Thứ hai, 10/08/2020, 14:49 [GMT+7]

Phát huy vai trò của cơ quan dân cử

Thứ hai, 13/07/2020 - 13:39'
Những năm qua, HĐND huyện Mường Tè không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo luật định, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

Cầu nối với cử tri
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các tổ đại biểu HĐND huyện đã tổ chức 16 cuộc tiếp xúc với 18.098 lượt cử tri; tổng hợp 908 ý kiến, kiến nghị trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) của đại biểu và công tác TXCT được thực hiện bảo đảm đúng quy định, có sự đổi mới cả về nội dung và hình thức, đối tượng tiếp xúc. Qua đó, đại biểu HĐND đã tiếp thu nhiều ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri, kịp thời chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết, trả lời theo quy định.
HĐND huyện yêu cầu các tổ đại biểu phải xây dựng kế hoạch TXCT chi tiết, bố trí thời gian, địa điểm phù hợp để cử tri có điều kiện tham gia đông đủ; cách thức điều hành buổi tiếp xúc cần linh hoạt, người điều hành định hướng nội dung của từng đợt TXCT cho phù hợp. Các đại biểu HĐND trước khi TXCT đã dành thời gian nắm tình hình địa bàn, chuẩn bị kỹ nội dung, chủ động phối hợp đồng bộ giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tại nơi tổ chức tiếp xúc. Tại mỗi điểm tiếp xúc đều mời chính quyền địa phương tham dự để tiếp thu giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền, tạo tâm lý thoải mái cho cử tri tham gia buổi tiếp xúc. Sau mỗi buổi tiếp xúc, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu HĐND yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết thông qua các kỳ họp cũng như qua công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi với đại biểu HĐND huyện Mường Tè bên lề kỳ họp HĐND huyện.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi với đại biểu HĐND huyện Mường Tè bên lề kỳ họp HĐND huyện.

Giám sát hiệu quả
Qua hoạt động giám sát để kiểm chứng tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của các quyết nghị được thông qua, đồng thời góp phần kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan chấp hành, kịp thời phát hiện những vững mắc, khó khăn, tồn tại, hạn chế. Qua đó, đưa ra các giải pháp sửa đổi hoặc ban hành chính sách, chủ trương mới phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cử tri. Ngoài các cuộc giám sát thường xuyên, hằng năm mỗi Ban HĐND huyện đều lựa chọn 2 - 3 nội dung chuyên sâu để giám sát chuyên đề. Hoạt động giám sát được thực hiện một cách khoa học, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; lựa chọn “đúng”, “trúng” nội dung giám sát, không chồng chéo về nội dung, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, bức xúc mà đại biểu HĐND, cử tri quan tâm.
Phương thức tiến hành giám sát đã có những cải tiến, kết hợp nghe báo cáo với xem xét thực tế tại địa phương, cơ sở (trước, sau giám sát có tiến hành khảo sát, sử dụng phương pháp điều tra xã hội học hoặc thâm nhập thực tế), thu thập thông tin có tính thời sự, phục vụ hoạt động giám sát. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các Ban HĐND huyện hoàn thành 21 cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề tại các cơ quan của huyện và các xã, thị trấn. Bình quân một năm HĐND, các Ban HĐND huyện tổ chức 4 cuộc giám sát, tổng hợp trên 20 kiến nghị gửi đến HĐND tỉnh, UBND huyện và các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết. Kết quả giám sát của HĐND huyện nói chung, các Ban của HĐND huyện nói riêng đã trở thành một kênh thông tin quan trọng, làm cơ sở cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy quyết định nhiều chủ trương trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Nhiều kiến nghị sau giám sát, khảo sát được các cơ quan hữu quan tiếp thu nghiêm túc và giải quyết kịp thời, thấu đáo. Thông qua hoạt động giám sát, các Ban HĐND cũng có thêm những căn cứ thực tiễn phục vụ cho việc thẩm tra các dự thảo nghị quyết hiệu quả tại các kỳ họp.
Nâng cao chất lượng kỳ họp
Chất lượng, hiệu quả kỳ họp HĐND có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Thực hiện các quy định của pháp luật, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 9 kỳ họp, ban hành 131 nghị quyết thuộc thẩm quyền. Các nghị quyết được ban hành đều sát với thực tế của địa phương nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Các kỳ họp được tổ chức đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Để đảm bảo thành công của các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện có sự chỉ đạo sát sao ngay từ khâu chuẩn bị soạn thảo các báo cáo, tờ trình, đề án trình tại kỳ họp đảm bảo đúng thời gian quy định, kịp thời gửi cho đại biểu nghiên cứu trước.
Thường trực HĐND huyện chủ động xin chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành họp liên tịch thống nhất với UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện, các cơ quan liên quan về nội dung, chương trình kỳ họp để chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung triển khai các nội dung cho kỳ họp. Công tác thẩm tra của các ban HĐND huyện tiếp tục đổi mới, quan tâm khảo sát thực tế để nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra. Các ban HĐND huyện chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn sớm tiếp cận các tài liệu phục vụ xây dựng các báo cáo thẩm tra.
Công tác điều hành kỳ họp được thực hiện linh hoạt, tạo không khí dân chủ, cởi mở, phát huy trách nhiệm của các đại biểu. Trong hoạt động chất vấn tại kỳ họp, Thường trực HĐND huyện tập trung đổi mới nội dung, hình thức chất vấn theo hướng lựa chọn nhóm vấn đề, nội dung hỏi, trả lời ngắn gọn, trọng tâm và thực hiện tranh luận giữa đại biểu với người trả lời chất vấn. Chủ tọa kỳ họp điều hành phiên chất vấn linh hoạt, kết luận cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, ngành, người đứng đầu và những giải pháp cần quan tâm, tiến độ giải quyết liên quan đến các nội dung đã được trao đổi, làm rõ trong chất vấn. Tại kỳ họp giữa nhiệm kỳ, ngoài việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, HĐND huyện đã lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu nhằm giúp người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, đồng thời làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.
Với tinh thần, trách nhiệm trước cử tri các dân tộc trong huyện; đại biểu, HĐND huyện Mường Tè tiếp tục, phát huy hiệu lực hiệu quả các mặt hoạt động, khẳng định vai trò của đại biểu dân cử trong lòng cử tri. Phát huy vai trò của HĐND, cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương trong thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Đao Văn Khánh - Chủ tịch HĐND huyện Mường Tè

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Kinh tế châu Âu suy giảm kỷ lục do COVID-19
Các nền kinh tế thuộc Liên minh châu Âu (EU) đang rơi vào suy thoái sau khi ghi nhận mức suy giảm kỷ lục 11,9% trong quý II/2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đây được coi là mức giảm theo...
Bản Huổi Hằm vẫn nghèo
Bản Huổi Hằm (xã Mường Cang, huyện Than Uyên) có 44 hộ, 219 nhân khẩu, 97% hộ người Mông sinh sống. Mặc dù được hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững theo các...
Chị Cha năng nổ với các hoạt động phong trào
Nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, chị Phê Thị Cha - Trưởng Ban công tác mặt trận bản Cư Nhà La (xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu) luôn nhiệt tình, năng nổ với công việc. Chị tham mưu...
Giải pháp nào để đất “nhả vàng”?
Làm thế nào để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, để đất có thể “nhả vàng”, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân đang là vấn đề cấp ủy, chính quyền xã Trung Đồng (huyện Tân...