Thứ hai, 06/07/2020, 08:22 [GMT+7]

Hướng tới liên kết giữa doanh nghiệp với người dân

Thứ năm, 28/05/2020 - 10:33'
(BLC) - Đó là một trong những đề nghị của đồng chí Nguyễn Xuân Thức - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh), Trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện trồng quế, mắc ca trên địa bàn huyện Tân Uyên ngày 26/5.

Toàn huyện Tân Uyên hiện có 2.491,45ha quế, trong đó diện tích quế trồng trước năm 2017 là 1.056,85ha, trồng theo Đề án giai đoạn 2017-2019 là 1.434,6ha. Đến nay, một số diện tích cây quế đã cho thu hoạch. Tổng diện tích cây mắc ca trên địa bàn có 609,78ha. Diện tích cây mắc ca trồng xen chè từ năm 2012 đã cho thu hoạch quả ổn định từ 1 đến 1,5 tấn/ha. Tổng kinh phí hỗ trợ giống và chuyển đổi đất là 25.609,54 triệu đồng với 1.936 hộ dân tham gia.

Tại buổi giám sát, UBND huyện đề xuất với Đoàn một số chính sách phát triển cây mắc ca, cần có sự liên kết giữa doanh nghiệp với Nhân dân ngay từ khi bắt đầu triển khai trồng.

Quang cảnh buổi làm việc tại UBND huyện Tân Uyên

Quang cảnh buổi giám sát.

Đoàn giám sát cũng đề nghị UBND huyện làm rõ từ quy trình thẩm định giá cây giống, chính sách trồng rừng các loại cây khác nhau; giải trình việc đề nghị trồng dặm bổ sung diện tích cây quế, mắc ca đã chết; thực hiện trồng lấn một số diện tích trên địa bàn; trong quá trình triển khai, giao cho các đơn vị làm chủ đầu tư (xã hay Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện quản lý thì phù hợp); diện tích rừng hiện nay đã được chi trả dịch vụ môi trường rừng; tỷ lệ cây sống một số nơi chỉ đạt dưới 50%, cần có giải pháp cụ thể; 2 đề án chi trả chính sách cho Nhân dân triển khai như thế nào...

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Xuân Thức - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh), Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao công tác lãnh, chỉ đạo của huyện được triển khai đồng bộ từ huyện xuống cơ sở, Nhân dân tích cực tham gia trồng cây quế, mắc ca. Chất lượng giống đảm bảo, tỷ lệ cây sống cao, chăm sóc tốt, đến nay, một số diện tích đã cho thu hoạch, thực hiện hiệu quả các chính sách trồng mắc ca xen chè giúp nâng cao hệ số sử dụng đất. Đồng chí đề nghị, cán bộ phòng chuyên môn cần tích cực đến cơ sở, định hướng kỹ thuật cho Nhân dân trồng chè xen mắc ca; quan tâm vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp bảo vệ cây mắc ca, tránh gió to làm gẫy đổ; hướng liên kết doanh nghiệp với Nhân dân, cùng Nhân dân vào cuộc từ lúc mới trồng; rà soát đất lâm nghiệp trên địa bàn để thuận lợi trong quá trình triển khai dự án.

Trước đó, Đoàn đã đi thực tế một số vùng trồng quế, mắc ca trên địa bàn huyện.

Hoàng Hà – HĐND tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Bất cập tiêu chí xét hộ nghèo đa chiều
Ngày 19/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg (gọi tắt là Quyết định 59) về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. Đến nay,...
Xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp
Đổi mới tư duy, chuyển hướng sản xuất theo nhu cầu thị trường và áp dụng hiệu quả kiến thức được học qua các lớp đào tạo nghề, anh Tòng Văn Dung (bản Bút Dưới, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên) đã...
Nghề báo và những chuyến đi
(BLC) - Tôi sinh ra và lớn lên trên chính quê hương Lai Châu, lại được công tác tại Báo Lai Châu - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh. Nghề báo luôn đem đến những trải nghiệm thú vị, những bài học...