Thứ ba, 25/06/2024, 22:49 [GMT+7]

Quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên

Thứ ba, 14/05/2024 - 13:00'
Trong những năm qua, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tỉnh ủy với quyết tâm cao đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên cả hai mặt phòng ngừa và xử lý các hành vi tham nhũng; vì vậy công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực.

 Tỉnh ủy ban hành 04 Quy định, 02 Chỉ thị, 10 kế hoạch, 08 Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan, đơn vị, trên 20 Công văn để cụ thể hóa các văn bản của Trung ương và lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hội nghị quán triệt, tuyên truyền, triển khai tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh các quy định, chỉ thị, nghị quyết, kết luận về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đặc biệt là nội dung cuốn sách “kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” và các kết luận, các bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC với nhiều hình thức đa dạng; các cơ quan Báo, Đài phát sóng các bài phóng sự bằng nhiều thứ tiếng về công tác PCTNTC; các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh đưa nội dung PCTNTC vào giảng dạy; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác PCTNTC.

Công tác phòng ngừa tham nhũng được chỉ đạo thực hiện tương đối đồng bộ: Lãnh đạo tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện cải cách hành chính và quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện đúng quy định các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp; hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý tài chính, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ gắn ý thức trách nhiệm với việc chấp hành các quy định về văn hóa công vụ, nội quy, quy chế văn hóa công sở, chuẩn mực đạo đức trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục rà soát và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo quy định của Chính phủ. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; rà soát, đơn giản hóa và tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin; tích cực triển khai thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng. Chỉ đạo triển khai thực hiện việc kê khai, công khai và kiểm soát kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai theo quy định.

Đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực được tập trung chỉ đạo. Lãnh đạo các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có chức vụ, quyền hạn do mình quản lý thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy chi bộ, Ban Thanh tra nhân dân đối với cán bộ, đảng viên. HĐND, Ủy ban MTTQ và đoàn thể các cấp thực hiện giám sát trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm như việc thực hiện các chế độ, chính sách, lĩnh vực đầu tư các chương trình, dự án. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng thực hiện. Cơ quan bảo vệ pháp luật điều tra khởi tố kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực đảm bảo quy định; trong đó xử lý một số vụ án có cán bộ, đảng viên vi phạm, được dư luận xã hội quan tâm như: Vụ tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thông chi nhánh huyện Sìn Hồ; vụ tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ; Vụ Đưa và nhận hối lộ tại Thanh tra tỉnh...

Thực hiện Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh Lai Châu. Sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh đã ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện nhiệm vụ; xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát; tổ chức các phiên họp Ban Chỉ đạo, cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng thời đưa 06 vụ án, vụ việc dư luận xã hội quan tâm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Thời gian qua với kết quả đó cho thấy, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, với sự nhận thức, đồng thuận của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

K.K

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Năng nổ, nhiệt huyết
Với cương vị là Bí thư Đoàn kiêm Chính trị viên phó Ban CHQS phường Tân Phong (thành phố Lai Châu) từ cuối năm 2019, chị Lường Thị Thu Thảo (sinh năm 1992) luôn tâm huyết với nhiệm vụ quân sự và...
Chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” vẫn tiếp diễn
Chiêu trò mời chào, tuyển cộng tác viên làm việc online nhưng thực chất là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ rồi lừa đảo vẫn tái diễn.