Thứ bảy, 20/04/2024, 18:09 [GMT+7]

 Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số

Thứ sáu, 01/03/2024 - 16:55'
Xác định rõ tầm quan trọng của việc chuyển đổi số, với quyết tâm cao trong thực hiện các phong trào thi đua gắn với chuyển đổi số, trong những năm qua, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đã có nhiều đóng góp quan trọng, tích cực, chủ động phối hợp với Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh truyền tải thông điệp thi đua tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác hằng năm, để phát huy tinh thần lao động sáng tạo của toàn thể đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động.

Tăng cường quán triệt, phổ biến, tuyên truyền về sự cấp thiết của chuyển đổi số, đáp ứng xu thế bùng nổ công nghệ thông tin gắn với công tác cải cách hành chính, công nghệ số và việc thực hiện các phong trào thi đua. Qua đó góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ.

b

Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi trao giải Nhất tại Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2023 cho đội thi Văn phòng UBND tỉnh.

Theo đó, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đã quán triệt, phổ biến đến các phòng, ban, trung tâm và toàn thể đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan bám sát nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu, học tập, nắm chắc các quy định của Trung ương, của tỉnh về Chuyển đổi số. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và nhiều văn bản chỉ đạo khác về thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.

Triển khai các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số của tỉnh, đã hoàn thiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin giải quyết thủ tucvj hành chính (TTHC) tỉnh đảm bảo theo quy định với giao diện thân thiện, dễ tiếp cận và sử dụng, kết nối với 9 cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện TTHC theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Xây dựng, vận hành hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Lai Châu; tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Công tác cải cách TTHC, trọng tâm là đơn giản thủ tục, giảm thời gian giải quyết TTHC: Hiện nay đã triển khai và cung cấp 1.916 dịch vụ công, trong đó có trên 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (toàn trình) được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; công bố, công khai, đồng bộ các danh mục TTHC đảm bảo theo quy định; thực hiện tin học hóa, cập nhật, chỉnh sửa quy trình giải quyết TTHC đảm bảo kịp thời trong công tác tiếp nhận và xử lý TTHC trên môi trường điện tử. Đến nay, theo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp[1], tỉnh Lai Châu đang xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng nâng cao các chỉ số CCHC của tỉnh quá các năm: Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tăng liên tục trong 03  năm gần đây và cải thiện rõ rệt về vị trí, đến năm 2022 xếp hạng 24/63 tỉnh, thành phố (tăng 14 bậc so với năm 2020); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2022 xếp hạng 27/63 tỉnh, thành phố (tăng 29 bậc so với năm 2020)…

Việc thực hiện chuyển đổi số tại Văn phòng UBND tỉnh: Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của cơ quan. Quan tâm xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, Chính quyền số với mục tiêu đề ra là 90% tỷ lệ hồ sơ công việc được đoàn viên, công chức, viên chức xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ thuộc phạm vi bí mật nhà nước); kết quả đạt được 99,9%, vượt mục tiêu đề ra. Thực hiện nghiêm túc việc giải quyết hồ sơ công việc trên môi trường mạng; việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước theo quy định, từ tháng 6/2021-20/5/2023 tổng số văn bản đến là 60.655 trong đó hoàn toàn điện tử là 57.772; song song văn bản giấy - điện tử là 2.883; tổng số văn bản đi là 20.626, trong đó hoàn toàn điện tử là 20.622.

Kết quả việc chuyển đổi số trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công: 100% TTHC được niêm yết công khai theo quy định; trang bị đầy đủ thiết bị kỹ thuật để giải quyết TTHC trên môi trường điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp, giúp công dân có thể nhanh chóng tiếp cận, tra cứu đầy đủ các thông tin và quy trình, kết quả giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Ngoài ra, còn có cán bộ của Mặt trận Tổ quốc, Thanh tra và hệ thống camera giám sát toàn bộ quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Trung tâm bảo đảm tính công khai, minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, CĐCS Văn phòng UBND tỉnh đã góp phần không nhỏ thực hiện hiệu quả Chương tình Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, BCH Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh xác định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trong tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ Chuyển đổi số; trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động về quan điểm, mục tiêu, lộ trình, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số và công tác cải cách hành chính theo các quy định của Trung ương, của tỉnh. Chỉ đạo đoàn viên công đoàn luôn chủ động nghiên cứu, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số theo chỉ đạo của Trung ương, nhằm chuyển đổi hiệu quả hoạt động quản lý điều hành của các cấp chính quyền dựa trên cơ sở dữ liệu và công nghệ số, góp phần tiếp tục nâng cao các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách hiệu quả, thiết thực; chú trọng thực hiện tốt Đề án 06, đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm thay đổi thói quen sử dụng hồ sơ giấy sang sử dụng hồ sơ điện tử, thay đổi tư duy từ “làm thay, làm hộ” sang hỗ trợ, hướng dẫn để nâng cao kỹ năng số, từng bước hình thành Công dân số, Xã hội số.

Phát động phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực, chủ động nghiên cứu, học tập nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Chú trọng việc sơ kết, tổng kết định kỳ, nhằm phát huy những kết quả đạt được, đánh giá những hạn chế, khó khăn và rút ra kinh nghiệm thực tiễn, đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để từ đó tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.

M.N

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...