Thứ năm, 29/02/2024, 01:00 [GMT+7]

Công tác truyền thông - “chìa khóa” để đưa chính sách BHXH vào cuộc sống

Thứ hai, 14/08/2023 - 14:05'
BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 2535/BHXH-TT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về kiến nghị “tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật cho Nhân dân như chính sách về BHXH… để người dân hiểu và đồng thuận thực hiện” của cử tri thành phố Hà Nội tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Theo đó, công tác truyền thông chính sách BHXH được Ngành BHXH xác định là “chìa khóa” để đưa chính sách vào cuộc sống. Trong những năm qua, Ngành BHXH Việt Nam đã đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cung cấp kịp thời, chính xác, đầy đủ thông tin về chính sách BHXH, bảo đảm người dân có thể tiếp cận dễ dàng mọi thông tin về chính sách, góp phần nâng cao nhận thức về BHXH của mọi tầng lớp Nhân dân.

Bám sát chỉ đạo, tích cực đổi mới hướng tới hiệu quả truyền thông

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách BHXH; Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới toàn diện, nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền BHXH;… nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH, BHXH Việt Nam đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để triển khai hiệu quả công tác truyền thông chính sách BHXH. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2022, do tác động bởi việc tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu (tăng hơn gấp đôi) do tăng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/1/2021; tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm và thu nhập của người lao động, việc phát triển người tham gia BHXH (nhất là BHXH tự nguyện), BHXH Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thông tin, truyền thông trong toàn Ngành đảm bảo tính kịp thời, chủ động, gắn với phát triển hiệu quả người tham gia BHXH.

Công tác truyền thông - “chìa khóa” để đưa chính sách BHXH vào cuộc sống. Ảnh minh hoạ

Nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông chính sách BHXH tiếp tục được đổi mới theo hướng đảm bảo thiết thực, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt phù hợp với đặc điểm từng vùng miền, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, tâm lý từng nhóm dân cư, người lao động; kết hợp giữa hình thức truyền thông trực tiếp và trực tuyến; chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức, phương pháp truyền thông hiện đại, đa phương tiện, trên môi trường Internet; góp phần để các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân hiểu đúng, đầy đủ hơn về chính sách BHXH và đưa chính sách thực sự đi vào cuộc sống với việc để “dân biết, dân tin và dân tham gia BHXH”....

BHXH Việt Nam đã phối hợp với các: Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội triển khai đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả, sáng tạo nhiều hình thức truyền thông chính sách BHXH, phát huy được thế mạnh của từng đơn vị; cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về BHXH, BHYT, các tuyến tin bài, phóng sự chuyên sâu… nâng cao tính kịp thời và định hướng của luồng thông tin về các chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, công tác truyền thông chính sách BHXH tại các địa phương đã được BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai bài bản, đồng bộ, chú trọng triển khai các hình thức truyền thông nhóm nhỏ, truyền thông qua các hội nghị tư vấn, đối thoại trực tiếp, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, môi trường Internet, mạng xã hội, truyền thông trên hệ thống truyền thanh cơ sở…

Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, đã có khoảng 47.200 tin, bài, phóng sự (trung bình có hơn 86 tin, bài/ngày) tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tổ chức trên 57.000 hội nghị truyền thông, tư vấn, đối thoại, tập huấn,... với 2,22 triệu lượt người tham dự (trong đó, có khoảng gần 44.000 hội nghị truyền thông phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình); Tổ chức khoảng 197.400 cuộc truyền thông nhóm nhỏ với khoảng 1,4 triệu lượt người được truyền thông; có trên 1,6 triệu lượt phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; khoảng 1.700 cuộc ra quân quy mô cấp tỉnh, huyện. Đồng thời, toàn ngành BHXH tiếp tục tăng cường thông tin về chính sách BHXH trên Cổng Thông tin điện tử, các kênh truyền thông mạng xã hội (Fanpage Facebook, Zalo OA) của BHXH Việt Nam, Tạp chí BHXH.

Công tác truyền thông đóng vai trò quan trọng

Xác định đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông chính sách, trong những năm vừa qua, công tác truyền thông của ngành BHXH Việt Nam đã được triển khai bài bản, chuyên nghiệp, hiệu quả, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ngành BHXH và góp phần đưa chính sách BHXH vào cuộc sống, cụ thể:

Trong nhiều năm qua, đặc biệt là năm 2022 trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội của đất nước; lao động, thu nhập, việc làm của doanh nghiệp và người lao động còn nhiều khó khăn thách thức nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn ngành trong đó có công tác truyền thông chính sách, ngành BHXH Việt Nam đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu được Quốc hội, Chính phủ giao: số người tham gia BHXH là 17,5 triệu người, đạt 38,08% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt chỉ tiêu được Chính phủ giao; số người tham gia BHYT là 91,074 triệu người, đạt 94,04% dân số, vượt chỉ tiêu Quốc Hội giao.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông còn góp phần tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện chính sách BHXH. Đến nay, hầu hết cấp ủy đảng, chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương đã vào cuộc chỉ đạo công tác truyền thông BHXH; đội ngũ cán bộ đảng viên, Nhân dân ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc về sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa, lợi ích của chính sách BHXH trong đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Công tác truyền thông đã trở thành cầu nối để truyền tải, đưa các thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về BHXH đến các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân; nâng cao nhận thức và sự chủ động của người dân, doanh nghiệp trong việc tham gia và hưởng thụ chính sách; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính sách, giúp người dân nhận thức đầy đủ ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia BHXH đối với bản thân và gia đình từ đó tự giác tham gia BHXH như một nhu cầu tất yếu.

Nhiều doanh nghiệp đã nhận thức rõ việc đóng BHXH không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là yếu tố quan trọng để nâng cao uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp, để người lao động yên tâm tham gia sản xuất, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Công tác truyền thông đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chính sách BHXH; đồng thời, đây cũng là kênh hữu hiệu để tiếp nhận những thông tin phản hồi của các chủ thể tham gia BHXH về hiệu quả thực thi chính sách, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, đề xuất những giải pháp điều chỉnh, xây dựng chính sách BHXH ngày càng hoàn thiện; phản bác lại các thông tin xấu, độc, xuyên tạc, giả mạo về BHXH… Cùng với đó, công tác truyền thông đã góp phần lan toà những tấm gương người tốt, việc tốt, cách làm hay sáng tạo trong thực hiện chính sách BHXH; nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát huy tinh thần tương thân tương ái; vận động, thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân các nhà hảo tâm làm công tác thiện nguyện giúp đỡ những người yếu thế, khó khăn được tham gia BHXH; cùng chung tay xây dựng hệ thống an sinh xã hội bao phủ tới từng người dân, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Hằng năm, BHXH Việt Nam phát động Chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn” với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”: Bà con phấn khởi khi cầm trên tay tấm thẻ BHYT do BHXH Việt Nam trao tặng.

Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác truyền thông

Có thể khẳng định, công tác truyền thông đóng vai trò quan trọng, là “chìa khóa” để đưa chính sách vào cuộc sống, phát triển và mở rộng số người tham gia vào lưới an sinh xã hội. Trong những năm qua, Ngành BHXH Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cung cấp kịp thời, chính xác, đầy đủ thông tin về chính sách BHXH tới các tầng lớp Nhân dân, bảo đảm người dân có thể tiếp cận dễ dàng mọi thông tin về chính sách, góp phần nâng cao nhận thức về BHXH của mọi tầng lớp Nhân dân.

Phát huy hiệu quả công tác truyền thông, trong thời gian tới, Ngành BHXH tiếp tục tăng cường công tác truyền thông chính sách, hướng tới mục tiêu BHXH và BHYT toàn dân, cụ thể:

Tiếp tục chủ động, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai hiệu quả các hoạt truyền thông chính sách BHXH trong toàn Ngành gắn với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đặc thù văn hóa, con người của từng địa phương.

Phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền; các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; các cơ quan thông tấn, báo chí kịp thời tổ chức, thực hiện công tác truyền thông chính sách BHXH đảm bảo phù hợp với từng nhóm chủ thể tham gia (chú trọng truyền thông về những câu chuyện, nhân vật thực tế để làm nổi bật giá trị, lợi ích khi tham gia BHXH).

Trong thời gian tới, ngành BHXH Việt Nam tiếp tục đa dạng hoá các hình thức truyền thông chính sách BHXH, BHYT. Ảnh minh hoạ

Tăng cường công tác truyền thông chính sách BHXH trên Cổng TTĐT BHXH Việt Nam, Tạp chí BHXH và các kênh truyền thông mạng xã hội của Ngành. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, trên môi trường Internet, mạng xã hội mang tính thân thiện, dễ tiếp cận với người dân.

Tiếp tục thực hiện sản xuất các sản phẩm truyền thông chính sách BHXH bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với nhận thức của người dân, trong đó, tiếp tục chú trọng đến các sản phẩm truyền thông, vận động người tham gia BHXH tự nguyện.

Theo baohiemxahoi.gov.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Cách làm hay, ý nghĩa đầu xuân
Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, vừa qua, Hội Nông dân tỉnh tổ chức phát động thu gom gốc đào sau tết Nguyên đán Giáp Thìn để tổ chức tết trồng cây năm 2024. Đây là hoạt động ý...
Người con của bản
22 năm gắn bó với đồng bào các dân tộc vùng biên giới, đặc biệt khi được tăng cường về giữ chức danh cán bộ chủ chốt tại địa phương, thiếu tá Đỗ Phương Nam - Phó Bí thư Đảng ủy xã Ka Lăng (huyện...