Thứ sáu, 23/08/2019, 02:00 [GMT+7]

Ký kết Chương trình phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2023

Thứ ba, 13/08/2019 - 16:14'
Thực hiện Chương trình phối hợp số 162/CTPH-TANDTC-BTP, ngày 08/4/2019 giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2023, Ngày 12/8/2019 Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu và Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu ký kết Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2023.

Với mục đích Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Tòa án nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp (sau đây gọi là hai bên) góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở; Phát huy đầy đủ vai trò, thế mạnh và nguồn lực sẵn có của mỗi bên; nâng cao trách nhiệm của cơ quan Tòa án nhân dân và cơ quan Tư pháp của tỉnh trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở.

Trong giai đoạn 2019-2023, Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh tăng cường phối hợp xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, tổ chức góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản, chương trình, đề án liên quan đến thực hiện công tác PBGDP; thực hiện có hiệu quả Hiến pháp, các đạo luật, đặc biệt là Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; phối hợp nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các lĩnh vực, đặc biệt tranh chấp đất đai; chú trọng phổ biến pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; thực hiện có hiệu quả trách nhiệm thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh trong triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu..

Trong công tác hòa giải phổ biến công tác hòa giải ở cơ sở; phối hợp xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về hòa giải và hòa giải ở cơ sở; Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện quy định về việc công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; nghiên cứu, xây dựng các tài liệu nghiệp vụ về hòa giải tranh chấp dân sự và các tài liệu hướng dẫn quy trình, thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án; Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện áp dụng các biện pháp xử lý chuyển hướng về hòa giải, các trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự khi người bị hại tự nguyện hòa giải và biện pháp hòa giải tại cộng đồng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Tổ chức trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tập huấn kiến thức pháp luật về hòa giải và đào tạo chuyên sâu về kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ Hòa giải viên; giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động hòa giải thuộc lĩnh vực quản lý của mỗi bên.

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp, mỗi bên phân công một đồng chí lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo thực hiện.

Theo Vũ Quý/sotp.laichau.gov.vn/(Ngày đăng :13/08/2019 12:00:00 SA)

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Bảo quản ngô sau thu hoạch: Người dân gặp khó
(BLC) - Quá trình trồng ngô với bao khó khăn, vất vả, nắng nóng kéo dài, sâu keo mùa thu gây hại, đến ngày thu hoạch thì thời tiết mưa nắng thất thường, ảnh hưởng lớn đến công tác bảo quản... Chưa...
Thủ lĩnh đoàn đam mê làm từ thiện
(BLC) - Vinh dự là 1 trong 500 đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác toàn quốc năm 2019 được lựa chọn từ hơn 26 triệu thanh niên trên cả nước; có sáng kiến kinh nghiệm được công nhận...