Chủ nhật, 18/04/2021, 06:25 [GMT+7]

Vượt lên gian khó, gặt hái thành công

Thứ hai, 20/07/2020 - 16:58'
Là huyện mới thành lập (2013), xuất phát điểm thấp nhất tỉnh nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và Nhân dân các dân tộc huyện Nậm Nhùn, đến nay đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Hệ thống chính trị ở cơ sở được xây dựng đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ; kinh tế có bước chuyển vững chắc, các lĩnh vực xã hội được chăm lo, an ninh trật tự bảo đảm, chủ quyền biên giới được giữ vững. Trên địa bàn huyện đang dần hình thành các vùng kinh tế trọng điểm là đòn bẩy đưa Nậm Nhùn ra khỏi tình trạng huyện nghèo.

Là huyện biên giới, miền núi, Nậm Nhùn có 6/10 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Địa hình bị chia cắt phức tạp trong khi kết cấu địa chất nhiều vùng yếu, nguy cơ sạt trượt cao; đa số đất sản xuất của Nhân dân phân bố ở địa hình dốc, diện tích sản xuất tập trung ít trong khi tập quán canh tác còn lạc hậu, một bộ phận dân cư chưa tự giác phấn đấu vươn lên dẫn tới tỷ lệ hộ nghèo cao. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở có nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, lợi dụng những vấn đề còn tồn tại, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để chống phá, kích động Nhân dân, tiềm ẩn những nguy cơ mất ổn định.
Với quyết tâm chính trị rất cao, huyện Nậm Nhùn đã có những lộ trình, bước đi phù hợp để tháo gỡ khó khăn, tiến những bước vững chắc trong công cuộc đưa huyện đi lên. Xác định, xây dựng Đảng là then chốt, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Nậm Nhùn đặc biệt chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong nhiệm kỳ đã có gần 7.700 lượt cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc được đào tạo, bồi dưỡng. Các tổ chức cơ sở đảng được kiện toàn, thành lập mới (đã tăng 12 tổ chức cơ sở đảng), kết nạp mới 674 đảng viên bảo đảm chất lượng, đúng đối tượng. Song song với đó, công tác kiểm tra, giám sát được Huyện ủy chỉ đạo quyết liệt. Từ công tác này đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và khuyết điểm để các đối tượng được kiểm tra, giám sát nhận ra những thiếu sót để khắc phục, sửa chữa. Nhiệm kỳ qua, đã kiểm tra 258 lượt tổ chức đảng, 3.125 đảng viên, giám sát 163 tổ chức đảng, 292 đảng viên; nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng, triển khai có hiệu quả.

Đồng chí Lò Văn Cương - Bí thư Huyện ủy Nậm Nhùn trao đổi với đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Trung Chải.

Đồng chí Lò Văn Cương - Bí thư Huyện ủy Nậm Nhùn trao đổi với đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Trung Chải.

Một trong những nhiệm vụ được Đảng bộ huyện đặc biệt chú trọng là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo Bác với nhận diện các biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được đưa vào các buổi sinh hoạt chi bộ để kiểm điểm, đánh giá. Triển khai nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với kiểm điểm hằng năm, đồng thời, chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Cùng với đó, công tác dân vận cũng được huyện làm khá tốt. Những tâm tư, nguyện vọng của người dân được lắng nghe, giải quyết thấu đáo, những chủ trương, chính sách được truyền tải đến người dân một cách dung dị, gần gũi, đơn giản, bởi vậy công tác dân vận đã giúp huyện Nậm Nhùn giải quyết được nhiều vấn đề tồn tại ở cơ sở, xây dựng mối quan hệ giữa Đảng - Dân ngày càng khăng khít.
Nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng, huyện Nậm Nhùn đã có sự phát triển đáng mừng về mọi mặt. An ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững đặc biệt là an ninh nông thôn, an ninh biên giới. Trong nhiệm kỳ, không có vụ việc nổi cộm nào về an ninh trên địa bàn, đó là tiền đề vững chắc để huyện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, kiện toàn, bước đầu đi vào hoạt động hiệu quả. Những kết quả tổng quan đó đã góp phần mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của huyện. Đến nay, kinh tế - xã hội của huyện có bước tiến đáng mừng và nhất là có sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu nền kinh tế. Tỷ trọng ngành nông nghiệp chỉ còn 18,7%, trong khi ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm tới 64,5% nền kinh tế. Huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trung bình mỗi xã đạt 14,1 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thu nhập của người dân nâng lên 28,5 triệu đồng/người/năm (tăng 2,1 lần so với năm 2015). Vùng kinh tế động lực dọc sông Đà được hình thành. Những năm qua, tình trạng vi phạm các quy định về bảo vệ rừng đã giảm rõ rệt do làm tốt công tác bảo vệ rừng.
Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên, đặc biệt là với học sinh dân tộc Mảng. Huyện đã có riêng Đề án số 1302/ĐA-UBND thúc đẩy chất lượng giáo dục trong đồng bào dân tộc Mảng. Đến nay, chất lượng kết quả học tập của các em học sinh dân tộc Mảng tiến bộ rõ rệt, nhận thức của các bậc phụ huynh cũng được nâng lên. Đáng mừng nhất là tỷ lệ học sinh khá, giỏi bậc trung học cơ sở (THCS) là 42%, không có yếu kém. Bên cạnh đó, giáo dục đại trà cũng có kết quả đáng ghi nhận: huyện đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập THCS mức độ 2.
Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Nậm Nhùn đề ra mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, truyền thống đoàn kết các dân tộc, huy động các nguồn lực phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo môi trường thuận lợi, thu hút đầu tư nhằm khai thác hiệu quả, hợp lý tiềm năng, lợi thế để từng bước tạo sản phẩm nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Phát triển có bước đi, lộ trình phù hợp, phấn đấu đưa Nậm Nhùn ra khỏi tình trạng huyện nghèo...
Để đạt được mục tiêu trên, huyện Nậm Nhùn đặt ra 10 chỉ tiêu chủ yếu, 9 nhiệm vụ lớn và nhất là đề ra 2 chương trình trọng điểm đó là phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Huyện cũng đề ra 7 giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền quán triệt Nghị quyết Đại hội phù hợp với từng địa bàn, dân tộc. Tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ mạnh mẽ, hiệu quả của các cấp, các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của huyện. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Phát huy hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; chỉ đạo, điều hành cương quyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhưng linh hoạt, phù hợp với tình hình địa phương, cơ sở...
Nhiệm kỳ 2015-2020 đã khép lại với những bước tiến vững chắc và đáng mừng của huyện Nậm Nhùn. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự đoàn kết đồng lòng của cán bộ, chiến sỹ, đảng viên và Nhân dân, tin rằng nhiệm kỳ mới huyện Nậm Nhùn sẽ gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa để phấn đấu đưa huyện ra khỏi tình trạng huyện nghèo.

Lò Văn Cương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nậm Nhùn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Tiềm ẩn nguy cơ sạt lở
Nơm nớp lo sợ là tâm lý chung của các hộ dân đang sinh sống dưới khu vực có nguy cơ sụt lún cao tại bản Nậm Chà (xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn). Những khối đất đá có thể sạt trượt bất cứ lúc nào,...
Chị Lanh dám nghĩ, dám làm
Với đức tính cần cù, chịu khó và không ngừng tìm tòi, học hỏi, chị Nguyễn Thị Lanh - khu 5, thị trấn Sìn Hồ (huyện Sìn Hồ) vươn lên phát triển kinh tế bằng nghề làm đậu phụ, chăn nuôi lợn.