Thứ hai, 25/03/2019, 13:59 [GMT+7]

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2019

Thứ tư, 16/01/2019 - 22:29'
(BLC) – Hội nghị được được Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức chiều 16/1. Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2018, với tinh thần “hành động, kỷ cương, hiệu quả”, Tỉnh ủy, cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng và đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, tăng cường lãnh, chỉ đạo, quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng. Xây dựng và thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch KTGS năm, tập trung KTGS việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, đề án, nghị quyết, chương trình trọng điểm, công tác cán bộ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, quy định những điều đảng viên không được làm, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đại biểu dự Hội nghị.

UBKT các cấp tích cực tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao, xây dựng, thực hiện chương trình KTGS năm cơ bản đảm bảo quy định, chú trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Chất lượng, hiệu quả KTGS tiếp tục được nâng lên, nội dung KTGS cơ bản bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị; kỷ cương, kỷ luật Đảng, việc thực hiện nguyên tắc, quy trình, phương châm, phương pháp KTGS được tăng cường. Trong năm, cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp KTGS 1.421 lượt tổ chức Đảng và 5.088 lượt đảng viên. Đã xem xét kết luận và thi hành kỷ luật 168 đảng viên...

Năm 2019, các cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp tiếp tục tuyên truyền, quán triệt quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng; lãnh, chỉ đạo KTGS việc triển khai thực hiện các đề án, nghị quyết chuyên đề thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, chương trình mục tiêu Quốc gia, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị tập trung làm rõ nội dung trong báo cáo kết quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; vai trò, chương trình, nhiệm vụ KTGS của UBKT cấp huyện; chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBKT cấp cơ sở, những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn KTGS…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu trong năm 2019, cấp ủy, UBKT các cấp thường xuyên nắm bắt tình hình tổ chức Đảng, đảng viên để sớm phát hiện những biểu hiện yếu kém, khuyết điểm, trì trệ; nâng cao năng lực, chất lượng hiệu quả của công tác KTGS ở cấp ủy cơ sở, tăng cường vai trò của cán bộ kiểm tra được phân công theo dõi địa bàn. Lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi hành kỷ luật Đảng và đảng viên; xem xét đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức Đảng và đảng viên phải kịp thời, tránh chậm trễ nảy sinh phức tạp...

Khánh Kiên

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Cảnh báo thiên tai bất thường và khốc liệt
(BLC) - Mặc dù đang là mùa xuân nhưng ngày 17/2 vừa qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa giông, lốc và mưa đá trên diện rộng với ước thiệt hại 9,9 tỷ đồng. Con số này cho thấy, biến đổi khí hậu ngày...
Người lưu truyền bài thuốc dân gian của đồng bào Dao Khâu
(BLC) - Sinh ra và lớn lên trên cao nguyên Sìn Hồ, 35 năm qua, bà Lý Mí Chải (bản Nhiều Sáng 2, xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ) đã chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người bằng phương thuốc cổ truyền của đồng...
Người trồng mía khốn đốn do thiếu đầu ra
Thời điểm này, nông dân xã Bản Giang (huyện Tam Đường) bước vào thu hoạch vụ mía mới nhưng những cánh đồng mía cũ vẫn bạt ngàn. Người trồng mía đang khốn đốn do thiếu đầu ra và rớt giá.