Thứ sáu, 14/06/2024, 10:20 [GMT+7]

Thông báo xét tuyển hợp đồng lao động

Thứ sáu, 27/10/2023 - 15:59'
Căn cứ Quyết định số 5042/QĐ-KBNN, ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Kho bạc Nhà nước về việc giao chỉ tiêu hợp đồng lao động (HĐLĐ) theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP;

Căn cứ nhu cầu công tác;

Kho bạc Nhà nước Lai Châu thông báo xét tuyển HĐLĐ tại các đơn vị năm 2023, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HĐLĐ

1. Điều kiện chung:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên và không quá 45 tuổi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển;

c) Có đủ sức khỏe để làm việc;

d) Có lý lịch được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

đ) Có khả năng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm;

e) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; không trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan đến công việc ký kết hợp đồng.

2. Điều kiện cụ thể:

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung như quy định tại điểm 1, mục I của Thông báo này; người đăng ký dự tuyển còn phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng:

Đối với vị trí Nhân viên bảo vệ:

- Nắm vững quy chế, quy trình tác nghiệp theo yêu cầu nhiệm vụ được giao;

- Sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ yêu cầu nhiệm vụ.

- Có bằng tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.

3. Đối tượng ưu tiên: ưu tiên người có kinh nghiệm thực tế từ 2 năm trở lên tại vị trí việc làm cần tuyển; người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong.

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được tính một diện ưu tiên vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2, vòng phỏng vấn.

4. Đăng ký tham gia xét tuyển, hoàn thiện hồ sơ xét tuyển:

Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo yêu cầu của vị trí xét tuyển:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo phụ lục đính kèm Thông báo này).

- Bản phô tô văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm xét tuyển.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên xác nhận (thời hạn tính đến thời điểm nộp hồ sơ không quá 6 tháng).

- 02 ảnh (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời gian 06 tháng gần đây nhất tính đến thời điểm thông báo, ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh; 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận.

- Trường hợp thuộc đối tượng ưu tiên trong xét tuyển HĐLĐ nộp bản phô tô giấy tờ xác định đối tượng ưu tiên, cụ thể:

+ Đối với người có kinh nghiệm thực tế từ 2 năm trở lên tại vị trí việc làm cần tuyển: cung cấp sổ bảo hiểm xã hội và các giấy tờ khác có liên quan chứng minh đã đi làm tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trước đây.

+ Đối với người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: nộp Quyết định xuất ngũ hoặc các giấy tờ xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân,…

Lưu ý:

- Người xét tuyển phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì kết quả xét tuyển sẽ bị hủy bỏ và người xét tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

-  Hồ sơ xác định đối tượng ưu tiên (nếu có) phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận Phiếu đăng ký xét tuyển. Thí sinh phải kê khai đối tượng ưu tiên trong Phiếu đăng ký xét tuyển và nộp giấy tờ xác định đối tượng ưu tiên (nếu có) nêu trên cùng với Phiếu đăng ký xét tuyển, nếu không kê khai và không nộp giấy xác nhận ưu tiên trong thời hạn quy định sẽ không được xem xét ưu tiên trong xét tuyển. Đă

- Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện: Các thành phần hồ sơ phải được kẹp với nhau, bỏ vào 01 phong bì dán kín. Bên ngoài phong bì ghi rõ: “Hồ sơ đăng ký xét tuyển nhân viên bảo vệ”; họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người gửi; tên và địa chỉ KBNN nơi đăng ký xét tuyển.

n- Mỗi bộ Phiếu đăng ký xét tuyển được sắp xếp theo thứ tự như trên và các thành phần tài liệu kèm theo Phiếu đăng ký được dập ghim lại với nhau. Người xét tuyển không phải cho vào bì đựng hồ sơ nếu nộp trực tiếp.

- Người xét tuyển lấy mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển và hướng dẫn khai phiếu đăng ký xét tuyển trên website KBNN tại địa chỉ https://www.vst.mof.gov.vn.

II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ TRONG XÉT TUYỂN

1. Đối tượng xét tuyển:

- Xét tuyển vị trí nhân viên bảo vệ.

2. Hình thức và nội dung xét tuyển:

2.1. Hình thức xét tuyển:

Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người xét tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần xét tuyển.

2.2. Nội dung xét tuyển:

Thực hiện theo 02 vòng như sau:

(1) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện xét tuyển tại Phiếu đăng ký xét tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người xét tuyển được tham dự vòng 2.

(2) Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công việc của người xét tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

III. CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN

1. Chỉ tiêu xét tuyển: Tổng số 02 chỉ tiêu, trong đó:

- Nhân viên bảo vệ: 02 chỉ tiêu.

2. Đơn vị cần tuyển:

- Nhân viên bảo vệ tại KBNN Lai Châu và KBNN Nậm Nhùn.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Dự kiến thời gian tổ chức xét tuyển: Tháng 11/2023.

2. Địa điểm dự kiến tổ chức xét tuyển:

Văn phòng KBNN Lai Châu - Tổ 5, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Lưu ý:

- Kho bạc Nhà nước Lai Châu sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện phỏng vấn xét tuyển, thời gian, địa điểm chính thức tổ chức xét tuyển, kết quả xét tuyển và các thông tin điều chỉnh (nếu có) gửi đến từng thí sinh; dán tại cổng cơ quan nơi tổ chức xét tuyển và nơi tiếp nhận HĐLĐ; đồng thời đăng tải trên Website của Kho bạc Nhà nước (địa chỉ https://vst.mof.gov.vn), Cổng thông tin điện tử KBNN.

- Thí sinh đã được tiếp nhận hồ sơ phải chủ động theo dõi danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, thông tin về thời gian, địa điểm chính thức tổ chức xét tuyển và kết quả xét tuyển tại Website của Kho bạc Nhà nước (địa chỉ https://vst.mof.gov.vn).

V. TỔ CHỨC TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký xét tuyển:

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký xét tuyển là 15 ngày kể từ ngày 27/10/2023 đến hết 17 giờ, thứ sáu, ngày 10/11/2023. Trường hợp gửi theo đường bưu chính sẽ tính theo dấu bưu điện ngày gửi. Các trường hợp nộp sau thời gian nói trên đều không hợp lệ.

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển HĐLĐ:

Địa chỉ: Văn phòng KBNN Lai Châu, Tổ 5, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

3. Lưu ý:

- Mỗi thí sinh chỉ được nộp Phiếu đăng ký xét tuyển vào 01 vị trí xét tuyển tại 01 KBNN nơi có chỉ tiêu xét tuyển.

- Trường hợp không đủ điều kiện xét tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia xét tuyển, đơn vị xét tuyển không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký xét tuyển.

- KBNN Lai Châu không tổ chức các lớp ôn thi, không tổ chức biên soạn và bán tài liệu ôn thi.

Mọi chi tiết thí sinh liên hệ SĐT: 02133 876 393 hoặc 0913 978 446 (Ông Đỗ Xuân Quang, Cán bộ Văn phòng KBNN Lai Châu).

b

5

B.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Cần quyết liệt hơn
Thời gian gần đây, phóng viên Báo Lai Châu liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc mất an toàn giao thông khi đi qua đoạn đường của 2 bản: Tạng Đán, Chom Chăng (xã Thân Thuộc, huyện Tân...
Đề cao trách nhiệm nêu gương
Từ phát động sâu rộng, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa đến từng cơ quan, đơn vị, bản, gia đình trên địa bàn xã Thèn Sin (huyện Tam Đường). Qua...
Cảnh báo ngộ độc thực phẩm đóng gói sẵn
Bước vào mùa hè, thời tiết oi bức kèm theo độ ẩm cao chính là điều kiện lý tưởng để các loại vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn trong đường tiêu hóa phát triển nhanh chóng.