Thứ ba, 21/01/2020, 15:20 [GMT+7]
Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019)

Phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc

Thứ hai, 18/11/2019 - 21:06'
Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) từ tỉnh đến cơ sở đã nâng cao hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức vận động tập hợp các tầng lớp Nhân dân, phát huy vai trò của già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín, tiêu biểu tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố và tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Những ngày này, tại khắp các thôn, bản, tổ dân phố, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngoài việc ôn lại kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019) còn là dịp để bà con đánh giá kết quả sau một năm thực hiện phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, khen thưởng, biểu dương những gia đình tiêu biểu đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2019 và gia đình văn hóa 3 năm liền. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung hướng các hoạt động về cơ sở, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương đến khu dân cư. Nhờ đó, số gia đình, khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa ngày càng tăng so với năm trước; nhiều khu dân cư duy trì danh hiệu thôn, bản, tổ dân phố văn hóa nhiều năm liền; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân các dân tộc từng bước được nâng lên; số hộ nghèo giảm, hộ khá, giàu tăng; góp phần vào phát triển kinh tế chung của tỉnh.

Bà con xã Phúc Than, huyện Than Uyên giúp nhau dựng nhà.

Anh Vũ Văn Nội - Chủ tịch UBND xã Pha Mu, huyện Than Uyên chia sẻ: Đầu tháng 11 vừa qua, xã vinh dự được chọn tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại cụm bản Pu Cay - bản Chít - Huổi Bắc. Tại ngày hội, bà con ôn lại lịch sử truyền thống ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Đồng thời, đánh giá sau 1 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cụm có 97 hộ, 487 nhân khẩu với 2 dân tộc Thái, Mông sinh sống; đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng/người/năm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát huy. Năm 2019, có 80 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (có 23 hộ đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liền); bản Pu Cay đạt bản văn hóa 5 năm liên tục; 45 hộ dân bản Huổi Bắc thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới trong đồng bào dân tộc Mông.

Lai Châu là tỉnh có diện tích lớn thứ 10/63 tỉnh, thành cả nước với 20 dân tộc sinh sống, có nhiều nét văn hóa, bản sắc riêng. Bằng các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Chính phủ dành cho vùng dân tộc và tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu của hệ thống chính trị, MTTQ các cấp cùng Nhân dân trong tỉnh đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Đến hết năm 2018 đã có 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 13,67 tiêu chí/xã, có 2 huyện ra khỏi danh sách huyện nghèo của cả nước; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,23%/năm, GRDP năm 2019 ước đạt 36,9 triệu đồng/người, thu ngân sách ước đạt 2.300 tỷ đồng…

Xác định việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân là hình thức đoàn kết, tập hợp Nhân dân hiệu quả nhất, hệ thống MTTQ trong tỉnh luôn đổi mới, đa dạng hình thức tập hợp Nhân dân nâng cao hiệu quả tổ chức ngày hội. Chú trọng phát huy vai trò người uy tín ở cộng đồng, nâng cao chất lượng tuyên truyền, nội dung phù hợp với từng đối tượng; làm cho Nhân dân nhận thức đúng về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không tin, không nghe kẻ xấu xúi giục. Đồng thời luôn lắng nghe tâm tư, ý kiến của bà con và kịp thời phản ánh với Đảng, cùng chính quyền giải quyết thấu đáo nguyện vọng chính đáng của người dân. Toàn tỉnh có 100% khu dân cư tổ chức ngày hội, thu hút trên 200 nghìn lượt người tham dự; ngày hội đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết từ cơ sở.

Đồng chí Sùng A Hồ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Với tinh thần “đúng vai, đúng việc, hiệu quả, thiết thực”, MTTQ từ tỉnh đến cơ sở luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt vai trò cầu nối giữa Nhân dân với Đảng và chính quyền. MTTQ luôn bám sát theo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tỉnh, khơi dậy tính sáng tạo trong Nhân dân, từ đó đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống. Công tác Mặt trận tập trung hướng về cơ sở, lấy lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân làm động lực thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời tăng cường đoàn kết, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó thu hút động viên Nhân dân chung sức, đồng lòng sát cánh cùng Đảng, Nhà nước xây dựng đất nước phát triển vững mạnh.

Trong triển khai các phong trào, cuộc vận động của Trung ương, MTTQ tỉnh chỉ đạo MTTQ cơ sở phải đảm bảo thống nhất giữa các tổ chức thành viên về nội dung, trách nhiệm để đánh giá được cụ thể, rõ ràng hiệu quả từng phần việc mỗi tổ chức, tránh chồng chéo. Riêng với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hằng năm có kế hoạch thực hiện với nội dung trọng tâm gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh để động viên Nhân dân tích cực phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, bảo vệ môi trường. Tập trung tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; gương người tốt, việc tốt, vận động bà con tham gia các chương trình trọng điểm của tỉnh như: xây dựng nông thôn mới, di dân tái định cư, phát triển cây cao su, cây chè, cây quế, cây sơn tra, cây mắc-ca…

MTTQ các cấp trong tỉnh thường xuyên tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo” là cầu nối hỗ trợ, thúc đẩy đưa phong trào có sức thu hút, lan tỏa, rộng khắp, hiệu quả. Từ năm 2014 đến nay, quỹ “Vì người nghèo” toàn tỉnh vận động hơn 25 tỷ đồng, hỗ trợ làm mới, sửa 1.025 nhà đại đoàn kết, giúp hộ nghèo về sản xuất, học sinh được học tập. Vận động xây dựng quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” với số tiền hơn 6 tỷ đồng; tổ chức 655 cuộc tuyên truyền giữ gìn an ninh trật tự với hơn 70 nghìn lượt người tham gia. MTTQ các cấp kiện toàn củng cố 1.157 tổ hòa giải cơ sở, phối hợp tiếp nhận, xử lý, chuyển 1.114 đơn của công dân tới cơ quan liên quan giải quyết theo quy định…

Cùng với việc tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, MTTQ các cấp trong tỉnh còn đẩy mạnh hoạt động đối ngoại Nhân dân, tăng cường tuyên truyền bà con giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Đặc biệt, phát huy và nhân rộng mô hình kết nghĩa giữa bản với bản, tăng cường giao lưu, hữu nghị, xây dựng mối quan hệ thân hiện, hòa bình với Nhân dân địa phương các nước bạn. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo ổn định tình hình chính trị và chủ quyền biên giới quốc gia.

Có thể khẳng định, MTTQ các cấp trong tỉnh đã đoàn kết, dân chủ, đồng thuận tích cực đổi mới nội dung, phương thức làm việc là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Từ đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng tỉnh phát triển toàn diện, nhanh và bền vững.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều người bị ngộ độc hoa chuông ở bản Dền Thàng
(BLC) - Chỉ trong một buổi chiều, 10 người dân ở bản Dền Thàng, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ bị ngộ độc đã kịp thời được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện. Loại thức ăn mà những người dân này ăn phải...
Xứng danh người chiến sỹ Công an Nhân dân
(BLC) - Sở hữu một bản thành tích khá dày dặn khi tuổi đời, tuổi nghề còn rất trẻ: 2 lần được Chủ tịch nước tặng Huy chương Chiến sỹ vẻ vang Hạng Nhì, Ba; 3 lần được Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng Cục...
Cảnh giác bệnh hô hấp ở người già và trẻ nhỏ
Thời tiết như hiện nay cùng với ô nhiễm môi trường khiến nhiều người dễ bị mắc các bệnh hô hấp như viêm phế quản cấp, viêm phổi, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính... Cần lưu ý, với người...