Thứ bảy, 08/08/2020, 18:26 [GMT+7]
Đảng bộ Thành phố Lai Châu

Tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

Thứ sáu, 29/11/2019 - 16:14'
Hòa chung không khí trong toàn đảng và các địa phương trong tỉnh, Thành ủy Lai Châu đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (gọi tắt là Chỉ thị 35) và Kế hoạch số 210-KH/TU ngày 4/7/2019 của Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Phong (thành phố Lai Châu) triển khai kế hoạch chuẩn bị đại hội đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xác định rõ công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quan trọng trong các tổ chức Đảng ở cơ sở, vì vậy, Thành ủy Lai Châu đã lãnh, chỉ đạo Đảng bộ các xã, phường bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các xã, phường; xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức đại hội điểm chi bộ, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, yêu cầu Đảng bộ các xã, phường thực hiện các bước chuẩn bị và tổ chức đại hội theo đúng phương châm của Chỉ thị 35: kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng…

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lai Châu cho biết: Đến thời điểm này, Thành ủy Lai Châu đã triển khai xong các bước đầu tiên về chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp: tổ chức các Hội nghị quán triệt Chỉ thị 35 và các văn bản hướng dẫn đại hội tới toàn thể cán bộ, đảng viên các chi bộ, Đảng bộ cơ sở; chỉ đạo Đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch báo cáo chính trị dự thảo lần 1, rà soát nhân sự theo hướng dẫn của Tỉnh ủy; chỉ đạo mỗi xã, phường chọn 2 chi bộ bản, tổ dân phố tổ chức đại hội điểm. Ban hành các quyết định thành lập các tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền và phục vụ; các tổ giúp việc, tổ biên tập giúp tiểu ban văn kiện tổng hợp các ý kiến tại các hội nghị lấy ý kiến cho vào dự thảo báo cáo; xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp. Bên cạnh đó, Thành ủy lựa chọn Chi bộ Khối dân và Đảng bộ phường Quyết Thắng làm đại hội điểm trong nhiệm kỳ tới.

Đối với dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hiện nay đã được Thành ủy xây dựng xong dự thảo lần 1. Theo kế hoạch của Thành ủy, dự thảo sẽ hoàn thành xong trước ngày 15/3/2020; dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của tổ chức Đảng và chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở xong trước ngày 31/12/2019.

Đặc biệt, Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội lần này có điểm đổi mới so với các nhiệm kỳ trước. Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo, cho ý kiến về các chỉ tiêu phù hợp với Đảng bộ các xã, phường; căn cứ vào tình hình thực tiễn, lợi thế của địa phương để xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Theo đó, định hướng các phường trung tâm đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ; tăng cường quản lý, quy hoạch đất đai, đô thị; xây dựng tổ dân phố, bản tự quản, xây dựng phường đạt theo tiêu chuẩn. Đối với các xã, ưu tiên sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phấn đấu trong nhiệm kỳ tới mỗi bản có một sản phẩm nông nghiệp đặc trưng; xây dựng một số bản đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Công tác nhân sự cũng được chi, Đảng bộ các cấp thành phố quan tâm thực hiện theo đúng tinh thần của Chỉ thị 35, các văn bản, hướng dẫn, quy định của Trung ương, tỉnh, thành phố.

Ông Trần Công Khang - Bí thư Đảng ủy phường Tân Phong cho biết: “Sau khi thực hiện sáp nhập tổ dân phố, Đảng bộ phường Tân Phong còn 23 chi bộ trực thuộc, trong đó có 15 chi bộ tổ dân phố, bản, 8 chi bộ trường học, trạm y tế, công an với tổng số hơn 600 đảng viên. Về công tác nhân sự, Đảng ủy phường đã xây dựng quy hoạch, chỉ đạo các chi bộ tổ dân phố, bản, đơn vị trường học tập trung rà soát lại nguồn nhân sự nằm trong quy hoạch. Ngoài các tiêu chuẩn của người đảng viên có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, kiên định theo con đường chủ nghĩa xã hội của Đảng, Nhà nước, của Bác Hồ vĩ đại; có phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách tốt thì phải đảm bảo yếu tố về sức khỏe, trình độ học vấn, đặc biệt là có uy tín rộng rãi trong quần chúng Nhân dân và trong tổ chức Đảng. Đồng thời, Đảng ủy phường xây dựng theo kế hoạch tỷ lệ 30% thành viên trong cấp ủy mới là những người trẻ, năng động có độ tuổi từ 30 - 40 tuổi để phát huy năng lực của thế hệ trẻ trong sự nghiệp phát triển toàn diện của phường. Cũng phải khẳng định, trong các nhiệm kỳ qua, phường Tân Phong không có tình trạng thành viên trong cấp ủy khóa mới lạm dụng quyền, chạy chức, tham nhũng, tiêu cực.

Được biết, theo kế hoạch của Thành ủy, các chi bộ thực hiện đại hội điểm tiến hành đại hội trong tháng 3/2020; các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở hoàn thành xong đại hội trước 31/3/2020; chi bộ, Đảng bộ cơ sở hoàn thành đại hội xong trước ngày 30/6/2020 và hoàn thành Đại hội Đảng bộ thành phố trước ngày 31/8/2020.

Để Đại hội Đảng bộ các cấp thành phố diễn ra theo đúng kế hoạch, Thành ủy đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh không dây, trang truyền hình thành phố; tuyên truyền lưu động; tuyên truyền miệng thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, họp tổ dân phố, bản… về nội dung Chỉ thị 35, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các văn kiện dự thảo trình Đại hội Đảng các cấp; những thành tựu nổi bật của đất nước, tỉnh, thành phố Lai Châu trên các lĩnh vực trong 5 năm qua; nêu gương những nhân tố mới, tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế - xã hội…

Tin rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, tích cực ngay từ những bước đầu, Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại các xã, phường của thành phố Lai Châu sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, từng bước góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy sức mạnh toàn dân xây dựng thành phố Lai Châu ngày càng phát triển vững mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Kinh tế châu Âu suy giảm kỷ lục do COVID-19
Các nền kinh tế thuộc Liên minh châu Âu (EU) đang rơi vào suy thoái sau khi ghi nhận mức suy giảm kỷ lục 11,9% trong quý II/2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đây được coi là mức giảm theo...
Bản Huổi Hằm vẫn nghèo
Bản Huổi Hằm (xã Mường Cang, huyện Than Uyên) có 44 hộ, 219 nhân khẩu, 97% hộ người Mông sinh sống. Mặc dù được hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững theo các...
Người đảng viên gương mẫu
Gương mẫu, nhiệt tình, năng nổ trong công việc, đi đầu trong mọi phong trào ở địa phương cùng lối sống giản dị, cởi mở - đó là đánh giá của các đảng viên và dân bản Nậm Pậy, thị trấn Phong Thổ...
Giải pháp nào để đất “nhả vàng”?
Làm thế nào để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, để đất có thể “nhả vàng”, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân đang là vấn đề cấp ủy, chính quyền xã Trung Đồng (huyện Tân...