Thứ bảy, 20/04/2024, 16:23 [GMT+7]

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng kinh phí công đoàn

Thứ sáu, 01/03/2024 - 16:56'
(BLC) - Công tác thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn là một nhiệm vụ rất quan trọng, là điều kiện đảm bảo cho tổ chức Công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh. Xác định được tầm quan trọng đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Tam Đường đã ban hành các văn bản hướng dẫn các công đoàn cơ sở (CĐCS) thực hiện việc thu, chi quản lý tài chính, tài sản Công đoàn đảm bảo đúng quy định. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thu, chi tài chính Công đoàn tại các Công đoàn cơ sở, lấy đó là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua hàng năm của các Công đoàn cơ sở.

Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Công tác thu, chi, quản lý tài chính Công đoàn, thực hiện chi tiêu tiết kiệm, đúng mục đích, tập trung kinh phí để tổ chức các hoạt động phong trào thi đua khen thưởng, công tác tuyên truyền giáo dục, hoạt động xã hội, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. LĐLĐ huyện và các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã thực hiện nghiêm túc công tác dự toán và quyết toán tài chính Công đoàn theo đúng quy định. Các cấp Công đoàn đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu, chi, quản lý tài chính Công đoàn tại các đơn vị, gắn công tác thu, chi, quản lý tài chính Công đoàn và công tác thi đua khen thưởng hằng năm.

Nhiệm kỳ qua, các CĐCS đã trích nộp 2% kinh phí Công đoàn số tiền: trên 11,7 tỷ đồng, LĐLĐ huyện đã kịp thời chuyển trả cho các CĐCS đảm bảo theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 100% CĐCS đã thực hiện việc thu đoàn phí Công đoàn đảm bảo theo quy định, hạn chế tình trạng thất thu kinh phí Công đoàn ở các đơn vị đã có tổ chức Công đoàn, các khoản chi bám sát dự toán giao, đảm bảo chế độ, định mức quy định, hiệu quả quản lý sử dụng tài chính Công đoàn đã được nâng lên.Việc trích nộp kinh phí Công đoàn 2% được  các đơn vị chuyển qua tài khoản tại Kho bạc nhà nước huyện là phương pháp thu khoa học và tối ưu, tăng cường hiệu quả quản lý tài chính và làm giảm thất thu tài chính Công đoàn, giúp công khai minh bạch số liệu phải thu kinh phí Công đoàn. Đây cũng là việc áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tạo điều kiện cho Công đoàn cơ sở nhận nguồn kinh phí cấp trên cấp kịp thời theo đúng tỷ lệ quy định sau khi chuyên môn trích chuyển. Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở có kinh phí chủ động tổ chức các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động tại đơn vị mình.

Công tác quản lý thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn của tổ chức Công đoàn huyện Tam Đường trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế đó là: Việc thu kinh phí công đoàn khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, còn tình trạng thất thu kinh phí Công đoàn ở một số doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn. Công tác kiểm tra, giám sát việc đóng kinh phí công đoàn và quản lý, sử dụng tài chính công đoàn đối với các cơ quan, doanh nghiệp, các CĐCS chưa thường xuyên. Việc kiểm tra tài chính đồng cấp của một số công đoàn cơ sở ít đoàn viên chưa đảm bảo yêu cầu.

Thời gian tới, Công đoàn huyện Tam Đường tiếp tục phối hợp với các cơ quan Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Chi cục thuế... tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về trích nộp kinh phí công đoàn tại các đơn vị trên địa bàn huyện, có các giải pháp quyết liệt trong việc đôn đốc thực hiện nghĩa vụ tài chính công đoàn. Đẩy mạnh thu kinh phí qua tài khoản tập trung của Tổng liên đoàn tại các Ngân hàng Vietinbank, Agribank, BIDV.

Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chống tham nhũng, lãng phí; cắt giảm các chi tiêu không cần thiết giành nguồn lực thực hiện chức năng chính của tổ chức công đoàn; chú trọng chi cho các nhiệm vụ trọng tâm, các hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông

Đổi mới, nâng cao nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ công đoàn, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế toán Công đoàn các cấp có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân đạt thành tích cao, có đóng góp trong việc thu, nộp kinh phí, đoàn phí Công đoàn.

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác thu, chi, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn các cấp.

V.H

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...