Thứ bảy, 22/06/2024, 07:36 [GMT+7]

“Ngọn đuốc soi đường”

Chủ nhật, 20/08/2023 - 09:50'
(BLC) – Đó là chủ đề của Chương trình nghệ thuật được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tối ngày 19/8 chào mừng kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 – 2023); kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023), hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu.

Dự chương trình có các đồng chí: Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; đông đảo cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Đông đảo khán giả theo dõi và đón nhận chương trình nghệ thuật.

Đông đảo khán giả theo dõi chương trình nghệ thuật.

Đề cương văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Trường Chinh soạn thảo, được công bố năm 1943 là một văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cách mạng, kháng chiến, chỉ ra con đường vận động, phát triển của nền văn hóa mới Việt Nam. Tháng 2/1943, Đảng ta ban hành Đề cương về văn hóa Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo và được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tại Võng La (Đông Anh, Phúc Yên).

Trong 80 năm qua, những nội dung, giá trị cốt lõi của Đề cương được Đảng ta không ngừng kế thừa, vận dụng và phát triển, từng bước hoàn thiện tư duy lý luận và nâng cao năng lực lãnh, chỉ đạo thực tiễn trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.

Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 được ví như tuyên ngôn, cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về văn hóa và cách mạng, có ý nghĩa khai sáng, mở đường cho cách mạng Việt Nam, nhất là lĩnh vực tư tưởng văn hóa, định hình những quan điểm, nguyên tắc cơ bản cho thời kỳ đó và tiếp tục được bổ sung, phát triển trong nhiều năm tiếp theo.

Tiết mục "Lời Đảng - lời hiệu triệu trái tim" trong Chương trình nghệ thuật.

Tiết mục "Lời Đảng - lời hiệu triệu trái tim" trong Chương trình nghệ thuật.

Văn hóa đã đi sâu vào tiềm thức của nhân dân, đi vào đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt Nam, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch đã được tỉnh Lai Châu chú trọng đầu tư trong những năm qua, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế của đồng bào các dân tộc.

Ở nơi địa đầu Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc cùng đoàn kết thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, hội nhập sâu rộng.

Tiết mục múa "Hội mừng khăn mới" mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Lự.

Tiết mục múa "Hội mừng khăn mới" mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Lự.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 phần với 15 tác phẩm ca, múa, nhạc, nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, quê hương, đất nước. Đặc biệt chương trình nghệ thuật với những tác phẩm là những bài ca, điệu múa mang đậm nét văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh được đông đảo khán giả theo dõi và đón nhận.  

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Agribank Chi nhánh Lai Châu: Ngăn chặn lừa đảo và bảo vệ khách hàng
(BLC) - Nhằm ngăn chặn tình trạng lừa đảo xảy ra với khách hàng của mình, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (Agribank) Chi nhánh tỉnh Lai Châu đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm phòng...
Cháy mãi “lửa nghề”
Tuy chức danh nghề nghiệp không phải nhà báo chuyên nghiệp, nhưng với tôi, “lửa nghề” đã khiến anh dốc sức cống hiến cho nghề báo với những tác phẩm chất lượng, thông tin hữu ích cho bạn đọc,...
Cảnh báo ngộ độc thực phẩm đóng gói sẵn
Bước vào mùa hè, thời tiết oi bức kèm theo độ ẩm cao chính là điều kiện lý tưởng để các loại vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn trong đường tiêu hóa phát triển nhanh chóng.