Thứ năm, 25/04/2019, 03:56 [GMT+7]

Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Thứ tư, 06/02/2019 - 08:02'
(BLC) - Từ năm học 2020 - 2021, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới nhằm đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Để thực hiện hiệu quả chương trình có ý nghĩa quan trọng này, Lai Châu tích cực chuẩn bị các điều kiện.

Hướng đến phát triển toàn diện

Ngày 26/12/2018, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ ký ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới bao gồm chương trình tổng thể và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục. Chương trình giáo dục phổ thông được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

Giờ học địa lý của thầy và trò lớp 6B Trường THCS Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ.

Giai đoạn giáo dục cơ bản nhằm trang bị cho học sinh tri thức, kỹ năng nền tảng; hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi; chuẩn bị tâm thế cho việc thích ứng với những thay đổi nhanh chóng và nhiều mặt của xã hội tương lai; đáp ứng yêu cầu phân luồng sau THCS theo các hướng: học lên THPT, học nghề hoặc tham gia cuộc sống lao động.

Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp nhằm phát triển năng lực theo sở trường, nguyện vọng của từng học sinh, bảo đảm học sinh tiếp cận nghề nghiệp, chuẩn bị cho giai đoạn học sau giáo dục phổ thông có chất lượng hoặc tham gia cuộc sống lao động.

Thực hiện đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông hướng tới mục tiêu đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; tập trung phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực, hài hòa đức, trí, thể, mĩ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.

Đồng chí Đinh Trung Tuấn - Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Chương trình, SGK giáo dục phổ thông là một trong những thành tố quan trọng, quyết định đến sự thành bại của cả quá trình dạy học. Do đó, tỉnh ta tích cực vào cuộc triển khai thực hiện đổi mới chương trình, SGK phổ thông. Sở GD&ĐT tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020. UBND tỉnh cũng đã ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông.

Đổi mới một số thành tố cơ bản

Từ năm 2015 đến năm 2018, tỉnh ta đã tổ chức, triển khai tốt các hoạt động đổi mới làm nền tảng, đảm bảo các điều kiện để thực hiện chương trình, SGK mới; chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện đổi mới một số thành tố cơ bản trong quá trình dạy học. Trong đó, đầu tiên là đổi mới việc xác định mục tiêu giáo dục. Trước đây thực hiện giao mục tiêu từ cấp trên, còn nay xây dựng mục tiêu phù hợp với từng học sinh, nhóm học sinh, vùng học sinh. Giao quyền tự chủ về nội dung kế hoạch dạy học môn học đến giáo viên, hiệu trưởng từng trường đảm bảo nội dung, chương trình giáo dục phổ thông; các nhà trường chủ động về thời gian, hình thức tổ chức dạy học

Đồng thời, đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện việc dạy học phân hóa phù hợp với năng lực phẩm chất của từng học sinh, nhóm học sinh, vùng học sinh (thuận lợi, khó khăn, biên giới); linh hoạt sử dụng các phương pháp dạy học tích cực. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, trải nghiệm hướng nghiệp; tổ chức dạy học gắn với sản xuất kinh doanh.

Trong đánh giá học sinh cũng có sự đổi mới. Việc đánh giá chất lượng giáo dục thực hiện đánh giá học sinh theo năng lực, phẩm chất ở tiểu học và một số môn ở cấp trung học; ngoài đánh giá thông qua bài kiểm tra kết hợp đánh giá thông qua các hoạt động giáo dục.

Ngành Giáo dục tỉnh còn chủ động tham mưu đưa mục tiêu số học sinh lớp 3 được học tiếng Anh vào các chương trình, đề án của tỉnh và đến đầu năm học 2018 - 2019 đạt 40%.

“Với đội ngũ nhà giáo - lực lượng quyết định thành bại đổi mới giáo dục, ngành GD&ĐT tỉnh thực hiện đổi mới công tác đánh giá chuyên môn giáo viên từ đánh giá xếp loại giờ dạy chuyển sang đánh giá phân tích giờ dạy và chất lượng học sinh đạt được của giáo viên; tổ chức kiểm tra kiến thức chuyên môn giáo viên toàn tỉnh. Tăng cường việc bồi dưỡng giáo viên theo hướng dạy học tích cực phù hợp với đối tượng học sinh. Từng bước giảm áp lực và tạo động lực cho giáo viên gắn bó, tâm huyết hơn với sự nghiệp giáo dục. Thực hiện sáp nhập trường theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 nhằm quản lý và tổ chức hoạt động dạy học tốt hơn, hiệu quả hơn, năm 2018, toàn ngành triển khai thực hiện chủ trương đưa học sinh lớp 3, 4, 5 từ điểm trường lẻ về điểm trường trung tâm; sáp nhập các trường có quy mô học sinh dưới 200 học sinh” - đồng chí Đinh Trung Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT chia sẻ.

Bổ sung cơ sở vật chất

Cùng với nhân tố con người, Sở GD&ĐT tích cực tham mưu với UBND tỉnh, các cấp, các ngành liên quan để có nguồn vốn bổ sung cơ sở vật chất nhằm đảm bảo các điều kiện thuận lợi phục vụ dạy và học. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất theo từng năm, từng giai đoạn, có lộ trình cụ thể và theo quy hoạch đã đề ra. Căn cứ kế hoạch giao, Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc chủ động tham mưu cho UBND huyện, thành phố xây dựng cơ sở vật chất theo từng năm học.

Ngoài ra, ngành Giáo dục tỉnh còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, sử dụng các phần mềm như: quản lý văn bản, quản lý cán bộ, quản lý học sinh, quản lý tài chính… Quan tâm kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, nhất là việc thực hiện chương trình, nghị quyết của các cấp về đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn, biên giới. Hàng năm, Sở tổ chức các đoàn kiểm tra, tư vấn giúp đỡ chuyên môn, tập trung vào một số vấn đề về công tác quản lý của ban giám hiệu; giảng dạy của giáo viên; công tác huy động học sinh ra lớp; công tác nuôi dưỡng học sinh nội trú, bán trú; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội, ngành Giáo dục tỉnh thường xuyên quan tâm tới công tác tuyên truyền, phối hợp truyền thông rộng rãi tới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông.

Mặc dù trước mắt còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tin tưởng rằng với sự nỗ lực, chủ động chuẩn bị các điều kiện của ngành GD&ĐT tỉnh, sự chung tay của các cấp, ngành và cả xã hội, tỉnh ta sẽ triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới.

Phương Thảo

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Khó khăn trong quản lý chó, mèo thả rông
(BLC) - Mặc dù Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định có nội dung quy định rất cụ thể về việc đăng ký nuôi, rọ mõm khi đưa chó ra nơi công cộng... và mức xử phạt các hành vi vi phạm. Nhưng hiện...
Những báu vật và tác phẩm nghệ thuật tại Nhà thờ Đức Bà Paris
Nhà thờ Đức Bà Paris (bắt đầu xây dựng từ năm 1163 và hoàn thành vào năm 1345) là nơi lưu giữ rất nhiều bảo vật và các tác phẩm nghệ thuật của Thiên Chúa giáo. Sau vụ hỏa hoạn vừa qua, cả thế giới...
Trưởng bản Chá Vả Sùng năng động
(BLC) - Đa tài, năng động, chịu khó học hỏi giúp anh Chá Vả Sùng (SN 1978, dân tộc Mông) ở bản Huổi Chát (xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn) không chỉ có kinh tế khá giả mà còn trở thành Trưởng bản “nói...
Mùa "khát” ở Phăng Sô Lin
(BLC) - Trong những tháng mùa khô vừa qua, nhiều hộ dân ở xã Phăng Sô Lin (huyện Sìn Hồ) phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Trong khi chờ các cấp, ngành đầu tư hệ thống đường ống...