Thứ bảy, 13/04/2024, 18:54 [GMT+7]

Tạo chuyển biến trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Thứ ba, 15/02/2022 - 08:01'
(BLC) - Nhờ triển khai hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Đảng bộ huyện Tam Đường tạo được chuyển sự biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Thực hiện Nghị quyết, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 55-KH/HU, ngày 19/12/2016 chỉ đạo các chi, đảng bộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội trên địa bàn huyện tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đảng bộ huyện tổ chức 50 hội nghị học tập, 158 buổi tuyên truyền cho 14.736 cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Sau khi học tập Nghị quyết Trung ương 4, hàng năm, các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng; tỷ lệ đảng viên vi phạm giảm; ý thức tự giác, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên nâng cao.

Đồng chí Cao Trang Trọng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tam Đường khẳng định: “Hàng năm, các chi, đảng bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 nhằm chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Các TCCSĐ nghiêm túc đánh giá, xếp loại đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Đảng viên nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương”.

Chi bộ Công an xã Sơn Bình đánh giá đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. 

Chi bộ Công an xã Sơn Bình đánh giá đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. 

Hiện nay, Đảng bộ huyện có 51 TCCSĐ, trong đó, 16 đảng bộ, 35 chi bộ với 2.704 đảng viên. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4. Các chi, đảng bộ trực thuộc kiểm điểm đảng viên theo đúng quy trình nhằm đánh giá những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong đó, tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và hướng khắc phục. Hầu hết, cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc cam kết, không vi phạm 27 biểu hiện, giữ gìn được phẩm chất, đạo đức cách mạng, có ý thức rèn luyện, tu dưỡng, có tinh thần đấu tranh phòng chống tham nhũng, không xa hoa, lãng phí, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi nhiệm vụ. Một số Đảng bộ xã triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, như: Sơn Bình, Hồ Thầu, Bản Bo và Bình Lư…

Đồng chí Phàn Ngọc Tải - Bí thư Chi bộ bản Xin Chải (xã Giang Ma) tâm sự: “Là người đứng đầu Chi bộ bản Xin Chải, thời gian qua, tôi nghiêm túc quán triệt đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 bảo đảm thiết thực, phù hợp. Tại các buổi sinh hoạt thường kỳ, tôi nhận xét, đánh giá đảng viên dân chủ, đoàn kết, xây dựng, phát huy tinh thần trách nhiệm thẳng thắn, đi sâu vào trọng tâm, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4. Năm qua, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”.

Nhiều năm qua, Đảng bộ xã Bản Hon triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4. Đảng bộ quan tâm lãnh đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên dân tộc thiểu số. Đến nay, Đảng bộ có 189 đảng viên sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc. Không chỉ nâng cao chất lượng sinh hoạt, Đảng bộ luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành tốt 19 điều đảng viên không được làm. Qua đó, phát hiện sớm những tồn tại, hạn chế, yếu kém và khắc phục kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên. 

Với kết quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 có thể khẳng định, Đảng bộ huyện Tam Đường không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng viên tích cực tu dưỡng lập trường tư tưởng vững vàng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng địa phương vững mạnh.

Năm 2021, Đảng bộ huyện Tam Đường có 100% TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó, 7 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 40 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 3 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ. Toàn huyện có 2.407 đảng viên (chiếm 89%) hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Huyện ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân loại chất lượng Đảng bộ huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Yêu cầu TikTok rà soát, ngăn chặn livestream có dấu hiệu lừa đảo
Liên quan đến một số tài khoản livestream trên nền tảng TikTok kêu gọi người dùng sang ứng dụng ngoài và có dấu hiệu lừa đảo, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Bộ đã yêu cầu TikTok khẩn...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...