Thứ bảy, 20/04/2024, 17:15 [GMT+7]

Chú trọng phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước

Thứ sáu, 01/03/2024 - 16:56'
(BLC) - Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (KVNN) gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các cấp công đoàn huyện Mường Tè đã triển khai các giải pháp nhằm từng bước thực hiện có hiệu quả công tác này. Qua đó đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho công nhân, người lao động trong doanh nghiệp ngoài KVNN.

Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là một nhiệm vụ quan trọng nhằm tập hợp đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Đặc biệt là việc phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) doanh nghiệp ngoài Nhà nước là chủ trương, quan điểm của Đảng đã được thể hiện rất rõ trong Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

b

Nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động huyện Mường Tè luôn quan tâm đến công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Trong ảnh: Lễ ra mắt 2 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên số 24 và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quang Hưng

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xác định đây là nhiệm vụ sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; bởi lẽ, Mường Tè là huyện khó khăn của tỉnh, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn, việc làm, thu nhập của công nhân lao động không ổn định, nhất là thời điểm dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động Công đoàn nói chung và việc tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước mói riêng.

Toàn huyện hiện có 80 doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và 9 Nhà máy Thủy điện đã hoàn thành và đi vào hoạt động phát điện. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đủ điều kiện để thành lập CĐCS không nhiều, công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS doanh nghiệp ngoài Nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, nhất là viêc tiếp cận gặp gỡ chủ sử dụng lao động, nhiều doanh nghiệp chưa tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn gặp gỡ trao đổi công việc.

Với sự quyết tâm của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy và các Ban chuyên môn của LĐLĐ tỉnh; sự cố gắng nỗ lực của cán bộ Công đoàn từ huyện đến cơ sở, những năm qua Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Mường Tè đã thường xuyên quan tâm triển khai thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2018 - 2023 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và chỉ tiêu được giao, chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS doanh nghiệp ngoài Nhà nước hằng năm được thực hiện. Kết quả từ 2018 - 2023, đã phát triển đoàn viên mới được 176 đoàn viên, đạt 146% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X, thành lập 05 CĐCS doanh nghiệp ngoài Nhà nước, đạt 500% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đoàn huyện lần thứ X, đạt 125 % Kế hoạch LĐLĐ tỉnh giao. Với kết quả trên đã góp phần tăng số lượng CĐCS toàn huyện là 81 CĐCS (tăng 06 CĐCS so với nhiệm kỳ trước), nâng tổng số đoàn viên của huyện lên 2.010 đoàn viên.

Công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS ngoài nhà nước của LĐLĐ huyện đã có những chuyển biến tích cực. Các cấp Công đoàn trong huyện đều nhận thức tốt và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Mặt khác cũng cho thấy, CNVCLĐ ngày càng tin tưởng vào tổ chức Công đoàn và sự nghiệp đổi mới của đất nước, tự nguyện tham gia vào tổ chức Công đoàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS ngoài nhà nước còn có những khó khăn, hạn chế  đó như: Đa số các doanh nghiệp trong huyện có quy mô nhỏ, thậm trí là siêu nhỏ, do điều kiện sản xuất theo thời vụ nên lao động biến động rất lớn, rất khó khăn cho công tác tuyên truyền, vận động người lao động tình nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn.

Sự chuyển dịch lao động ra ngoài huyện; từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác ngày càng nhiều dẫn đến hằng năm đoàn viên giảm rất lớn, ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu phát triển đoàn viên; hơn nữa, người sử dụng lao động chưa hiểu đúng, đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn cố tình né tránh hoặc không ủng hộ cho Công đoàn tiếp cận vận động tuyên truyền người lao động tham gia tổ chức Công đoàn.

 Sự quan tâm phối hợp giữa Công đoàn với chính quyền và các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền cho người sử dụng lao động về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác phát triển đoàn viên có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Đội ngũ cán bộ làm công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS còn thiếu kỹ năng vận động quần chúng, chưa tổ chức nhiều các hoạt động vì lợi ích đoàn viên Công đoàn để tạo sự khác biệt giữa đoàn viên Công đoàn và người lao động chưa là đoàn viên.

Chính vì vậy, thời gian tới, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Mường Tè sẽ  thường xuyên nắm bắt, rà soát tình hình công nhân và người lao động tại các doanh nghiệp để làm cơ sở cho việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động và chủ sử dụng lao động nâng cao nhận thức về tổ chức Công đoàn, quyền và lợi ích trong việc gia nhập tổ chức Công đoàn và thành lập CĐCS theo hướng đổi mới thiết thực.

Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và kế hoạch phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS đến năm 2030 và từng năm theo chỉ tiêu nghị quyết và cấp trên giao. Các cấp Công đoàn phải chủ động đổi mới, đa dạng hóa hình thức tiếp cận, phương pháp tuyên truyền vận động người lao động, vận động thành lập CĐCS; kết hợp các hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ của tổ chức Công đoàn hướng về người lao động để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên truyền, vận động và tạo sự khác biệt giữa người lao động là đoàn viên và người lao động không phải là đoàn viên. Tiếp tục đổi mới, nâng cao trách nhiệm của Công đoàn cấp trên cơ sở đối với CĐCS trong việc hướng dẫn, giúp đỡ CĐCS thực hiện. Phải đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng vận động quần chúng cho đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp có nhiệt tình và tâm huyết với phong trào, nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Chủ động tranh thủ kịp thời sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể; hằng năm, dành một phần kinh phí Công đoàn cho công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên, vận động thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh.

N.D

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...