Chủ nhật, 21/04/2019, 14:07 [GMT+7]

Góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Thứ sáu, 12/10/2018 - 09:53'
(BLC) - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948- 16/10/2018), 55 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng bộ tỉnh Lai Châu, phóng viên Báo Lai Châu có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Văn Lương, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Phóng viên (P.V): Xin đồng chí cho biết đôi nét về Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng?

Đồng chí (Đ/c) Lê Văn Lương: Cách đây 70 năm, ngày 16/10/1948, tại chiến khu Việt Bắc, Tổng Bí thư Trường Chinh thay mặt Thường vụ Trung ương Đảng đã ký Quyết nghị số 29-QN/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Thường trực Bộ Chính trị - Ban Bí thư (khóa VII) đã quyết định lấy ngày 16/10 hàng năm làm ngày truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng.

70 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của các cấp ủy Đảng, UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng, tích cực và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã giúp Trung ương và các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực tiễn cuộc sống. Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, giúp các cấp ủy đảng làm hạt nhân lãnh đạo và đoàn kết toàn dân, toàn quân hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc. Nhiều tập thể và cá nhân đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, danh hiệu cao quý. Các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng đã xây đắp nên truyền thống "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy".

Cùng với truyền thống vẻ vang 70 năm của ngành, trải qua 55 năm xây dựng và phấn đấu, ngành Kiểm tra của Đảng bộ tỉnh Lai Châu không ngừng phát triển, trưởng thành. Từ khi thành lập Ban Cán sự Đảng tỉnh tháng 10-1949 đến khi chia tách và tái lập tỉnh Lai Châu đầu năm 1963, tuy chưa lập cơ quan kiểm tra chuyên trách, song với yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng, Ban Cán sự Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra thông qua các hội nghị kiểm điểm, triển khai nhiệm vụ, chú trọng các hoạt động để phát hiện sai sót, khuyết điểm, vi phạm và nhắc nhở sửa chữa khuyết điểm, chỉnh đảng.

Ngay sau đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, ngày 23-10-1963, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cơ quan chuyên trách đầu tiên của Tỉnh ủy gồm 4 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Xã, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong lịch sử Đảng bộ tỉnh, từ đây Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chính thức có cơ quan chuyên trách tham mưu thực hiện công tác kiểm tra và là cơ quan trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu.

55 năm qua, với vai trò là cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng, UBKT các cấp đã thực hiện kịp thời, có chất lượng, hiệu quả, cơ bản toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao. Thời kỳ 1963-2003, công tác kiểm tra, giám sát đã gắn chặt với các cuộc vận động lớn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 15 năm chia tách, thành lập tỉnh (2004-2018), công tác kiểm tra, giám sát đã đi sâu vào những lĩnh vực trọng tâm, địa bàn trọng điểm, tập trung kiểm tra, giám sát cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; từ năm 2004 đến 2018, cấp ủy các cấp đã kiểm tra, giám sát gần 4.000 lượt tổ chức đảng, trên 8.000 lượt đảng viên, UBKT các cấp đã kiểm tra, giám sát gần 5.000 lượt tổ chức đảng, trên 1.000 lượt đảng viên. Ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh luôn được cấp ủy chăm lo xây dựng, từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Khi mới thành lập, cơ quan UBKT Tỉnh ủy, huyện ủy mỗi đơn vị chỉ có 3-4 đồng chí, đến nay có 194 UBKT các cấp với 592 cán bộ kiểm tra. Các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng luôn giữ được phẩm chất đạo đức, đoàn kết, dù phục vụ trong ngành kiểm tra hay chuyển công tác khác đều phát huy được truyền thống, nhiều cán bộ trưởng thành ở các vị trí có trọng trách cao tại các địa phương, tỉnh, trung ương.

P/V: Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh thời gian qua?

Đ/c Lê Văn Lương: Trong hơn nửa nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, UBKT các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định, tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do cấp ủy giao.

Với phương châm "lấy phòng ngừa là chính, giám sát mở rộng, kiểm tra trọng tâm, trọng điểm", những năm qua, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng và thực hiện có chất lượng, hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lựa chọn các lĩnh vực trọng yếu, dễ xảy ra sai phạm.

Trong triển khai thực hiện, UBKT Tỉnh ủy luôn đổi mới phương pháp, cách thức kiểm tra, giám sát; thực hiện đồng bộ, toàn diện ở các khâu, lĩnh vực. Đồng thời, coi trọng việc làm rõ sự thật, xác định đúng bản chất, chỉ rõ khuyết điểm, nguyên nhân và trách nhiệm; chú trọng việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu, đảm bảo vừa giáo dục, vừa răn đe; lấy khắc phục hậu quả, sửa chữa khuyết điểm làm thước đo hiệu quả kiểm tra, giám sát. Do đó, số lượng và chất lượng kiểm tra năm sau cao hơn năm trước. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 143 đảng viên, 36 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; qua kiểm tra, kết luận có 118 đảng viên, 17 tổ chức đảng vi phạm. UBKT các cấp đã kiểm tra 517 tổ chức đảng cấp dưới về lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; kiểm tra 132 tổ chức đảng cấp dưới về thi hành kỷ luật trong Đảng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với 17 đảng viên, 2 tổ chức đảng; xử lý và giúp cấp ủy xử lý kỷ luật nghiêm đảng viên vi phạm.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; phẩm chất đạo đức, lối sống và nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác cán bộ, việc thực hành tiết kiệm, phòng-chống tham nhũng, lãng phí và chấp hành quy định những điều đảng viên không được làm; cùng các lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, xây dựng cơ bản; quản lý bảo vệ rừng…Sau kiểm tra kết luận rõ khuyết điểm, xử lý nghiêm túc đảng viên và tổ chức đảng có vi phạm nên tính giáo dục, ngăn ngừa vi phạm được nâng lên.

Công tác giám sát cũng được tăng cường. UBKT các cấp trong tỉnh đã giám sát đối với 521 tổ chức đảng cấp dưới; 277 đảng viên. Thông qua giám sát đã góp phần phát hiện, cảnh báo, ngăn chặn những tiêu cực trong Đảng; xử lý nghiêm những vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Cán bộ UBKT Tỉnh ủy trao đổi nghiệp vụ.

P/V: Để góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào những nhiệm vụ và giải pháp nào thưa đồng chí?  

Đ/c Lê Văn Lương: Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới sẽ tiếp tục bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng thời, không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác kiểm tra phải nhận diện đúng các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái về đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để tự phê bình và phê bình, kịp thời đấu tranh và đấu tranh hiệu quả với những sai phạm.

Trong kiểm tra, giám sát, các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp phải căn cứ vào các quy định, quy chế của Trung ương để thực hiện. Ban hành hệ thống văn bản ở cấp mình kịp thời, bảo đảm cho công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ. Đồng thời, lựa chọn lĩnh vực, đối tượng kiểm tra, giám sát cho phù hợp; phải kết hợp giữa “xây” và “chống”. Cùng với các chương trình kiểm tra, giám sát phải đẩy mạnh kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng; thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng ở những vị trí quan trọng, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm.

Tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật sự trong sạch vững mạnh.

Ngọc Anh (thực hiện)

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đào chín rộ, giá giảm mạnh
(BLC) - Thời điểm từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4, sản phẩm đào chín sớm của huyện Tam Đường có giá từ 30 - 50 nghìn đồng/kg. Thời điểm hiện nay, toàn bộ diện tích đã vào chính vụ thu hoạch, đầu...
Những báu vật và tác phẩm nghệ thuật tại Nhà thờ Đức Bà Paris
Nhà thờ Đức Bà Paris (bắt đầu xây dựng từ năm 1163 và hoàn thành vào năm 1345) là nơi lưu giữ rất nhiều bảo vật và các tác phẩm nghệ thuật của Thiên Chúa giáo. Sau vụ hỏa hoạn vừa qua, cả thế giới...
Năng động phát triển kinh tế
(BLC) - Sau nhiều đêm trăn trở, vợ chồng chị Phạm Thị Thủy ở tổ 15 (phường Tân Phong, thành phố Lai Châu) mạnh dạn vay vốn ngân hàng, người thân, xây dựng mô hình kinh tế trang trại tổng hợp. Từ...
Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử
Ngày 18-4, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) tổ chức hội thảo, tập huấn "Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử".