Thứ tư, 29/05/2024, 15:02 [GMT+7]

Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ ba, 23/04/2024 - 11:52'
(BLC) - Sáng 23/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Lễ phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư; giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giải báo chí tỉnh về xây dựng Đảng. Hình thức trực tuyến tại các điểm cầu từ tỉnh đến các huyện, thành phố.

Tại điểm cầu Tỉnh ủy dự có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực các Đảng ủy: công an, quân sự, biên phòng, Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị tỉnh...

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động.

Phát biểu khai mạc và phát động cuộc thi đồng chí Lê Đức Dục - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: giải thưởng sáng tác, quảng bá; giải báo chí nhằm thông tin tuyên truyền sâu, rộng về nội dung, mục đích, ý nghĩa về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giải báo chí tỉnh về xây dựng Đảng. 

Đại biểu dự Lễ phát động tại điểm cầu tỉnh.

Đại biểu dự lễ phát động tại điểm cầu Tỉnh uỷ.

Động viên, cổ vũ đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đội ngũ những người làm báo, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia; tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh tuyên truyền về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và của tỉnh trong giai đoạn mới.

C

Đồng chí Lê Đức Dục - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại lễ phát động.

Lễ phát động đã thông qua thể lệ, quy chế và hướng dẫn triển khai thực hiện; hưởng ứng cuộc thi. Đại diện lãnh đạo Báo Lai Châu; Thường trực Huyện ủy Tân Uyên hưởng ứng cuộc thi; giải thưởng sáng tác, quảng bá; giải báo chí.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh. Tầng 7, Nhà A, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. Thời gian nhận hồ sơ: từ thời điểm phát động cuộc thi cho đến hết ngày 01/7/2024 (tính theo dấu bưu điện).

Tiêu chí đối với tác phẩm dự thi với nội dung chủ đề bao gồm 3 nhóm. Nhóm 1. Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay. Nhóm 2. Bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Nhóm 3. Thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đại diện lãnh đạo Báo Lai Châu hưởng ứng cuộc thi; giải thưởng sáng tác, quảng bá; giải báo chí.

Đại diện lãnh đạo Báo Lai Châu hưởng ứng cuộc thi; giải thưởng sáng tác, quảng bá; giải báo chí.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đồng chí Vũ Mạnh Hà - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sau lễ phát động, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa của cuộc thi; giải thưởng sáng tác, quảng bá; giải báo chí. Trên cơ sở đó, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thường xuyên, liên tục, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Phấn đấu mỗi chi bộ cơ quan, đơn vị, trường học có ít nhất 1 bài viết tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; có ít nhất 5 tác phẩm tham dự giải thưởng sáng tác, quảng bá và 5 tác phẩm tham dự giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng. Mỗi cơ quan báo chí của tỉnh có ít nhất 15 tác phẩm tham dự mỗi cuộc thi, giải thưởng, giải báo chí. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị tham gia các cuộc thi, giải thưởng trên địa bàn tỉnh. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tăng cường công tác phối hợp cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí tiếp cận, khai thác thông tin. Hướng dẫn các tập thể, cá nhân lựa chọn đề tài, xây dựng các tác phẩm báo chí, các bài viết có chất lượng, phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị; gửi tham gia tại cuộc thi, giải thưởng cấp tỉnh…

Thu Minh - Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Anh Cường làm kinh tế giỏi
Nếu nhắc đến một người dám từ bỏ công việc ổn định trong Nhà nước để về làm kinh tế khi bản thân chưa có nhiều vốn, kinh nghiệm trong sản xuất thì người dân trong khu phố 1 (thị trấn Sìn Hồ, huyện...
Tam Đường siết chặt vùng trồng hoa hồng
(BLC) - Những năm qua, việc chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng hoa hồng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con huyện Tam Đường, tuy nhiên, để phát triển cây hoa hồng...