Thứ hai, 06/07/2020, 15:30 [GMT+7]

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới khóa I

Thứ ba, 30/06/2020 - 06:46'
(BLC) - Ngày 29/6, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới khóa I năm 2020 cho gần 100 học viên là đoàn viên, thanh niên, quần chúng ưu tú của 30 chi, Đảng bộ trực thuộc. Đến dự có đồng chí Lý Công Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Trong thời gian 5 ngày (từ  29/6 đến 3/7), các học viên thuộc đối tượng kết nạp Đảng sẽ được truyền đạt 5 nội dung cơ bản như: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Quang cảnh lễ khai giảng

Quang cảnh buổi khai giảng.

Với đối tượng là đảng viên mới có thời gian học 9 ngày (từ 29/6 - 7/7) sẽ được nghiên cứu 10 bài lý luận gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức và phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, trong quá trình tham gia học tập các học viên còn được trao đổi, thảo luận về các nội dung chuyên đề đã được học tập; kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch đánh giá kết quả học tập và được cấp chứng nhận. 

Qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên nâng cao hiểu biết về Đảng Cộng sản Việt Nam; nắm được những đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; từ đó, nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình để không ngững tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phấn đấu sớm trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Bất cập tiêu chí xét hộ nghèo đa chiều
Ngày 19/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg (gọi tắt là Quyết định 59) về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. Đến nay,...
Trưởng bản làm kinh tế
10 năm làm Trưởng bản Lun 1 (xã Tà Mung, huyện Than Uyên), anh Đèo Văn Ngợi (44 tuổi) không chỉ tích cực trong tuyên truyền, nhiệt huyết với công việc được giao, mà anh còn làm gương về phát triển...
Nghề báo và những chuyến đi
(BLC) - Tôi sinh ra và lớn lên trên chính quê hương Lai Châu, lại được công tác tại Báo Lai Châu - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh. Nghề báo luôn đem đến những trải nghiệm thú vị, những bài học...