Thứ năm, 24/10/2019, 02:43 [GMT+7]

Hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình đã hoàn thành

Thứ tư, 18/09/2019 - 21:30'
(BLC) - Đó là một trong những đề nghị của đồng chí Phạm Văn Huỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh), Tổ trưởng tổ giám sát số 2 sau khi thực hiện giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn (gọi tắt là Nghị quyết) giai đoạn 2016-2020 tại huyện Sìn Hồ chiều 17/9.

<> Kiên quyết xử lý nhà thầu vi phạm quy định đầu tư xây dựng

Thực hiện Nghị quyết, UBND huyện căn cứ nhu cầu và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công hàng năm ưu tiên bố trí theo nguyên tắc: 100% vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm, dự án chuyển tiếp hoàn thành năm sau theo tiến độ thực hiện dự án; kế hoạch vốn còn lại xem xét bố trí cho các dự án khởi công mới, đảm bảo đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

Từ năm 2016 - 2019, huyện Sìn Hồ được bố trí vốn cho 9/9 dự án hoàn thành, chuyển tiếp theo kế hoạch với tổng số vốn đã bố trí 65.496 triệu đồng/71.496 triệu đồng số vốn theo kế hoạch; bố trí cho 33/33 dự án khởi công mới với số vốn 142.157 triệu đồng/217.438 triệu đồng số vốn theo kế hoạch. Số vốn đã giải ngân 172.400 triệu đồng/207.653 triệu đồng vốn được giao.

khải sát thực tế

Tổ giám sát thực tế công trình nội đồng vùng chè Sà Dề Phìn (xã Sà Dề Phìn).

Các thành viên Tổ giám sát đề nghị UBND huyện quan tâm tạo nguồn thu từ sử dụng đất, quyết toán các dự án hoàn thành; tách rõ nguồn nợ xây dựng cơ bản, trong đó nguồn tỉnh quản lý là bao nhiêu; bổ sung danh mục dự án có trong Nghị quyết nhưng chưa được báo cáo; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; công tác phối hợp giữa chủ đầu tư với các ban chuyên ngành của tỉnh…

Kết luận sơ bộ buổi giám sát, đồng chí Phạm Văn Huỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Tổ trưởng tổ giám sát số 2 đánh giá UBND huyện Sìn Hồ đã triển khai Nghị quyết và thực hiện đầu tư công bám sát kế hoạch, đảm bảo nguyên tắc phân bổ vốn; chỉ đạo quyết liệt đảm bảo tiến độ công trình theo kế hoạch; các công trình đầu tư trên địa bàn đáp ứng yêu cầu, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đồng chí đề nghị, huyện cần quan tâm công tác tuyên truyền Nhân dân đồng thuận cao thực hiện các công trình; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng của một số công trình còn lại; quan tâm hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình đã hoàn thành.

Trước đó, Tổ giám sát đã đi thực tế một số công trình trên địa bàn do huyện làm chủ đầu tư.

Hoàng Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Vẫn là bài toán khó
Để giảm thiểu tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cuối năm 2010 huyện Sìn Hồ đã triển khai “Mô hình can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn, kết hôn cận...
trưởng bản gương mẫu
“Chân thành, cởi mở, luôn đặt lợi ích của người dân lên trên hết, được dân bản tôn trọng và quý mến” - là lời nhận xét của người dân trong bản về ông Lò Văn Na - Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Táng Ngá...
Giả danh sỹ quan quân đội để lừa đảo
Trong thời gian gần đây, trên địa bàn các tỉnh thuộc Quân khu 2 xuất hiện một số đối tượng giả danh sỹ quan cấp cao của quân đội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tổ chức, cá nhân dưới các chiêu...