Thứ tư, 13/11/2019, 05:05 [GMT+7]

Thành phố Lai Châu tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Thứ năm, 11/07/2019 - 09:37'
(BLC) - Chiều 10/7, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (gọi tắt là Chỉ thị 35).

Các đồng chí: Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Vương Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị. Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy được phân công theo dõi Đảng bộ thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Trưởng các phòng, ban, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, Bí thư chi, Đảng bộ cơ sở, Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường dự Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại biểu được thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; triển khai Chỉ thị 35 và Kế hoạch của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35; quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Đến nay, Đảng bộ thành phố có 39 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó 2 Đảng bộ xã, 5 Đảng bộ phường, 2 Đảng bộ khối lực lượng vũ trang; 30 chi bộ cơ sở, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; 121 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với 2.715 đảng viên. Hàng năm, Thành ủy tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương và địa phương; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Đảng bộ thành phố xây dựng và ban hành nhiều văn bản lãnh, chỉ đạo, triển khai công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng và tổ chức thực hiện khá toàn diện. Đồng thời, triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Công tác tổ chức bộ máy cán bộ, cơ sở Đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo toàn diện, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định.

Các tổ chức cơ sở Đảng được tổ chức, sắp xếp đồng bộ, thống nhất với các tổ chức hệ thống chính trị của thành phố. Đảng bộ thành phố nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, duy trì nghiêm túc chế độ, các nguyên tắc, phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chú trọng nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị; đổi mới phương thức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, khả thi; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Một số ý kiến thảo luận tại Hội nghị tập trung vào việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tạo nguồn phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, phường.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, các đồng chí: Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Vương Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Việc tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, Thành ủy đạt được nhiều tựu quan trọng. Thời gian tới, Thành ủy tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo”, công tác dân vận của chính quyền trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị 35 và Kế hoạch của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Sữa bột Việt khó cạnh tranh với sữa ngoại
Qua tìm hiểu thị trường, chúng tôi thấy các dòng sữa bột của trẻ em, bà bầu, trung niên, tiểu đường… đa phần là sữa ngoại, còn sữa mang thương hiệu Việt hoặc liên doanh với nước ngoài chiếm tỷ lệ...
Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng
Suốt 12 năm làm trưởng bản Mường 3, xã Mường Than (huyện Than Uyên) ông Hà Văn Nùi (SN 1975, dân tộc Thái) luôn nhiệt tình, cố gắng làm tròn trách nhiệm của người trưởng bản để người dân trong bản...
Thu kinh phí công đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước: Đôi điều trăn trở
Tài chính công đoàn là điều kiện, nguồn lực, công cụ phục vụ đắc lực cho các hoạt động của tổ chức công đoàn, là điều kiện đảm bảo cho tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; chăm lo,...