Thứ năm, 15/04/2021, 14:09 [GMT+7]

Tăng cường dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chủ nhật, 28/02/2021 - 15:24'
(BLC) - Với dân số hơn 27 nghìn người, 11 dân tộc anh em cùng sinh sống, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Nậm Nhùn chú trọng làm tốt công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, nâng cao nhận thức người dân, thu được kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Cấp ủy, chính quyền huyện Nậm Nhùn nghiêm túc thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên về công tác dân vận. Trong đó, tập trung thực hiện Đề án “Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số các huyện biên giới tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016 - 2020” của tỉnh. Căn cứ các nội dung Đề án, UBND huyện chỉ đạo cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, đảng viên thực hiện tốt công tác dân vận tại địa phương, đơn vị mình. Đa dạng hóa hình thức tập hợp Nhân dân, hướng về cơ sở, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

Cán bộ, công chức, viên chức các cấp tăng cường nắm cơ sở; vận động đồng bào các dân tộc vươn lên giảm nghèo, thay đổi tập quán sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền, lực lượng vũ trang trong công tác dân vận với những nội dung thiết thực; cụ thể hóa xây dựng kế hoạch thực hiện dân vận gắn với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác dân vận trong tình hình mới.

Xã Mường Mô có 7 dân tộc anh em cùng sinh sống, với 9/10 bản tái định cư thủy điện Lai Châu. Chú trọng làm tốt công tác dân vận, giúp mọi mặt kinh tế - xã hội của xã sau tái định cư sớm ổn định, phát triển tích cực. Đến nay, đây là 1 trong 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện, có nhiều mô hình, dự án kinh tế nổi bật, thu nhập của người dân ở mức cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,04%.

Ông Trần Anh Đôn – Chủ tịch UBND xã Mường Mô cho biết: “Dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng, luôn được xã ưu tiên thực hiện nghiêm túc, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, hội nghị, hoạt động văn hóa, thể thao. Mỗi cán bộ, công chức, đảng viên luôn gương mẫu trong mọi phong trào, là tuyên truyền viên tích cực tại nơi mình sinh sống, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua công tác dân vận đã phát huy được khối đại đoàn kết, nội lực trong Nhân dân thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm”.

Đến nay, xã Mường Mô là điểm nhấn của huyện trong phát triển nghề nuôi trồng thủy sản và phát triển vùng cây ăn quả tập trung với 300 lồng nuôi cá trên lòng hồ thủy điện và hơn 76ha cây ăn quả các loại. Giữ vững các tiêu chí chuẩn nông thôn mới.

Người dân xã Mường Mô (huyện Nậm Nhùn) đầu tư nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Lai Châu, mang lại giá trị kinh tế.

Người dân xã Mường Mô (huyện Nậm Nhùn) đầu tư nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Lai Châu, mang lại giá trị kinh tế.

Nâng cao đời sống vùng đồng bào, huyện Nậm Nhùn tập trung vận động bà con phát triển kinh tế, thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chuyển đổi phương thức chăn nuôi thả rông sang chăn nuôi có chuồng trại, kiểm soát dịch bệnh cho đàn vật nuôi... Vận động, tổ chức cho Nhân dân vay vốn và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ “Hỗ trợ nông dân” và các chương trình, dự án hỗ trợ khác để phát triển kinh tế.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh rừng. 100% bản được giao rừng thực hiện tốt việc khoanh nuôi, tái sinh, trồng và bảo vệ rừng, có quy ước bảo vệ rừng. Công tác bảo vệ rừng chuyển biến tích cực, tình trạng phá rừng, cháy rừng, buôn bán lâm sản giảm đáng kể, kiểm soát chặt chẽ hơn. Qua đó, mức thu nhập của người dân dần nâng cao, thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 36,3% năm 2015 xuống còn 19,66% vào cuối năm 2020; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 28,7 triệu đồng (tăng 12,5 triệu đồng so với năm 2015).

Cấp ủy, chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động Nhân dân bảo tồn, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan. 100% bản xây dựng, thực hiện tốt quy ước, hương ước. Duy trì các lễ hội truyền thống của dân tộc: đua thuyền, lễ hội các dân tộc Cống, Mảng... Đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động Nhân dân tích cực bảo vệ chủ quyền biên giới, đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn, không di cư tự do, không tuyên truyền đạo trái pháp luật. An ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định, tình hình di cư tự do tại các xã biên giới giảm hằng năm. 3 xã biên giới (Trung Chải, Nậm Ban, Hua Bum) đã thành lập tổ tự quản đường biên, mốc giới gắn với giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương. Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn huyện chưa ghi nhận vi phạm về đường biên, mốc giới.

“Dân vận khéo việc gì cũng thành công”, thực hiện tốt hơn nữa phương châm đó, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền huyện Nậm Nhùn tiếp tục tăng cường, đa dạng hóa các hoạt động dân vận. Các tổ chức cơ sở chú trọng tập hợp đoàn viên, hội viên là người dân tộc thiểu số tham gia công tác dân vận, hướng các hoạt động về cơ sở, quan tâm thiết thực lợi ích của người dân.

Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Khoanh vùng, tích cực phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng
(BLC) - Hiện, huyện Tân Uyên có 14ha lúa vụ đông xuân nhiễm đạo ôn lá và 4ha ngô vụ xuân hè bị sâu keo mùa thu gây hại. Xác định đây là thời kỳ quan trọng quyết định năng suất, chất lượng cây...
Bí thư chi bộ tận tâm, gương mẫu
“Một trăm câu nói hay không bằng một việc làm tốt” - đây là kinh nghiệm quý mà Bí thư kiêm Trưởng bản Nà Ban (xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên) Tòng Văn Thành đã đúc rút sau 10 năm được chi bộ, bà...