Thứ tư, 19/01/2022, 17:04 [GMT+7]
  1. Trang chủ
  2. Dòng sự kiện

Kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 – 3/3/2021) và 32 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2021)

Kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 – 3/3/2021) và 32 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2021)

Hướng tới Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại Lai Châu (24 - 26/12/2021)

Hướng tới Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại Lai Châu (24 - 26/12/2021)

Hướng tới Hội nghị Xúc tiến Đầu tư lĩnh vực nông nghiệp

Hướng tới Hội nghị Xúc tiến Đầu tư lĩnh vực nông nghiệp

Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS (1/12)

Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS (1/12)

Hướng tới Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu lần thứ III, năm 2019

Hướng tới Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu lần thứ III, năm 2019

Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946); Ngày thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam (20/12/1960)

Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946); Ngày thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam (20/12/1960)

Kỷ niệm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11)

Kỷ niệm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11)

Kỷ niệm 91 năm Ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2021)

Kỷ niệm 91 năm Ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2021)

Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12)

Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12)

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình và kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình và kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6