Thứ tư, 17/07/2024, 22:58 [GMT+7]

Kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thứ bảy, 30/12/2023 - 11:38'
(BLC) - Bảo đảm kiểm soát hiệu quả, bền vững dịch Covid-19 để bảo vệ tối đa sức khoẻ của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, trong đó có Kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị căn cứ diễn biến thực tế tình hình dịch bệnh, thực hiện báo  cáo, tham mưu UBND tỉnh công bố dịch và công bố hết  dịch  theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống  dịch Covid-19 các cấp phù hợp với việc đáp ứng tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế chủ trì phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai Kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh Covid-19 giai đoạn 2023 -2025 đáp ứng hiệu quả với các tình huống dịch. Xây dựng và triển khai Kế hoạch sử dụng vắc xin  phòng Covid-19 phù  hợp theo đối tượng, lịch tiêm chủng; lồng ghép tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 vào chương trình tiêm chủng thường xuyên.

x

Cán bộ xã Nùng Nàng (huyện Tam Đường) treo bức tranh tuyên truyền về cách phòng chống dịch Covid-19.

Kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết những ảnh hưởng do Covid-19 trong thực  hiện  các  dịch  vụ y  tế cơ bản như: công tác tiêm chủng  mở rộng,  công  tác  dinh dưỡng, phòng chống các bệnh không lây nhiễm và các biểu hiện hậu Covid-19... Chỉ đạo  triển  khai  thực hiện chính sách liên quan đến thanh  toán  chi  phí khám chữa bệnh Covid-19 khi chuyển từ nhóm A sang nhóm B.

Công tác chuyên môn: Công tác giám sát: Theo dõi, cập nhật sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh; dự báo, cung cấp kịp thời các thông tin về tình hình dịch bệnh. Triển khai lồng ghép hoạt động giám sát Covid-19 vào hệ thống giám sát tác nhân  gây  bệnh  truyền  nhiễm  nói chung, đường  hô  hấp  và  giám  sát  viêm  phổi nặng do vi rút (SVP) nói riêng, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế và các đơn vị liên quan giám sát đặc điểm di truyền của vi rút SARS-CoV-2 để theo dõi các biến thể của vi rút. Thực  hiện đánh giá nguy cơ định kỳ và đột  xuất, triển khai kịp thời, hiệu quả các đáp ứng trong phòng, chống dịch tương ứng với các mức nguy cơ. Triển khai hướng dẫn giám sát và phòng, chống dịch Covid-19 đến toàn thể các địa phương, đơn vị để chủ động phòng, chống dịch.

Công tác điều trị: Bảo đảm năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực tại các cơ sở khám, chữa bệnh để sẵn sàng thực hiện thu dung, điều trị phù hợp với tình hình thực tế dịch bệnh tại địa phương. Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm  khuẩn,  phòng  lây nhiễm hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong các cơ sở y tế, chú trọng bảo vệ người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao (như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi, người bệnh hồi sức tích cực, thận nhân tạo...). Triển khai thực hiện các hoạt động về quản lý, chăm sóc, điều trị và hỗ trợ người mắc có nguy cơ chuyển nặng ngay tại cộng đồng và tuyến y tế cơ sở; theo dõi và kịp thời điều trị các biến chứng sau khi mắc Covid-19.

Tổ chức phổ biến về hướng dẫn chẩn đoán và điều  trị Covid-19, hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám chữa bệnh; tiếp tục theo dõi, rà soát, cập nhật theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn phù hợp với tình hình mới. Rà soát, thống kê, điều chỉnh nhu cầu trang thiết bị y tế, hồi sức bao gồm máy móc, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, thuốc thiết yếu, phương tiện phòng hộ cá nhân, oxy y tế... phục vụ cho phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình mới.

Tiêm vắc xin: xây dựng và triển khai kế hoạch sử dụng vắc xin phòng chống Covid-19 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Triển khai lồng ghép tiêm vắc xin Covid-19 vào buổi tiêm chủng thường xuyên tại các cơ sở y tế hoặc tổ chức  tiêm chủng chiến dịch phù  hợp với thực tế triển khai tại tỉnh.

Dự phòng cá nhân: Khuyến khích người dân thực hiện 2K (Khẩu trang - Khử khuẩn), đeo khẩu trang tại nơi đông người, trên các phương  tiện giao  thông  công  cộng;  tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế. Tuyên  truyền,  khuyến cáo thường  xuyên vệ sinh  tay  bằng  xà  phòng  với nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn thông thường, đặc biệt sau khi tiếp xúc với bề mặt nghi nhiễm, ho, hắt hơi. Định  kỳ vệ sinh bề mặt nơi ở,  sinh  hoạt,  làm  việc. Khuyến  cáo  những trường  hợp nghi mắc bệnh/mắc bệnh nhẹ hạn chết tiếp xúc  với người  khác và tự cách ly hạn chế lây lan.

Công tác truyền thông: Chủ động, thường  xuyên  theo  dõi  cập  nhật để thông  tin  về tình  hình  dịch bệnh Covid-19  trên  thế giới, trong nước  và  tại địa phương cho người  dân  biết, không hoang mang, lo lắng nhưng cũng không chủ quan, lơ là. Truyền thông nguy cơ và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người dân hiểu và biết cách tự phòng bệnh. Truyền  thông tiêm  vắc  xin  phòng  Covid-19 đầy đủ theo hướng  dẫn của chuyên môn của Bộ Y tế. Định hướng cơ quan thông tin, báo chí trong các hoạt động  truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo kịp thời hiệu quả.

Tập  huấn,  cập  nhật  về các hướng  dẫn  chuyên  môn như giám sát phòng, chống dịch Covid-19; chẩn đoán và điều trị Covid-19; phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám chữa bệnh... theo quy định của Bộ Y tế.

Triển  khai  công  tác  hỗ trợ chuyên môn giữa các đơn vị y  tế trên địa  bàn trong việc hướng dẫn chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật.

Công nghệ thông tin: Tiếp  tục  thực  hiện ứng  dụng  công  nghệ thông  tin  trong  quản  lý,  báo  cáo, thống kê ca bệnh, xét nghiệm, tiêm vắc xin; tư vấn, điều trị, đào tạo từ xa và chia sẻ thông tin về giám sát dịch bệnh, tiêm vắc xin, xét nghiệm, điều trị... phục vụ phòng, chống dịch. Triển khai ứng dụng dữ liệu dân cư, tài khoản định danh điện tử trong công tác quản lý ca bệnh.

Công tác hợp tác, phối hợp: Tiếp  tục  phối  hợp  thực  hiện  các  hoạt động  chia  sẻ thông  tin về tình  hình dịch,  vắc  xin,  thuốc điều  trị và  các  biện  pháp  phòng,  chống  dịch  với các cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế và các tổ chức quốc tế theo quy định. Phối hợp tham gia triển khai các hoạt động hợp tác về phát triển công nghệ sản xuất thuốc, vắc xin theo quy định (nếu có). Phối hợp với các cơ quan chuyên môn nghiên cứu khoa học về dịch tễ học, giám sát sự tiến hóa, biến chủng của tác nhân gây bệnh.

Công tác hậu cần: Bảo đảm sẵng sàng thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị phù hợp với tình hình dịch để phục vụ kịp thời công tác phòng chống dịch. Đảm  bảo cơ số giường  bệnh, giường điều  trị tích  cực, khu  vực điều  trị Covid-19 tại tuyến huyện, tuyến tỉnh.

Nghiên cứu, xây  dựng  và  ban  hành  các  chính  sách  về xã  hội  hóa  trong phòng, chống dịch. Xây  dựng, đề xuất,  ban  hành  các  chế độ chính sách đãi ngộ phù  hợp với những người làm nhiệm vụ y tế dự phòng, y tế cơ sở, người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch tại địa phương theo các hướng dẫn của Trung ương.

Trong trường  hợp  dịch  Covid-19 có  biển  thể mới  nguy  hiểm,  bùng  phát trên diện rộng thì thực hiện Phương án đảm bảo công tác y tế trong tình huống dịch Covid-19 có  biển  chủng  mới  nguy  hiểm,  bùng  phát  mạnh  trên  diện  rộng, vượt quá khả năng đáp ứng của hệ thống y tế, phương án sẽ được cập nhập, điều chỉnh cho phù hợp đáp ứng hiệu quả với tình hình dịch bệnh.

Tất cả hệ thống chính trị và mỗi người dân cần nỗ lực vào cuộc nhằm mục tiêu: Giảm số mắc Covid-19,  hạn  chế đến  mức  thấp  nhất  số ca  bệnh  chuyển nặng và tử vong do Covid-19. Đảm bảo việc quản lý bệnh Covid-19 bền vững cùng với các bệnh truyền nhiễm khác.

K.O

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Vươn lên từ lầm lỡ
Từng là chủ một doanh nghiệp thế nhưng chỉ vì một phút tin người, anh Bùi Văn Công ở thôn Tây Sơn (xã Mường So, huyện Phong Thổ) đã vướng vào vòng lao lý và trả giá bằng bản án 3 năm tù giam. Sau...
Chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” vẫn tiếp diễn
Chiêu trò mời chào, tuyển cộng tác viên làm việc online nhưng thực chất là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ rồi lừa đảo vẫn tái diễn.