Thứ ba, 12/11/2019, 20:10 [GMT+7]

Học tập và làm theo Bác phong cách nêu gương

Thứ bảy, 15/06/2019 - 12:56'
(BLC) - Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương: “Một trăm bài diễn thuyết hay không bằng một tấm gương sống” và “Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Quân sự thành phố Lai Châu đưa việc học tập và làm theo Bác vào chiều sâu, mang lại hiệu quả rõ nét.

Đẩy mạnh học tập

Đảng bộ Quân sự thành phố có 30 đảng viên (20 đảng viên là sĩ quan, 10 đảng viên quân nhân chuyên nghiệp) tham gia sinh hoạt ở 3 chi bộ. Các đảng viên được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn, tâm huyết với công việc, phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, giúp cán bộ, đảng viên ngày càng hoàn thiện bản thân, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị thường xuyên quán triệt chỉ thị, nghị quyết của các cấp; duy trì nghiêm chế độ nền nếp, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và coi đây là chìa khóa khơi dậy tinh thần trách nhiệm nêu gương, tính sáng tạo của đảng viên.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020 và chuyên đề từng năm; ban hành Quy chế làm việc, Quy định chuẩn mực đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Trên cơ sở đó, các chuyên đề được quán triệt học tập đầy đủ trong các hội nghị, buổi họp, sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy cũng phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chi bộ kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.

Học tập Bác, cán bộ, đảng viên Đảng bộ quân sự thành phố tích cực nêu gương làm việc khoa học, kế hoạch, hiệu quả. (trong ảnh cán bộ quân y hướng dẫn học viên lớp huấn luyện cụm tự vệ văn phòng Thành ủy, HĐND-UBND thành phố Lai Châu kỹ thuật băng cánh tay cho bệnh nhân có tổn thương phần mềm).

Quân y Ban Chỉ huy Quân sự thành phố hướng dẫn chiến sỹ tự vệ Cụm tự vệ Văn phòng Thành ủy, HĐND, UBND thành phố kỹ thuật băng cánh tay cho bệnh nhân có tổn thương phần mềm.

Trung tá Nguyễn Chung Thành – Đảng ủy viên, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết: “Căn cứ nội dung chủ đề học tập từng năm và chức trách của từng cán bộ, đảng viên, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ triển khai cho từng cá nhân xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đúng thời gian quy định. Gắn Chỉ thị 05 với thực hiện Di chúc của Người, làm theo lời dặn của Bác trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu, thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đảng ủy cũng yêu cầu các chi bộ căn cứ tiêu chí trong bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện của từng cá nhân làm cơ sở phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm. Chú trọng công tác phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình làm tốt, kiên quyết ngăn ngừa biểu hiện hình thức, thiếu trung thực trong thực hiện, nói nhiều làm ít, nói mà không làm, nói một đằng làm một nẻo.

Lan tỏa phong cách nêu gương

Với những giải pháp phù hợp, thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được cán bộ, đảng viên Đảng bộ Quân sự thành phố hưởng ứng nhiệt tình bằng nhiều hình thức, việc làm thiết thực. Cụ thể, từ năm 2017 đến nay, 100% cán bộ, đảng viên đăng ký việc làm, xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện theo gương Bác. 9/9 người đứng đầu cấp ủy, cơ quan bổ sung nội dung tu dưỡng vào kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đơn vị thực hiện được mô hình mỗi tháng 1 bản tin, mỗi quý 1 chuyên đề về pháp luật, kỷ luật.

Nổi bật là từ chuyên đề “Phong cách nêu gương, phong cách cách mạng, khoa học, năng động và sáng tạo” được triển khai quán triệt ngày 11/10/2018, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị tích cực nêu gương cả đối với bản thân, mọi người và công việc. Cán bộ, đảng viên thực hiện 8 nội dung đột phá về trách nhiệm nêu gương, đó là đề cao phê bình, tự phê bình, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; đổi mới tác phong công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ canh trực sẵn sàng chiến đấu; làm việc khoa học, kế hoạch, hiệu quả; nâng cao lễ tiết, tác phong công tác, ứng xử văn hóa tại cơ quan, đơn vị và với Nhân dân; nâng cao tác phong công tác của người đứng đầu, của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ… Lấy tự phê bình và phê bình làm nguyên tắc chủ yếu để nâng cao hiệu quả thực hiện; lấy sự gương mẫu, nêu gương của cán bộ cấp ủy, chủ trì là điểm nhấn mấu chốt nhất để tạo ra phong trào sâu rộng, thường xuyên ở đơn vị.

Từ đó, mỗi quân nhân tự phấn đấu rèn luyện và trưởng thành vững vàng về chính trị, kiên định lập trường tư tưởng, trong sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống. Luôn chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, nêu cao tinh thần “đảng viên đi trước”, có ý trí quyết tâm cao trong thực hiện mọi nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, tác phong làm việc sâu sát cơ sở, kịp thời giải quyết các chính sách hậu phương quân đội. Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” luôn được giữ vững và phát huy, trở thành hành động thiết thực trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên. Điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác phải kể đến Trung tá Đặng Vĩnh Thụy – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; Đại úy Mai Văn Quynh – Trợ lý quân khí…

Trò chuyện với chúng tôi, Đại úy Mai Văn Quynh bộc bạch: “Là đảng viên, tôi cố gắng học tập Bác gương mẫu trong mọi việc, từ rèn cho mình tinh thần khiêm tốn, giản dị, ham học hỏi đến đoàn kết, yêu thương, gần gũi, chân thành với người thân, bạn bè, đồng nghiệp, đặt lợi ích của tập thể, lợi ích Nhân dân lên trên hết. Khi được phân công nhiệm vụ, tôi quyết tâm hoàn thành tốt”. Trong đơn vị, anh Quynh duy trì tác phong mang mặc, đi lại, xưng hô, chào hỏi thực hiện đúng điều lệnh. Với cương vị Trợ lý Quân khí anh đã tham mưu cho cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện các kế hoạch công tác kỹ thuật quân khí như: bảo đảm tốt vũ khí, đạn cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập của các lực lượng vũ trang thành phố; tham gia huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên theo đúng kế hoạch của thủ trưởng, chỉ huy các cấp.

Gia tăng bề dày thành tích

Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác không chỉ góp phần xây dựng người quân nhân có tinh thần trách nhiệm, mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, vượt khó vươn lên mà còn xây dựng tổ chức trong đơn vị vững mạnh. Sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên; nguyên tắc, chế độ, nền nếp sinh hoạt Đảng được giữ vững; hệ thống chỉ huy và tổ chức quần chúng vững mạnh. Giờ đây, đơn vị luôn là một trong những tập thể điển hình hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đó là cùng địa phương tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, truyền thống quân đội; kịp thời đấu tranh vạch trần âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần nâng cao nhận thức về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh cho Nhân dân và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngoài ra, việc xây dựng và hiệp đồng thực hiện các phương án tác chiến trong kế hoạch phòng thủ khu vực, kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự xã hội, phương án phòng chống lụt bão, thiên tai… được duy trì. 100% chương trình huấn luyện cho các đối tượng đạt kết quả tốt, chất lượng diễn tập các cấp ngày càng nâng cao, tham gia các hội thi, diễn tập đạt giải cao. Công tác điều chuyển, dồn dịch, sắp xếp, lau chùi, bảo quản, bảo dưỡng, mở niêm, niêm cất vũ khí trang bị theo đúng thời gian quy định. Trong giai đoạn 2014-2019, đơn vị đã tiếp nhận, điều chuyển trên 2.900 khẩu súng các loại, 8.600 tấn đạn dược. Khai thác các nguồn kinh phí để làm mới 3 giá súng bộ binh, 26 trụ và 7 sàn kê đạn bằng bê tông cùng các dụng cụ phòng chống cháy nổ, bảng biển nội quy, pa nô, áp phích nhà kho, nhà xe theo đúng quy định của ngành đề ra. Cuối các buổi chiều hàng ngày, cán bộ, đảng viên tăng gia sản xuất cải thiện bữa ăn hàng ngày (năm 2018 thu hoạch rau, củ, quả các loại được 4.176kg), góp phần xây dựng cảnh quan môi trường làm việc mang tính chính quy, thống nhất, xanh-sạch-đẹp.

Thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, đảng viên trong đơn vị góp hơn 2.000 ngày công tu sửa trên 5km đường giao thông liên bản, liên xã, giúp Nhân dân trồng hơn 5ha mận, phát quang và tu sửa các công trình phục vụ dân sinh. Phát huy truyền thống đoàn kết quân dân, thực hiện quân với dân một ý chí, cán bộ, đảng viên chú trọng công tác dân vận. Thông qua bám nắm địa bàn, những chuyến hành quân dã ngoại, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống mới, đô thị văn minh, quan tâm chăm sóc gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Tính đến hết năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của thành phố đạt trên 50 triệu đồng (tăng 30,1% so với năm 2017).

Từ kết quả đạt được, Đảng bộ Quân sự thành phố nhiều năm liền (từ năm 2016 đến nay) đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố được UBND tỉnh, Đảng bộ, UBND thành phố tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Gần đây nhất là năm 2018, đơn vị được Bộ Tư lệnh quân khu tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành tốt nhiệm vụ trong diễn tập khu vực phòng thủ.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Sữa bột Việt khó cạnh tranh với sữa ngoại
Qua tìm hiểu thị trường, chúng tôi thấy các dòng sữa bột của trẻ em, bà bầu, trung niên, tiểu đường… đa phần là sữa ngoại, còn sữa mang thương hiệu Việt hoặc liên doanh với nước ngoài chiếm tỷ lệ...
Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng
Suốt 12 năm làm trưởng bản Mường 3, xã Mường Than (huyện Than Uyên) ông Hà Văn Nùi (SN 1975, dân tộc Thái) luôn nhiệt tình, cố gắng làm tròn trách nhiệm của người trưởng bản để người dân trong bản...
Thu kinh phí công đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước: Đôi điều trăn trở
Tài chính công đoàn là điều kiện, nguồn lực, công cụ phục vụ đắc lực cho các hoạt động của tổ chức công đoàn, là điều kiện đảm bảo cho tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; chăm lo,...