Chủ nhật, 23/02/2020, 11:14 [GMT+7]

Vững bước về đích nông thôn mới

Thứ sáu, 24/01/2020 - 10:52'
Sau khi chia tách, thành lập huyện Tân Uyên có diện tích tự nhiên 89.732ha; huyện có 9 xã, 1 thị trấn là nơi sinh sống của 10 dân tộc. Từ xuất phát điểm của nền kinh tế thấp, quy mô nhỏ bé; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa phát triển; tỷ lệ đói nghèo cao, nguồn nhân lực còn thiếu và yếu, trình độ dân trí không đồng đều. Hoạt động của một số cấp ủy, chính quyền còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên môn từ huyện đến cơ sở còn thiếu, mới, kinh nghiệm trong công tác chưa nhiều. Cơ sở vật chất sinh hoạt, làm việc còn thiếu, chưa đồng bộ... Trước những khó khăn, thử thách, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chủ động ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kế hoạch, chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền các cấp kịp thời cụ thể hóa thành đề án, chương trình hành động, chỉ tiêu cụ thể để triển khai thực hiện. Trong đó, có kế hoạch phấn đấu năm 2020, huyện Tân Uyên sẽ về đích huyện nông thôn mới (NTM).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm quan vùng chè huyện Tân Uyên.

Công tác xây dựng NTM trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tỉnh, sự phối hợp và tạo điều kiện giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Huyện ủy, HĐND, UBND huyện xác định xây dựng NTM là nội dung quan trọng, nhiệm vụ chính hàng đầu, luôn ưu tiên tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện. Việc tổ chức triển khai thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng thuận cao và tích cực tham gia.

Huyện đã chỉ đạo các xã rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng NTM gồm: quy hoạch chung xây dựng xã đảm bảo thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu. Các xã ban hành quy định quản lý quy hoạch chung và tổ chức thực hiện theo quy hoạch; điều chỉnh, bổ sung đề án xây dựng NTM. Các xã triển khai thí điểm, tiến tới nhân rộng quy hoạch các mô hình kinh tế đến từng hộ nông dân nhằm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với đó, huyện tập trung triển khai các chính sách về giảm nghèo theo phương châm trợ giúp người nghèo, xã nghèo tự vươn lên thoát nghèo. Tiếp tục triển khai các dự án, mô hình giảm nghèo bền vững, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ sản xuất, đa dạng sinh kế, giảm nghèo dựa vào cộng đồng; phấn đấu có thêm các xã giảm tỷ lệ hộ nghèo. Với các tiêu chí khác, huyện quyết tâm vào cuộc để phấn đấu đạt mục tiêu về đích đúng kế hoạch đề ra.

Công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, chuyển biến thành hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân các dân tộc trong huyện về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đa số người dân đã ý thức được vai trò chủ thể của mình, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã trở thành phong trào có sức lan toả mạnh mẽ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, được toàn xã hội quan tâm, hưởng ứng tham gia tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Qua công tác tuyên truyền, vận động, đến nay Nhân dân các địa phương đã có những nhận thức rõ hơn về chương trình; nhiều địa phương tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM như: Chỉnh trang nhà cửa, hiến đất, góp công sức làm đường, thi đua phát triển sản xuất nâng cao thu nhập. Từ năm 2010 đến nay đã vận động Nhân dân đóng góp được 813.548m2 đất, 79.433 ngày công và hơn 11.400 triệu đồng tiền mặt trong xây dựng NTM. Doanh nghiệp hỗ trợ hơn 300 triệu đồng tiền mặt, gần 300 tấn xi măng phục vụ xây dựng NTM trên địa bàn. Bộ Xây dựng hỗ trợ 3.000 tấn xi măng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn…

Sau 10 năm xây dựng NTM, đến hết năm 2019, toàn huyện có 8/9 xã đạt chuẩn NTM. Về tiêu chí cấp huyện hiện đã đạt 5/9 tiêu chí huyện chuẩn NTM theo quy định tại Quyết định số: 558/QĐ - TTg, ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ (gồm các tiêu chí: thủy lợi, điện, tổ chức sản xuất, an ninh trật tự xã hội, chỉ đạo xây dựng NTM), còn 4/9 tiêu chí huyện đang khẩn trương triển khai thực hiện. Dự kiến năm 2020, số tiêu chí cấp huyện đạt 9/9 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 32,67 triệu đồng/người/năm, tăng 17,8 triệu đồng so với năm 2005.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tân Uyên đã đồng thuận vượt khó vươn lên. Khi mới triển khai xây dựng NTM, số xã trên địa bàn huyện đạt NTM thấp, huyện đã lựa chọn các xã có ưu thế để làm xã điểm xây dựng NTM. Trong xây dựng NTM, huyện xác định phát triển giao thông nông thôn là khâu đột phá nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, phong trào làm đường giao thông nông thôn được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng thuận và đạt kết quả cao. Huyện đã đầu tư nâng cấp, mở mới được 302,25km đường giao thông nông thôn; trong đó, đường trục xã, liên xã nâng cấp 96km. Tổng số đường trục xã, liên xã được bêtông hóa, nhựa hóa đạt chuẩn NTM là 145km, đạt 100% (tăng 66,66% so với năm 2010, tăng 6,9% so với năm 2015); đầu tư nâng cấp, mở mới được 111,55km đường trục, nội đồng vùng chè...

Thực hiện đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa 68 công trình với 60,2km kênh mương thủy lợi. Đồng thời, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng lưới điện nông thôn, khu vực vùng sâu, vùng xa, nâng số hộ được sử dụng điện thường xuyên an toàn từ điện lưới quốc gia của các xã lên hơn 8.400 hộ, đạt 97,71% (tăng 23,71% so với năm 2010). Nâng cấp sửa chữa 30 trường học các cấp, đồng thời thực hiện sáp nhập 24 trường học các cấp trên địa bàn các xã, số trường sau khi sáp nhập giảm từ 38 xuống 26 trường, có 11 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 42,31% (tăng 42,31% so với năm 2010).

Bà con xã Nậm Cần (huyện Tân Uyên) chăm sóc cây quế.

Công tác văn hóa, thể thao được quan tâm xây dựng để phục vụ sinh hoạt văn hóa, điểm vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khỏe cho người dân. Các bản đã xây dựng hương ước, quy ước của bản, xã và mô hình lành mạnh hóa việc cưới, tang lễ chống hủ tục và quản lý các công trình sau đầu tư.

Việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho Nhân dân luôn được UBND huyện quan tâm và tập trung chỉ đạo như: Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với thực hiện các đề án chè, quế, mắc-ca, đề án sản xuất nông sản hàng hóa… Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, các chính sách từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đã góp phần tạo thêm nhiều việc làm mới, nâng cao thu nhập gắn với giảm nghèo cho người dân xuống còn 10,26% (năm 2019). Sản lượng lương thực đạt 32.551,3 tấn; tỷ lệ che phủ rừng đạt 40% với tổng diện tích rừng hiện có 38.761ha. Tốc độ tăng đàn gia súc duy trì ổn định 5 - 7%/năm, sản xuất nông lâm nghiệp của huyện chuyển dịch tạo sự liên kết chặt chẽ có hiệu quả của 4 nhà: Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và người nông dân. khai thác phát huy các lợi thế, tiềm năng của huyện như: Chương trình phát triển cây chè, quế, sơn tra, lúa... thông qua cơ chế, chính sách hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật; chuyển giao cho nông dân quy trình kỹ thuật tiên tiến, phù hợp; người nông dân góp đất, sức lao động và tuân thủ quy trình kỹ thuật để cùng triển khai thực hiện. Từng bước đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác, góp phần tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống; tạo việc làm thường xuyên cho 98,88% người dân trong độ tuổi lao động.

Người dân xã Trung Đồng (huyện Tân Uyên) trồng nấm chu thu nhập cao.

Có thể thấy sau 10 năm triển khai xây dựng NTM, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn huyện được nâng lên rõ rệt; kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ và từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế - xã hội và các hình thức tổ chức sản xuất được chuyển đổi, phát triển theo hướng đa dạng, hợp lý; nông nghiệp phát triển gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện, xã hội dân chủ, bình đẳng, ổn định, phát huy bản sắc dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tin rằng, mục tiêu huyện đạt chuẩn NTM theo quy định tại Quyết định số 558/QĐ - TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ sẽ về đích đúng tiến độ.

Nguyễn Sỹ Cảnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

A Nù dám nghĩ, dám làm
(BLC) - Dám nghĩ, dám làm, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đoàn viên Thào A Nù (26 tuổi ở bản Nậm Sảo 2, xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn) không ngại gian khó, vươn lên làm giàu chính đáng...
Sắc xuân Trường Sa
(ĐCSVN)- Khi đất trời vào xuân, cũng là lúc cây cối ở Trường Sa đua nhau trổ hoa khoe sắc. Ở Trường Sa bây giờ không chỉ có phong ba, bão táp, bàng vuông...mà có cả những loài hoa từ đất liền mang...
Nhiều người bị ngộ độc hoa chuông ở bản Dền Thàng
(BLC) - Chỉ trong một buổi chiều, 10 người dân ở bản Dền Thàng, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ bị ngộ độc đã kịp thời được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện. Loại thức ăn mà những người dân này ăn phải...