Thứ sáu, 25/09/2020, 08:36 [GMT+7]

Đại hội Đảng bộ huyện Mường Tè lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ tư, 15/07/2020 - 17:06'
(BLC) - Sáng nay (15/7), Đảng bộ huyện Mường Tè khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có 232 đại biểu, đại diện cho gần 3.600 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 * Đồng chí Lý Anh Hừ tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Mường Tè nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Mường Tè triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra. Kinh tế của huyện phát triển khá toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng; hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế đều đạt và vượt so với Nghị quyết. Thu nhập bình quân đạt 23,85 triệu đồng/người/năm, đạt 104% mục tiêu Nghị quyết Đại hội, thu ngân sách trên địa bàn bình quân đạt 47,8 tỷ đồng/năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt 18.500 tấn, đạt 100% Nghị quyết. Bình quân lương thực đạt 400kg/người/năm. Tổng đàn gia súc đạt 36.633 con, tăng 3.739 con so với năm 2015. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được chú trọng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc, toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 15 tiêu chí/xã.

đc Trần Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng Đại hộij

Đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Công nghiệp phát triển theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, trong đó tập trung phát triển thủy điện, khai thác vật liệu xây dựng thông thường. Đến nay, có tổng số 34 dự án thủy điện vừa và nhỏ được cấp chứng nhận đầu tư với tổng công suất khoảng 710MW; sản lượng điện trong giai đoạn 2016 - 2020 là 60.000.000 Kw/h. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, 100% xã có đường giao thông đến trung tâm, mặt đường được cứng hóa; có 95,6% phòng học đạt kiên cố và bán kiên cố; 14/14 Trạm Y tế xã được đầu tư xây dựng theo tiêu chí trạm đạt chuẩn Quốc gia; 100% xã, thị trấn với 94% hộ gia đình được sử dụng điện từ lưới điện Quốc gia và các nguồn điện khác.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, củng cố tổ chức Đảng yếu kém và hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 1.086 đảng viên, đạt 121% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng đã có nhiều đổi mới, đem lại hiệu quả tích cực. Hằng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 80%; tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15%.

Văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục, công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm giải quyết kịp thời; bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy. Thực hiện tốt chương trình giảm nghèo. Trong giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 61,55% xuống còn 31,4%, bình quân giảm 6,0%/năm; quan tâm nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được sắp xếp, củng cố, kiện toàn. Chủ quyền biên giới Quốc gia được giữ vững, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo…

Với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh phát triển nông - lâm nghiệp; giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng giáo dục; đảm bảo quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025, đưa Mường Tè ra khỏi huyện kém phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Giá trị sản xuất các ngành đạt 1.821 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế theo hướng: Nông - lâm - thủy sản 47,5%; công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 26,5%; thương mại, dịch vụ 26%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/năm. 

6386: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mường Tè khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

... tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mường Tè khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ tới, huyện Mường Tè sẽ tập trung duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với 4 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; công nhận thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân 16 tiêu chí/xã; xây dựng 1 xã, 2 bản nông thôn kiểu mẫu. Thu ngân sách trên địa bàn bình quân 61 tỷ đồng/năm. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt trên 50%. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm trên 5%/năm. Hằng năm, kết nạp 200 đảng viên; trên 85% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 95% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 100% xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn vững mạnh về quốc phòng - an ninh, tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu giao...

Tham luận tại Đại hội các đại biểu tập trung vào một số nội dung: Nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả quán triệt học tập, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng. Nhiệm vụ và giải pháp tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp - lâm nghiệp hàng hóa trong những năm tới. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu thực hiện đổi mới lề lối, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Tuyên truyền phòng chống di cư tự do và tuyên truyền đạo trái phép, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ổn định tình hình an ninh biên giới; nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên. Bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Mường Tè đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh, huyện Mường Tè cần tập trung phát triển kinh tế cơ sở, khai thác tiềm năng, thế mạnh của huyện. Tăng cường thu hút đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế bền vững, trọng tâm là phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển nông nghiệp hàng hóa, xác định một số loại cây chủ lực của huyện như: sâm Lai Châu, thảo quả, sa nhân tím, trồng rừng sản xuất, kinh tế. Thực hiện các giải pháp xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất của cấp ủy các cấp, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng toàn diện, sâu sát, thực hiện hạt nhân chính trị có vai trò nòng cốt trong xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc. Thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; Quyết tâm đưa huyện ra khỏi diện kém phát triển của tỉnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã bầu 38 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX; tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mường Tè khóa XX tiến hành bầu Ban Thường vụ với 12 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Lý Anh Hừ tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu 24 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hà Dũng - Thái Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Xử lý rác thải: Câu chuyện chưa bao giờ hết “nóng”
Theo thống kê của Bộ Xây dựng, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt của cả nước là khoảng 16 triệu tấn/năm, ước tính mỗi năm tăng thêm 10%. 70% số rác thải này được xử lý bằng hình thức chôn lấp,...
Người nâng tầm vị thế ngành Tư pháp Lai Châu
Là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tư pháp và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Tư pháp trong thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý...
Giải pháp nào để đất “nhả vàng”?
Làm thế nào để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, để đất có thể “nhả vàng”, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân đang là vấn đề cấp ủy, chính quyền xã Trung Đồng (huyện Tân...