chi bộ so với năm 2012). 

Nhân diện rộng

Nhân rộng những thành công, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy tiếp tục củng cố hệ thống chính trị ở 2 xã: Tả Phìn, Nậm Cuổi (2017 - 2020). Đây không phải là 2 xã yếu kém trước đây mà vấn đề là trình độ của đội ngũ cán bộ, chất lượng sinh hoạt các chi bộ, đoàn thể cũng như hiệu quả công tác chưa cao. Từ thực tiễn đặt ra, huyện tăng cường 2 cán bộ đến giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy các xã. Anh Thân Văn Thuận (nguyên Phó Phòng Tài Nguyên - Môi trường) - Phó Bí thư Đảng ủy xã Tả Phìn chia sẻ: “Tháng 7/2017, tôi được phân công về tăng cường tại xã đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư. Với những bất cập trong công tác lãnh, chỉ đạo điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ; sinh hoạt chi bộ bản còn nhiều hạn chế, không tổ chức sinh hoạt thường xuyên. Đặc biệt là trình độ, năng lực cán bộ không đồng đều. Tôi đã tăng cường tìm hiểu, nắm bắt, tham mưu với cấp ủy xây dựng kế hoạch hoạt động, ra nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, giao cho các chi bộ cụ thể hóa, triển khai thực hiện; chú trọng bố trí đúng người, đúng việc; cử cán bộ đi đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, thường xuyên tổ chức giao ban, sinh hoạt; phân công Đảng ủy viên, đảng viên phụ trách các chi bộ, bản để nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ”.

Theo đánh giá của đồng chí Đặng Ngọc Thái - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy thì qua gần 2 năm thực hiện kế hoạch, hoạt động của hệ thống chính trị 2 xã đã vào nề nếp, nhất là sinh hoạt cấp ủy. Chất lượng cán bộ đáng phấn khởi, trên 95% cán bộ có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục cùng 2 cán bộ tăng cường theo dõi, triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu kế hoạch đề ra.

Góp sức cho công cuộc củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở huyện phải kể đến lực lượng biên phòng. Xã biên giới Pa Tần có quốc lộ 12 chạy qua, dù có thế mạnh phát triển kinh tế nhưng do chưa có sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo; chưa tìm được hướng đi đúng đắn cho sự phát triển kinh tế - xã hội nên 5 năm trước, Pa Tần vẫn là xã nghèo. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, đổi mới, phân công đúng người, đúng việc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân nỗ lực vươn lên, giờ đây Pa Tần là một trong những địa phương có đội ngũ cán bộ lãnh đạo “nói dân nghe, làm dân tin” và là điểm sáng của huyện về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới cũng như phát triển Đảng (hết năm 2017, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 5 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 14 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ). Kết quả này không thể không kể đến vai trò của Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Văn Dương (cán bộ biên phòng tăng cường từ năm 2008) cũng như sự hiệp lực, giúp sức của Đồn Biên phòng Pa Tần, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động. Đảng bộ xã lãnh đạo Nhân dân khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, vùng cao trồng thảo quả, chuối, sắn; vùng thấp kinh doanh dịch vụ, sản xuất nông nghiệp, nghề phụ. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 30%, giảm 8,9% so với đầu năm 2017; xã đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới.

Với việc đánh giá đúng thực trạng, xác định rõ nguyên nhân và bằng nhiều giải pháp phù hợp, đồng bộ, mỗi cấp ủy, đặc biệt là cấp ủy cấp trên luôn sâu sát, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh; mạnh dạn giao việc khó cho cán bộ thuộc diện tạo nguồn về cơ sở... giúp Đảng bộ huyện Sìn Hồ có những chuyển biến tích cực, rõ nét về năng lực lãnh đạo toàn diện của các TCCSĐ. 

Nhóm P.V

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Huyện Nậm Nhùn ngăn chặn thành công bệnh dịch tả lợn Châu Phi
(BLC) - Huy động hiệu quả nguồn nhân lực, vật lực, làm tốt công tác tuyên truyền, hiện 4/4 xã có bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Nậm Nhùn đã công bố hết dịch. Người dân phấn khởi,...
Đừng để trang thông tin thiếu... thông tin
Bệnh Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện đến nay đã được 3 tháng. Đã có hơn 1,2 triệu con lợn mắc bệnh bị tiêu hủy và con số cuối cùng chắc chắn sẽ không dừng ở đó. Vậy nhưng, bệnh dịch này chưa được...
Lò Thị Dọn chăm ngoan, học giỏi
(BLC) - Chăm chỉ học tập, nhiệt tình tham gia các hoạt động lớp, nhà trường phát động, em Lò Thị Dọn, dân tộc Thái, học sinh lớp 12C1, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (DTNT) tỉnh xứng đáng là tấm...
Mùa "khát” ở Phăng Sô Lin
(BLC) - Trong những tháng mùa khô vừa qua, nhiều hộ dân ở xã Phăng Sô Lin (huyện Sìn Hồ) phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Trong khi chờ các cấp, ngành đầu tư hệ thống đường ống...