Chủ nhật, 13/06/2021, 07:13 [GMT+7]

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Thứ tư, 15/07/2020 - 15:37'
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), UBND huyện Sìn Hồ tiến hành rà soát thực trạng quy hoạch NTM trên cơ sở bộ tiêu chí NTM của tỉnh và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; đồng thời, xác định các nội dung thiết yếu để ưu tiên thực hiện sao cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, “Nhân dân các dân tộc huyện Sìn Hồ chung tay xây dựng NTM” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Vận động Nhân dân hiến đất, góp công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Huyện chỉ đạo 21 xã trên địa bàn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Cùng với đó, huyện chỉ đạo các xã kiện toàn Ban quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã, do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; tăng cường hướng dẫn các xã đăng ký các tiêu chí hoàn thành và danh mục đầu tư xây dựng NTM theo từng năm. 21/21 xã đã kiện toàn Ban quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã; 178/178 thôn, bản kiện toàn Ban phát triển thôn, bản. Từ đầu năm đến nay, huyện đầu tư làm 19,213km đường giao thông nông thôn; quan tâm đầu tư xây mới, nâng cấp 6 nhà văn hóa xã, 16 nhà văn hóa bản tại các xã: Hồng Thu, Phìn Hồ, Pa Khóa, Noong Hẻo…; nâng cấp sửa chữa 6 công trình cấp nước sinh hoạt. UBND huyện quan tâm và tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, thâm canh, tăng vụ và tận dụng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân; khoanh nuôi, bảo vệ và trồng rừng gắn với thực hiện chi trả dịch vụ môi trường; mạnh dạn đăng ký mở rộng diện tích trồng chè, cao su, dược liệu, cây ăn quả ôn đới.

Triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế như: cấp phát cây, con giống năng suất cao, máy móc hỗ trợ sản xuất cho bà con và ký ủy thác với các ngân hàng trên địa bàn tạo điều kiện cho người dân vay vốn. Duy trì các mô hình, dự án như: nuôi cá lồng vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La tại xã Nậm Mạ; dự án cải tạo vườn tạp bằng cây mít Thái Lan, ổi Đài Loan, bưởi da xanh tại xã Chăn Nưa (16,88ha); dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm quả xoài Đài Loan tại các xã: Pa Tần, Hồng Thu, Ma Quai, Lùng Thàng (32,04ha)… Tăng cường mở các lớp tập huấn, đào tạo nghề về trồng trọt, chăn nuôi cho lao động nông thôn.

Qua đó, người dân có thêm tư liệu, kiến thức trong sản xuất, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Trên địa bàn huyện ngày càng có nhiều tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, như: anh Lò Văn Quý (xã Nậm Mạ) thu nhập khoảng 100 triệu đồng từ nuôi cá lồng trên lòng hồ; ông Sùng Vả Nọ, Giàng A Tùng (xã Sà Dề Phìn) thu 100-200 triệu đồng từ trồng dược liệu… Huyện quan tâm đầu tư hạ tầng lưới điện nông thôn; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; kiên cố hóa kênh mương thuỷ lợi; nỗ lực xóa nhà tạm; chú trọng phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn.

Người dân và dân quân xã Phìn Hồ (huyện Sìn Hồ) làm đường giao thông tại bản Séo Lèng 1.

Người dân và dân quân xã Phìn Hồ (huyện Sìn Hồ) làm đường giao thông tại bản Séo Lèng 1.

Huyện đã huy động hơn 108 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Nhân dân đồng tình ủng hộ ngày công, hiến đất thực hiện NTM (quy ra số tiền gần 13 tỷ đồng). Đến nay, toàn huyện có 4 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (Chăn Nưa, Nậm Tăm, Nậm Mạ, Lùng Thàng); bình quân đạt 14,3 tiêu chí/xã; 3 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 14 xã đạt từ 10-14 tiêu chí. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố kiện toàn; an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.
Để thực hiện chương trình xây dựng NTM có hiệu quả, thời gian tới, huyện Sìn Hồ đề ra một số giải pháp: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình NTM nhằm nâng cao nhận thức cho người dân hiểu và tích cực tham gia; chú trọng xây dựng các sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao và liên kết sản xuất - tiêu thụ theo chuỗi giá trị để nâng cao thu nhập cho người dân. Nhất là thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí NTM đối với 4 xã được công nhận đạt chuẩn và tập trung tháo gỡ khó khăn, định hướng cho các xã đang thực hiện nhằm đảm bảo đạt chuẩn NTM theo lộ trình đề ra.

Nguyễn Quốc Vương - Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Giải pháp nào khắc phục tình trạng ngập cục bộ ở ngõ 368?
Sau mỗi cơn mưa xối xả lượng nước lớn lại đổ dồn về ngõ 368 nối từ quốc lộ 4D vào khu vực Nhà máy gạch Tuynel cũ thuộc địa phận tổ dân phố số 5 (phường Quyết Tiến) và tổ dân phố số 11 (phường Đoàn...
Bí thư Chi bộ gương mẫu, trách nhiệm
(BLC) - “Nhiệt tình, trách nhiệm; gương mẫu trong các phong trào và đi đầu trong phát triển kinh tế ở địa phương…” – là nhận xét của lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã Nậm Hàng (huyện Nậm Nhùn) và...
Bản không điện ở Nậm Sỏ
(BLC) - Mặc dù xã Nậm Sỏ (huyện Tân Uyên) cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, bản Khau Hỏm nơi xa nhất và duy nhất của xã lại chưa có điện lưới quốc gia.