Chủ nhật, 23/02/2020, 10:52 [GMT+7]
Ngành Tuyên giáo

Chủ động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Thứ sáu, 24/01/2020 - 10:53'
(BLC) - Năm 2019 đã đi qua, trong niềm vui đón mừng xuân mới Canh Tý - 2020, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo Lai Châu phấn khởi, tự hào trước những kết quả đã đạt được trong năm qua.

Đồng chí Trần Đức Vương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giấy chứng nhận cho thí sinh đạt giải nhất Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2019.

Toàn ngành chủ động tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Đề án của Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh. Tập trung quán triệt, học tập các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; xây dựng, ban hành một số văn bản lãnh đạo thực hiện công tác tuyên giáo và tiến hành sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận của Trung ương, của tỉnh đảm bảo kịp thời, chất lượng. Chỉ đạo, định hướng, theo dõi hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, nhất là trước những sự kiện, vấn đề phức tạp nhạy cảm. Hoạt động báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Luật Báo chí, Luật Xuất bản; tiếp tục có sự đổi mới nội dung, hình thức, tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, thời lượng phát sóng đảm bảo sinh động, phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng tiếp tục được quan tâm; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được củng cố, kiện toàn và được bồi dưỡng, tập huấn. đặc biệt năm 2019, đã tổ chức thành công Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh, tạo điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm hoạt động. Cùng với đó, công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được tăng cường, tập trung vào những địa bàn phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề dư luận quan tâm, qua đó đã phát hiện và tham mưu giải quyết kịp thời; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo, định hướng chính trị tư tưởng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ phục vụ các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Chủ động tham mưu cấp ủy sơ, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đánh giá khách quan kết quả thực hiện trong thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng chủ trương, chương trình, kế hoạch của Đảng bộ trong tình hình mới. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo nghiên cứu 3 đề tài khoa học về tổng kết thực tiễn sau 15 năm chia tách, thành lập tỉnh; phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Đảng bộ tỉnh Lai Châu 70 năm xây dựng và trưởng thành - Những vấn đề thực tiễn và lý luận”. Tham mưu lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên; năm 2019 toàn tỉnh mở được 247 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận, chuyên môn nghiệp vụ cho trên 9.300 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; mở 31 lớp cập nhật kiến thức cho 1.857 cán bộ chủ chốt các cấp. Tổ chức thành công Hội thi giảng viên Lý luận Chính trị giỏi các cấp năm 2019. Tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân về chuyên đề năm 2019; tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hệ thống tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối khoa giáo đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và Quy định của Tỉnh ủy mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối khoa giáo, chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác khoa giáo của Đảng bộ. Duy trì thực hiện tốt công tác giao ban hằng quý nhằm đánh giá những kết quả, hạn chế, yếu kém và xác định các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khoa giáo của tỉnh.

Những kết quả đạt được công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc; tạo sự đồng thuận trong Đảng bộ và trong xã hội; củng cố khối đoàn kết các dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Bước vào năm 2020, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn: Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... Để hoàn thành trọng trách năm 2020, ngành Tuyên giáo tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; bám sát thực tiễn, chủ động - sáng tạo, tham mưu đúng, trúng, kịp thời. Trọng tâm là: chủ động tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, định hướng dư luận, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện kế hoạch số 210-KH/TU, ngày 29/6/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; Nghị quyết số 35- NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”...Làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc xung quanh đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ chính trị của địa phương; nhân rộng các gương điển hình tiến tiến trên các lĩnh vực; tuyên truyền kỷ niệm các ngày kỷ niệm, lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thông tin lý luận và thực tiễn mới; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trọng tâm là chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”. Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, nhất là thế hệ trẻ. Chủ động làm tốt công tác tham mưu cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa; công tác khoa giáo của Đảng bộ.

Phấn khởi, tự hào những kết quả đạt được trong năm qua, vững tin bước vào năm mới - 2020, ngành Tuyên giáo Lai Châu quyết tâm đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm, lễ lớn và Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đặ ng Thanh Sơn - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

A Nù dám nghĩ, dám làm
(BLC) - Dám nghĩ, dám làm, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đoàn viên Thào A Nù (26 tuổi ở bản Nậm Sảo 2, xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn) không ngại gian khó, vươn lên làm giàu chính đáng...
Sắc xuân Trường Sa
(ĐCSVN)- Khi đất trời vào xuân, cũng là lúc cây cối ở Trường Sa đua nhau trổ hoa khoe sắc. Ở Trường Sa bây giờ không chỉ có phong ba, bão táp, bàng vuông...mà có cả những loài hoa từ đất liền mang...
Nhiều người bị ngộ độc hoa chuông ở bản Dền Thàng
(BLC) - Chỉ trong một buổi chiều, 10 người dân ở bản Dền Thàng, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ bị ngộ độc đã kịp thời được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện. Loại thức ăn mà những người dân này ăn phải...