Thứ ba, 21/05/2019, 06:57 [GMT+7]

Công an tỉnh: Triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"

Thứ ba, 26/06/2012 - 15:49'
(BLC) – Sau gần 2 năm triển khai Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị, với nỗ lực của các lực lượng chức năng, tỷ lệ điều tra phá các vụ án hình sự của Công an Lai Châu đạt 89,5%; riêng trọng án đạt 100%. Góp phần giữ vững ANTT, tạo thuận lợi cho kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Trong thời gian qua, trước tác động của nhiều vấn đề xã hội, tình trạng lạm phát, giá cả tăng cao đã tác động đến sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

 

Đại tá Lê Văn Bẩy – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi tổng kết Chuyên án T2004.

 

Tình hình hoạt động của các loại tội phạm khá phức tạp. Trong đó nổi lên là tội phạm về ma túy; giết người cướp tài sản, hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng; mua bán người và các tai nạn, tệ nạn xã hội khác cũng có diễn biến phức tạp... Gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân...

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 48-CT/TW ngày 20/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Công an tỉnh với vai trò là cơ quan thường trực, nòng cốt đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 01-TTr/TU ngày 30/11/2010; Kế hoạch số 1532/KH-UBND ngày 20/12/2010 chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, Đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa nội dung công tác Phòng chống tội phạm (PCTP) vào nghị quyết để chỉ đạo và giao trách nhiệm cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác PCTP, đảm bảo ANTT ở địa phương.

Tiếp đó, Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 16/3/20011 và thành lập 2 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 48/CT-TW của Bộ Chính trị và các Chương trình quốc gia PCTP của Chính phủ đến tận cấp xã, phường, thị trấn trọng điểm. Các vấn đề tồn tại sau các đợt kiểm tra đã được cấp ủy, chính quyền cơ sở quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn; do vậy công tác PCTP trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao hơn.

Từ năm 2011 đến nay, Công an tỉnh đã tổ chức 7 đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, mở 2 đợt tăng cường CBCS xuống cơ sở thực hiện “4 cùng” với nhân dân; làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá các đường dây ma túy lớn, xóa các ổ nhóm, tụ điểm về hình sự… đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh; bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn tại đơn vị, đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị, lồng ghép với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Phối hợp triển khai thực hiện các chương trình phối hợp, nghị quyết liên tịch về phòng, chống tội phạm giữa Công an tỉnh và các ban, ngành có liên quan. đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm đến mọi tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội... Nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tại đơn vị, gia đình và cộng đồng.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm là biện pháp có ý nghĩa chiến lược để kiềm chế và làm giảm tình hình tội phạm; các cấp ủy đảng, chính quyền đã xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung đẩy mạnh với nhiều hình thức sáng tạo, phong phú; lồng ghép qua các buổi sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố, họp bản.... phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ trong việc vận động người thân trong gia đình, nhân dân không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội.

Toàn tỉnh đã duy trì được 25 xã điểm về công tác PCTP; 17 xã, phường, thị trấn không có tội phạm và tệ nạn ma túy; tổ chức cho 3.000 khu dân cư và hàng chục ngàn hộ gia đình ký cam kết PCTP; củng cố, duy trì 239 hòm thư tố giác tội phạm; góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị, lực lượng Công an tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp của trong tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Thông tri số 01-TTr/TU ngày 30/11/2010 của Tỉnh ủy Lai Châu; Kế hoạch số 1532/KH ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 09/CP và Chương trình quốc gia PCTP của Chính phủ. Thường xuyên quán triệt cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCTP; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên quần chúng tham gia vào các hoạt động hoặc tiếp tay với các tổ chức phản động, các phần tử là tội phạm dưới bất kỳ hình thức nào.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành và tổ chức đoàn thể - xã nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Huy động sự tham gia của các tổ chức quần chúng và nhân dân vào công tác phòng, chống tội phạm. Tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”; tổ chức ký cam kết xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh, trật tự; góp phần vào công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới của cách mạng hiện nay.

Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, tập trung đấu tranh nhằm kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm sử dụng "vũ khí nóng", tội phạm về ma tuý, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Từ năm 2011 đến nay, lực lượng PCMT Công an tỉnh đã phát hiện bắt giữ 537 vụ, 713 đối tượng phạm tội về ma túy; thu 11,8kg hêrôin; 13,03kg thuốc phiện; 4,8kg ma túy tổng hợp; 14,6kg quả cây thuốc phiện; 3,7kg cần sa; 40kg thuốc nổ; 84 môtô; 94 điện thợi di động; 563.572.500 đồng; 19.544 NDT và một số tài sản khác có liên đến vụ án.  

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác PCTP; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình kết quả thực hiện. Người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm trước hết về tình hình tội phạm và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ở đơn vị, địa phương mình.

Gắn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương như: Xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư... góp phần xoá bỏ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, nâng cao hiệu quả phòng ngừa trong xã hội..

Đại tá Lê Văn Bẩy - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Pan Khèo bao giờ thoát nghèo?
(BLC) - Cách trung tâm xã chưa đầy 8km, nhưng hiện gần như cả bản Pan Khèo (xã Thèn Sin, huyện Tam Đường) là hộ nghèo. Lời giải nào để Pan Khèo bứt phá vươn lên đang là nỗi lo canh cánh và trăn...
Đừng để trang thông tin thiếu... thông tin
Bệnh Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện đến nay đã được 3 tháng. Đã có hơn 1,2 triệu con lợn mắc bệnh bị tiêu hủy và con số cuối cùng chắc chắn sẽ không dừng ở đó. Vậy nhưng, bệnh dịch này chưa được...
Lò Thị Dọn chăm ngoan, học giỏi
(BLC) - Chăm chỉ học tập, nhiệt tình tham gia các hoạt động lớp, nhà trường phát động, em Lò Thị Dọn, dân tộc Thái, học sinh lớp 12C1, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (DTNT) tỉnh xứng đáng là tấm...
Mùa "khát” ở Phăng Sô Lin
(BLC) - Trong những tháng mùa khô vừa qua, nhiều hộ dân ở xã Phăng Sô Lin (huyện Sìn Hồ) phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Trong khi chờ các cấp, ngành đầu tư hệ thống đường ống...