Thứ ba, 27/10/2020, 04:17 [GMT+7]

Huyện Mường Tè chuẩn bị cho Đại hội Đảng

Thứ tư, 08/04/2020 - 07:23'
Là huyện vùng cao, biên giới của tỉnh, thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 huyện Mường Tè đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội tại các chi, đảng bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang được Huyện ủy Mường Tè tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai theo hướng thiết thực, hiệu quả. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Vàng Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy về những vấn đề này.

đồng chí

Đồng chí Vàng Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Tè.

PV: Xin đồng chí cho biết, huyện Mường Tè đã đạt được những kết quả gì nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua?

Đồng chí Vàng Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Đảng bộ huyện hiện có 52 chi, đảng bộ trực thuộc với 3.587 đảng viên (trong đó có 17 đảng bộ, 35 chi bộ, 183 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở). Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong huyện đã vượt qua nhiều khó khăn, đạt được những kết quả tích cực: Một số chỉ tiêu đã đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ huyện. Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, sản xuất nông, lâm nghiệp có chuyển biến rõ rệt; thu ngân sách trên địa bàn tăng cao (GRDP thu nhập bình quân đầu người 23,85 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn bình quân đạt 47,8 tỷ đồng/năm).

Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 18.500 tấn. Bình quân lương thực/đầu người/năm đạt 391,7kg. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được chú trọng, quan tâm, tỷ lệ che phủ rừng đạt 65,01%. Hệ thống đường giao thông nông thôn từng bước được xây dựng, nâng cấp, đã cứng hóa 100%, đường xã, bản; 100% đường xã, đường nội thị do huyện quản lý cũng được cứng hóa; 100% xã, thị trấn với 94% hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia.

Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm, tập trung thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn, hiệu quả gắn với tinh gọn về đội ngũ. Quan tâm xây dựng trường chuẩn quốc gia, tổng số trường đạt chuẩn quốc gia hiện nay là 21 trường, đạt 105% Nghị quyết. Công tác khám chữa bệnh, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân được quan tâm. Đến nay, có 10/14 xã, thị trấn có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia chiếm tỷ lệ 71,43%, đạt 100% kế hoạch. Thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 61,55% (đầu năm 2016) xuống còn 31,4% (đầu năm 2020), tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 6,03%/năm.

PV: Đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện Mường Tè lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được thực hiện như thế nào?

Đồng chí Vàng Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Ngay sau khi nhận được kế hoạch của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch và tổ chức Hội nghị trực tuyến từ huyện đến cơ sở quán triệt, học tập Chỉ thị số 35-CT/TW. Sau khi tổ chức Hội nghị trực tuyến, đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên theo kế hoạch. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các tiểu ban Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025 (Tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện, tiểu ban tuyên truyền và phục vụ) và chỉ đạo các tiểu ban xây dựng kế hoạch thực hiện. Hiện nay, huyện dự thảo lần 5 các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện và sao gửi đến các chi, đảng bộ xin ý kiến tham gia tại Đại hội.

Tiểu ban tuyên truyền đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, phục vụ và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên. Tiểu ban nhân sự phối hợp cùng cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc rà soát tiêu chuẩn nhân sự tham gia cấp ủy các cấp; thực hiện quy trình nhân sự tham gia cấp ủy theo từng bước, đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng quy trình. Lãnh, chỉ đạo cấp ủy các đảng bộ trực thuộc tiến hành chỉ đạo, tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022; đến nay 100% các chi bộ đã tổ chức Đại hội thành công. Hiện nay, đã chỉ đạo thành công Đại hội điểm Chi bộ Phòng Nông nghiệp; Đại hội Đảng bộ xã Mù Cả đã được tổ chức thành công vào ngày 25-26/3/2020.

3

Đại hội điểm Đảng bộ xã Mù Cả là tiền đề để Đảng bộ huyện Mường Tè tổ chức thành công Đại hội Đảng trên địa bàn huyện.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ bố trí, sắp xếp thời gian tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo phải kiểm soát chặt chẽ, thực hiện những biện pháp quyết liệt hơn nữa, đồng bộ và hiệu quả hơn nữa để phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.

PV: Đồng chí có thể cho biết một số mục tiêu trọng tâm trong Báo cáo chính trị trình Đại hội nhiệm kỳ tới mà Đảng bộ huyện sẽ tập trung thực hiện?

Đồng chí Vàng Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc. Đẩy mạnh phát triển nông - lâm nghiệp giá trị cao, ổn định phát triển vùng tái định cư, các điểm sắp xếp dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới; trọng tâm đẩy nhanh giảm nghèo bền vững, nhất là vùng dân tộc La Hủ, Mảng; quan tâm chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Một số chỉ tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2020-2025 như: Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 35 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách trên địa bàn huyện bình quân đạt trên 70 tỷ đồng. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia toàn huyện đạt trên 55,26%. Tỷ lệ che phủ rừng 65,51%. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm trên 3,63%/năm; đào tạo nghề cho lao động nông thôn bình quân 650 người/năm; giải quyết việc làm bình quân 520 người/năm…

Cập nhật Thứ 3, 07/04/2020 | 17:15/Hà Dũng/http://laichau.gov.vn/

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều sân chơi cho thiếu nhi bằng vật liệu tái chế
Cùng với việc học tập, các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh là nhu cầu không thể thiếu cho trẻ em. Thành đoàn Lai Châu đã tích cực vận động các cơ sở đoàn xây dựng các công trình sân chơi...
Hành trình chinh phục ước mơ của Bàn Hoàng Anh
(BLC) - Cậu học trò Bàn Hoàng Anh, dân tộc Dao, trú tại bản Hưng Phong, xã Bản Bo, huyện Tam Đường, cựu học sinh lớp 12C1, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh nỗ lực vượt khó, phấn đấu...
Giải pháp nào để đất “nhả vàng”?
Làm thế nào để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, để đất có thể “nhả vàng”, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân đang là vấn đề cấp ủy, chính quyền xã Trung Đồng (huyện Tân...