Thứ sáu, 25/09/2020, 06:28 [GMT+7]

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV thành công tốt đẹp

Thứ sáu, 10/07/2020 - 21:33'
(BLC) - Hôm nay (10/7), Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV tiếp tục chương trình làm việc, thực hiện công tác cán bộ, thảo luận tại hội trường, biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp và tiến hành bế mạc.

HĐND tỉnh đã tiến hành thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền. Trong đó, miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Lê Văn Thăng - nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội do nghỉ chế độ hưu trí; bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, kết quả các ông: Mai Văn Thạch - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Văn Nghiệp - Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Viết Giang - Giám đốc Công an tỉnh được bầu là Ủy viên UBND tỉnh với số phiếu tín nhiệm cao.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp, đại biểu được nghe báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 12 đến trước Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh và kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát của các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020; báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các tổ đại biểu. Theo đó, đã có 25 lượt ý kiến thảo luận tại tổ tham gia vào các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Trong đó, đa số ý kiến nhất trí với báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng cần làm rõ các nội dung: chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2019, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng do dịch tả lợn Châu phi năm 2019, hỗ trợ lực lượng công an, quân đội tham gia phòng chống dịch Covid-19 còn chậm; một số xã sau khi được công nhận nông thôn mới chưa thực sự quan tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn; việc tái đàn lợn gặp nhiều khó khăn do giá lợn giống cao, nguồn giống cung cấp cho thị trường còn ít…

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu tập trung xoay quanh các vấn đề: khó khăn trong liên kết sản xuất nông nghiệp, bao tiêu sản phẩm; tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh tăng đột biến; phát triển chương trình “Mỗi địa phương một sản phẩm” (OCOP); thu hút doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất nông nghiệp; công tác đào tạo nghề… Các đại biểu cũng đề nghị UBND tỉnh rà soát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách về hỗ trợ phát triển nông nghiệp;s dụng hiệu quả đất rừng, đưa các loại cây trồng phù hợp để khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Sau khi xem xét, thảo luận, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành biểu quyết thông qua 13 nghị quyết của kỳ họp. Trong đó có nhiều nghị quyết liên quan đến chế độ chính sách như: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học, THCS ở các xã khu vực II không được hưởng chế độ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh; Quy định mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ từ 24 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức người lao động được cử đến làm nhiệm vụ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Lai Châu…

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị Quyết

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tham gia tích cực, trí tuệ, tâm huyết của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan trong quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp.

Để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế năm 2020, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: UBND tỉnh, các cấp, ngành tập trung chỉ đạo thực hiện đạt ở mức cao các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra năm 2020, tập trung lãnh, chỉ đạo hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh thu ngân sách, quản lý chặt chẽ, hạn chế phát sinh mới các khoản nợ đọng thuế. Chuẩn bị tốt các điều kiện, đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ngay từ đầu năm học, đảm bảo đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ năm học 2020 - 2021. Tiếp tục chủ động nắm tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới…

Đồng chí khẳng định, Kỳ họp 14 HĐND tỉnh đã thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết bảo đảm phù hợp nhiệm vụ, quyền hạn và yêu cầu thực tiễn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, các ban HĐND, UBND tỉnh, các cấp, ngành triển khai kịp thời, nghiêm túc các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, tích cực thực hiện, góp phần sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Sau kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp đến cử tri, tiếp thu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh đến HĐND, UBND, các cơ quan liên quan giải quyết. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND, tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ quyền hạn, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động theo luật định.

13 Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp 14, HĐND tỉnh khóa XIV

1. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vực II không được hưởng chế độ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

2. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ từ 24 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

3. Nghị quyết sáp nhập, đặt tên bản thuộc các huyện Nậm Nhùn, Tân Uyên.

4. Nghị quyết đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Lai Châu và thị trấn các huyện: Phong Thổ, Tam Đường, Nậm Nhùn.

5. Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

6. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức người lao động được cử đến làm nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu.

7. Nghị quyết thông qua Danh mục các công trình, dự án phát sinh, bổ sung vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh.

8. Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020.

9. Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên (giai đoạn 2).

10. Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

11. Nghị quyết phê chuẩn các nội dung Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với UBND tỉnh giải quyết các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.

12. Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

13. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021.

 

Nhóm P.V

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Xử lý rác thải: Câu chuyện chưa bao giờ hết “nóng”
Theo thống kê của Bộ Xây dựng, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt của cả nước là khoảng 16 triệu tấn/năm, ước tính mỗi năm tăng thêm 10%. 70% số rác thải này được xử lý bằng hình thức chôn lấp,...
Người nâng tầm vị thế ngành Tư pháp Lai Châu
Là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tư pháp và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Tư pháp trong thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý...
Giải pháp nào để đất “nhả vàng”?
Làm thế nào để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, để đất có thể “nhả vàng”, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân đang là vấn đề cấp ủy, chính quyền xã Trung Đồng (huyện Tân...