Thứ ba, 18/06/2019, 04:54 [GMT+7]

5 năm một chặng đường

Thứ sáu, 10/08/2018 - 09:10'
(BLC) - 5 năm qua (2013 - 2018), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của Tỉnh ủy, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng với sự cố gắng nỗ lực của các cấp hội trong tỉnh, hoạt động của Hội Nông dân tỉnh luôn nhận được sự phối kết hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, hội viên, nông dân các dân tộc trong tỉnh.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội Nông dân tỉnh cũng gặp không ít khó khăn: địa bàn hoạt động rộng, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí, nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân không đồng đều... tác động không nhỏ tới kết quả hoạt động của Hội.  

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm mô hình trồng dưa chuột của gia đình anh Vũ Văn Việt (phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu).

Quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013 -2018, với phương châm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, Hội Nông dân tỉnh đã gắn công tác tuyên truyền, vận động với công tác tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề cho hội viên nông dân. Tập trung chỉ đạo công tác hội và phong trào nông dân có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời phát hiện và đề xuất biện pháp khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác hội và phong trào nông dân, tổ chức các phong trào thi đua có nền nếp và hiệu quả. Quan tâm chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức hội, bằng nhiều hình thức tập hợp nông dân vào hội, từng bước nâng cao chất lượng tổ chức hội, chất lượng hội viên; không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH của tỉnh.

Vận động hội viên và nông dân các dân tộc quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác Hồ là “Làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm”. Triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI, XII) về công tác xây dựng Đảng trong cán bộ, đảng viên và hội viên nông dân. Kiểm điểm nghiêm túc những việc đã làm được, những hạn chế, khuyết điểm và yếu kém, trên cơ sở đó xác định những việc cần làm ngay để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân các cấp. Công tác tuyên truyền, vận động của Hội đã góp phần củng cố lòng tin của hội viên nông dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Vai trò, vị trí của tổ chức hội từng bước được khẳng định.

Công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở hội được quan tâm chỉ đạo. Các cấp hội đã tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở hội và nâng cao chất lượng hội viên trong tình hình mới. Với sự chỉ đạo tích cực của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, tổ chức cơ sở hội từng bước kiện toàn, củng cố, chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên, số cơ sở hội đạt khá, vững mạnh tăng 10 cơ sở hội, không còn cơ sở yếu kém so với đầu nhiệm kỳ; bình quân mỗi năm kết nạp 1.636 hội viên.

Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hội được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trong 5 năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã cử 57 lượt cán bộ đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp; 47 cán bộ học lý luận chính trị; 94 lượt cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức; hằng năm 100% cán bộ cơ sở hội được tập huấn nghiệp vụ công tác hội tại Hội Nông dân tỉnh.

 Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, các cấp hội tổ chức 568 cuộc kiểm tra, giám sát toàn diện các mặt hoạt động nhằm kịp thời phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác hội và phong trào nông dân; giúp đỡ cơ sở hội tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Các phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên nông dân tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã và đang được đông đảo hội viên nông dân tham gia thực hiện. Trong nhiệm kỳ qua, đã tổ chức 2 hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn tỉnh. Năm 2017, toàn tỉnh có 3.658 hộ đạt tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới và phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh tiếp tục được duy trì có nền nếp, gắn các phong trào thi đua do Hội Nông dân phát động với việc vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương, tỉnh và các cấp, các ngành phát động. 

Hội Nông dân tỉnh đã chủ động ký quy chế phối hợp với UBND tỉnh và triển khai thực hiện các chương trình phối hợp hoạt động với các sở, ngành, lực lượng vũ trang về công tác vận động nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tham gia đảm bảo quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, giống cây trồng, vật nuôi, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; các hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ Hỗ trợ nông dân được quan tâm, chú trọng. Tính đến 31/12/2017, tổng dư nợ các nguồn vốn vay thông qua tổ chức hội đạt gần 765 tỷ đồng (tăng 361 tỷ đồng so với năm 2013), góp phần giúp nông dân phát triển sản xuất, cải thiện và nâng cao đời sống.

Chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn hàng năm do tỉnh và Trung ương Hội giao. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 116 lớp đào tạo nghề cho 3.563 lao động nông thôn, vượt 42,6% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội VIII. Chú trọng công tác khảo sát nắm tình hình và tổ chức các lớp dạy nghề theo nhu cầu của hội viên nông dân tại cơ sở, linh hoạt tổ chức các hình thức dạy và học nghề phù hợp với trình độ nhận thức của người lao động, gắn việc học lý thuyết với tổ chức các mô hình thực hành nghề theo phương thức “cầm tay chỉ việc”, học đi đôi với hành. Do đó, chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn từng bước được nâng cao. Cùng với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển KTXH, các hoạt động của Hội Nông dân đã góp phần tạo sự đồng bộ trong việc thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ghi nhận những thành tích cán bộ, hội viên nông dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đạt được trong 5 năm qua, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đây là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên nông dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong thời gian tới.

Mùa A Trừ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Cưỡng chế thu hồi đất ở huyện Nậm Nhùn
(BLC) - Ngày 14/6, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện Nậm Nhùn tổ chức cưỡng chế thu hồi đất tại thửa đất số 4, thuộc tờ bản đồ số 1 theo Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND...
Kỷ niệm trọng thể 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong
Sáng 31-5, tỉnh Cao Bằng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (1-6-1904 - 1-6-2019), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
A Dao dám nghĩ, dám làm
(BLC) - Xuất thân gia đình nông dân nghèo nên giống như bao bạn cùng trang lứa, việc học hành của anh Lù A Dao (SN 1981) ở bản Gia Khâu, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường không như ý muốn. Tuy nhiên,...
Mùa "khát” ở Phăng Sô Lin
(BLC) - Trong những tháng mùa khô vừa qua, nhiều hộ dân ở xã Phăng Sô Lin (huyện Sìn Hồ) phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Trong khi chờ các cấp, ngành đầu tư hệ thống đường ống...