Thứ tư, 19/01/2022, 18:49 [GMT+7]

Bồi dưỡng chính trị và kiến thức quốc phòng, an ninh hè năm 2021

Thứ năm, 05/08/2021 - 14:38'
(BLC) - Sáng nay (5/8), Ban Chỉ đạo bồi dưỡng chính trị và kiến thức quốc phòng, an ninh hè năm 2021 thành phố Lai Châu tổ chức lớp Bồi dưỡng chính trị và kiến thức quốc phòng, an ninh hè cho đội ngũ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên các trường học theo hình thức trực tuyến tại 34 điểm cầu ở các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Trong thời gian 2 ngày (5 - 6/8), các học viên được học tập, nghiên cứu 4 chuyên đề: giới thiệu khái quát những nội dung cơ bản, điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết Đại Hội XIII của Đảng, trong đó quán triệt sâu những nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục và tào tạo; Kết luận số 112-KL/TU, ngày 3/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn”.

Thông tin thời sự nổi bật trong tỉnh, trong nước và quốc tế 6 tháng đầu năm 2021; thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam: về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Trần Đình Tiến – Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu nhấn mạnh: qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên các trường nắm vững cơ bản, điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2021, góp phần nâng cao nhận thức, giữ vững bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin và ý thức trách nhiệm, vận dụng sáng tạo, phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, yêu cầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan để quản lý và tổ chức bồi dưỡng đảm bảo kế hoạch, mục tiêu đề ra; duy trì đảm bảo quân số, nề nếp, nâng cao chất lượng học của các học viên tham gia bồi dưỡng; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các điểm cầu. Các đồng chí giảng viên nghiên cứu chuyên sâu về các nội dung, chuyên đề được phân công, lựa chọn những nội dung cơ bản cốt lõi và thực sự thiết thực, phù hợp để truyền đạt. Các đồng chí học viên nghiêm túc chấp hành các nội quy của lớp bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập với tinh thần cầu thị cao; tiếp thu nghiêm túc, vận dụng sáng tạo các nội dung được bồi dưỡng vào thực tiễn công tác đề nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ năm học mới…

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Chống biến đổi khí hậu: Thực tế hay mơ hồ?
Trong suốt cả năm 2021, một loạt báo cáo mới đều đặn được Liên hợp quốc cùng các tổ chức quốc tế khác đưa ra đã củng cố một thông điệp rõ ràng: Biến đổi khí hậu do con người gây ra là một mối đe...
Nghị lực vượt khó của chị Dự
Không khuất phục trước hoàn cảnh, bằng nghị lực và ý chí vươn lên, chị Mào Thị Dự - hội viên phụ nữ ở bản Mường Mô 1, xã Mường Mô (huyện Nậm Nhùn) thoát nghèo, trở thành điển hình của tổ chức hội...
Tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến đời sống xã hội, đặc biệt ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và mối quan hệ xã hội của trẻ em. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư,...