Thứ sáu, 22/03/2019, 14:45 [GMT+7]

Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

Thứ tư, 10/10/2018 - 21:45'
(BLC) - Chiều nay (10/10), Thành ủy Lai Châu, Huyện ủy Than Uyên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018).

Tại buổi gặp mặt do Thành ủy Lai Châu tổ chức, các đồng chí: Vương Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lai Châu; Ngô Thị Bích Hạnh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo: Thành ủy, HĐND, UBND, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy các thời kỳ; các ban, ngành, đoàn thể thành phố Lai Châu tham dự.

Lãnh đạo UBND thành phố tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng.

Các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Kiểm tra Đảng nói chung và ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh, thành phố Lai Châu nói riêng. Suốt chặng đường lịch sử 70 năm qua, UBKT các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng, tích cực và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng giúp Ban Chấp hành (BCH) Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực tiễn cuộc sống…

Ngày 26/10/2004, Tỉnh ủy lâm thời Lai Châu ban hành Quyết định số 189-QĐ/TU về việc thành lập Đảng bộ và chỉ định BCH lâm thời Đảng bộ thị xã Lai Châu; Quyết định số 190-QĐ/TU về về việc chỉ định UBKT lâm thời Đảng bộ thị xã Lai Châu. Tại Đại hội Đảng bộ thị xã Lai Châu (tháng 10/2005), Hội nghị BCH Đảng bộ thị xã Lai Châu bầu UBKT Thị ủy gồm 4 đồng chí. Gắn liền với truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra, qua 14 năm xây dựng và phát triển, UBKT các cấp của Đảng bộ thành phố Lai Châu từng bước đổi mới phương pháp, cách thức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Từ năm 2004 đến nay, UBKT các cấp của thành phố Lai Châu đã tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, tổ chức giám sát 584 lượt tổ chức Đảng và 574 đảng viên. UBKT các cấp của thành phố cũng kiểm tra, giám sát 617 lượt tổ chức Đảng và 120 lượt đảng viên.

Trong thời gian tới, UBKT các cấp của Thành ủy tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng; bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, thường xuyên quan tâm, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT các cấp.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Vương Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lai Châu ghi nhận, biểu dương những thành tích, tiến bộ của ngành Kiểm tra Đảng thành phố trong 14 năm qua. Đồng chí cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại mà ngành Kiểm tra Đảng thành phố cần lưu ý như: chất lượng công tác kiểm tra, giám sát chưa cao; hoạt động kiểm tra, giám sát các dấu hiệu vi phạm của cấp ủy viên, người đứng đầu tổ chức Đảng, đoàn thể chưa nhiều; năng lực, trình độ, bản lĩnh của cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát có lúc còn chưa cao… Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị, UBKT các cấp phát huy tối đa vai trò trong công tác tham mưu, kiểm tra, giám sát; tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp về vai trò, vị trí của công tác kiểm tra, giám sát; các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp đổi mới công tác kiểm tra; việc kiểm tra, giám sát cần có trọng tâm, trọng điểm, sát với nhiệm vụ chính trị của thành phố, tăng cường kiện toàn bộ máy UBKT các cấp để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát…

Tại buổi gặp mặt, UBKT thành phố tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng.

* Dự buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018) và Ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện do Huyện ủy Than Uyên tổ chức có các đồng chí: Nguyễn Trọng Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nguyên lãnh đạo huyện, bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc, UBKT, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện… 

Đại diện lãnh đạo Huyện ủy Than Uyên tặng hoa chúc mừng ngành Kiểm tra Đảng, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Đồng chí Lê Đình Thanh - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đã ôn lại truyền thống lịch sử, những chặng đường xây dựng, phát triển và trưởng thành của ngành Kiểm tra, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện trong chặng đường 70 năm qua. Kể từ ngày 3/2/1930, công tác kiểm tra của Đảng được Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm, chỉ đạo. Qua các thời kỳ cách mạng, công tác kiểm tra đã góp phần vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Cùng với sự trưởng thành ngành Kiểm tra Trung ương, tỉnh, công tác kiểm tra được Đảng bộ huyện Than Uyên coi trọng, chất lượng hoạt động từng bước nâng lên. Tổ chức các cơ quan Khối Đảng không ngừng được củng cố, kiện toàn; chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnhchỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi trên các lĩnh vực: kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chinh trị ở địa phương…

Phát biểu cảm tưởng tại buổi gặp mặt, đồng chí Đoàn Văn Đạt - cán bộ tổng hợp Văn phòng Huyện ủy thay mặt thế hệ trẻ hứa sẽ rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Đỗ Khắc Bình – nguyên Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy vui mừng trước sự trưởng thành của ngành Kiểm tra, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và hứa sẽ tiếp tục giáo dục con cháu, dòng họ, Nhân dân xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các đồng chí: Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Dũng - Bí thư Huyện ủy Than Uyên biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của ngành Kiểm tra, các ban Xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và trưởng thành của Đảng bộ huyện. Đồng thời đề nghị, các cơ quan Khối Đảng nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, ngăn chặn sự suy thoái trong đạo đức, lối sống; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

Nhân dịp này, 12 tập thể, 13 cán nhân được nhận Giấy khen của UBND huyện có thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng và Ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Than Uyên.

Khánh Kiên - Tùng Phương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Cảnh báo thiên tai bất thường và khốc liệt
(BLC) - Mặc dù đang là mùa xuân nhưng ngày 17/2 vừa qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa giông, lốc và mưa đá trên diện rộng với ước thiệt hại 9,9 tỷ đồng. Con số này cho thấy, biến đổi khí hậu ngày...
Người lưu truyền bài thuốc dân gian của đồng bào Dao Khâu
(BLC) - Sinh ra và lớn lên trên cao nguyên Sìn Hồ, 35 năm qua, bà Lý Mí Chải (bản Nhiều Sáng 2, xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ) đã chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người bằng phương thuốc cổ truyền của đồng...
Phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Sau đợt công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mới đây của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội đã có thêm 2 di sản được đưa vào danh mục, nâng tổng số Di sản văn hóa...