Thứ bảy, 20/07/2019, 11:12 [GMT+7]

Mường Tè đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Thứ ba, 10/07/2018 - 19:52'
(BLC) - Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (gọi tắt là Nghị quyết 18) đang được các cấp, chính quyền, địa phương huyện Mường Tè tích cực, chủ động triển khai thực hiện. Phóng viên Báo Laichau Online có cuộc trao đổi với đồng chí Lý Anh Hừ - Bí thư Huyện ủy Mường Tè xung quanh vấn đề này.

Phóng viên (P.V): Nghị quyết 18 được Đảng bộ huyện Mường Tè triển khai thực hiện như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí (Đ.C) Lý Anh Hừ: Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết 18 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan tham mưu ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18 theo đúng lộ trình và chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18 và thành lập tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc. Tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc theo hướng tinh gọn, phù hợp, số lượng biên chế tối thiểu của huyện, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của từng cơ quan, tổ chức trực thuộc trên cơ sở vị trí việc làm, giảm cấp phó và nâng cao hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối trực thuộc các phòng, ban cơ quan, đơn vị chuyên môn, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở.

Thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng trính trị huyện. Thực hiện nghiêm túc tinh giản biên chế theo lộ trình, đảm bảo từ nay đến 2020 giảm 10% biên chế. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng khoa học - công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Duy trì tính bền vững của các chi bộ bản và từng bước khắc phục tình trạng trưởng bản không phải là đảng viên theo Kế hoạch đã ban hành của Huyện ủy. Thực hiện rà soát các tổ chức đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% về quy mô dân số, din tích tự nhiên...

P.V: Xin đồng chí đánh giá khái quát kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện trong thời gian qua? Trong quá trình thực hiện còn bộc lộ những hạn chế gì?

Đ.C Lý Anh Hừ: Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, Mường Tè đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Công tác tổ chức tuyên truyền, triển khai, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai với trên 4.000 hội nghị, trên 150.000 lượt người tham gia học tập.

Nghị quyết Đại hội đề ra 21 chỉ tiêu, kết quả đạt được so với lộ trình cụ thể như sau: 9 chỉ tiêu đạt từ 100% trở lên so với Nghị quyết; 11 chỉ tiêu đạt từ 70 - dưới 100% so với Nghị quyết; còn 1 chỉ tiêu đạt từ 50 - dưới 70% so với Nghị quyết, không có chỉ tiêu nào dưới 50%.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị còn một số hạn chế: việc sử dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ có việc chưa chặt chẽ, có nơi chưa phù hợp với trình độ chuyên môn của từng cán bộ, công chức. Một số cấp ủy cơ sở chưa xác định rõ nội dung để xây dựng kế hoạch và ít quan tâm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát không cao. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn cao, kinh tế phát triển không bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, chưa khai thác được tiềm năng, thế mạnh sẵn có (chưa tạo được sản phẩm có thương hiệu riêng). Phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở trên một số mặt chậm đổi mới, hoạt động chưa hiệu quả.

P.V: Xin đồng chí cho biết những khó khăn, vướng mắc và một số kết quả nổi bật trong quá trình thực hiện Nghị quyết 18? Đồng chí đề xuất, kiến nghị gì với Ban Chỉ đạo thực hiện nghị quyết Trung ương 6 tỉnh?

Đ.C Lý Anh Hừ: Khó khăn lớn nhất là việc rà soát để sáp nhập các bản, khu phố chưa đủ 50% tiêu chí là rất khó khăn do khoảng cách giữa các bản ở cách xa nhau, phong tục, tập quán của mỗi dân tộc cũng khác nhau. Việc thực hiện giảm số lượng cán bộ lãnh đạo cấp phó phòng dẫn đến số lượng dôi dư, khó bố trí, trong khi họ vẫn đủ tiêu chuẩn, hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm, không vi phạm kỷ luật... Chế độ bảo lưu phụ cấp chức vụ sau khi sắp xếp theo quy định hiện nay chưa thật sự tạo động lực, an tâm trong tư tưởng cán bộ bị điều chỉnh không còn giữ chức vụ lãnh đạo hoặc giữ chức vụ lãnh đạo thấp hơn.

Hiện nay, huyện đã tinh giản được 6 biên chế khối Đảng (từ 70 biên chế còn 64 biên chế theo Đề án vị trí việc làm). Khối Nhà nước đang thực hiện từ nay đến năm 2020 giảm 10% biên chế. Đã thực hiện chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Huyện đang gửi tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp các bản, khu phố chưa đạt 50% tiêu chuẩn; thực hiện mô hình bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND cấp xã, thị trấn đối với 4 đơn vị (xã Mường Tè, Tá Bạ, Pa Vệ Sủ, thị trấn Mường Tè, thời gian tới sẽ củng cố, kiện toàn tại xã Vàng San).

Đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện nghị quyết Trung ương 6 tỉnh có ý kiến với Trung ương kịp thời sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật, quy định, hướng dẫn có liên quan để thực hiện chính sách kiêm nhiệm, nhất thể hóa chức danh, chính sách giải quyết đầu ra cho cán bộ dôi dư do sắp xếp, đặc biệt là cán bộ cơ sở.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

Hà Dũng (thực hiện)

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Huyện Phong Thổ nhiều hộ dân sống trong vùng nguy cơ sạt lở
(BLC) - Mặc dù đã bước vào cao điểm của mùa mưa nhưng nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Phong Thổ vẫn đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở. Điều này tiềm ẩn những nguy cơ khó lường khi xảy...
Cô Hương tâm huyết với nghề
(BLC) - Với sự năng động, sáng tạo, tâm huyết với nghề, cô giáo Đoàn Thị Hương - giáo viên Trường Tiểu học Quyết Tiến (thành phố Lai Châu) luôn được đồng nghiệp tin tưởng, học trò yêu mến.
Giám định tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh - khó vì đâu?
Khi những vấn đề về đạo tranh, nhái ảnh, vi phạm bản quyền diễn ra phổ biến trong giới mỹ thuật, nhiếp ảnh thì công tác giám định các tác phẩm được cho là công việc khó khăn vì nhiều lý do.